Kursy komputerowe

Dźwięk i wideo w pracy nauczyciela – praktyczny kurs obróbki materiałów multimedialnych.

 • 12 godz. dyd.
 • 250 zł/os.

Adresat

Wszyscy zainteresowani a w szczególności: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.
Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego a także nauczycieli języków obcych.

Zakres treści

Wykorzystanie komputera do nagrywania dźwięku. Edytowanie ścieżki dźwiękowej – wycinanie zbędnych fragmentów, łączenie ze sobą ścieżek. Przygotowywanie narracji z podkładem dźwiękowym. Konwertowanie plików dźwiękowych. Zgrywanie ścieżki dźwiękowej z płyty CD. Nagrywanie filmu aparatem cyfrowym. Dodawanie napisów początkowych i końcowych do filmu, dodawanie podkładu dźwiękowej, narracji (dubbingu) do filmu. Nagrywanie płyty DVD z menu przeznaczoną do odtwarzania w stacjonarnym odtwarzaczu DVD. Konwertowanie plików dźwiękowych

Opis

Kurs ten jest świetną okazją do poznania podstawowych technik komputerowej obróbki materiału dźwiękowego ze szczególnym ukierunkowaniem na praktyczne zastosowania w pracy dydaktycznej nauczyciela. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że przygotowanie dzwonka na komórkę, narracji, nagranie bajki z podkładem dźwiękowym nie jest takie trudne a tak popularny odtwarzacz mp 3 można wykorzystać do nauki języka obcego.
Udokumentowane np. aparatem cyfrowym w postaci filmów video ważne wydarzenia z życia szkoły, klasy można przedstawić w atrakcyjnej formie – dodając napisy, podkład dźwiękowy. Niewiele pracy – a jaki efekt!

Grafika komputerowa w pracy nauczyciela przedszkola, nauczania wczesnoszkolnego i świetlicy

 • 15 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera. Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego.

Zakres treści

Modyfikowanie obrazków/zdjęć pobranych z Internetu, przygotowywanie elementów graficznych do wykonywania zaproszeń, dyplomów, laurek, szablonów do odrysowywania, kolorowanek, ilustracji dla dzieci, elementów graficznych do gazetek i ekspozycji ściennych. Przeskalowywanie zdjęć. Skanowanie obrazków i zdjęć. Usuwanie zbędnych elementów z obrazków . Kopiowanie i modyfikowanie obrazków zapisanych w plikach PDF. Przygotowywanie zdjęć do wysyłki mailem. Przygotowywanie obrazów/zdjęć do wydruku. Zgrywanie zdjęć z aparatów cyfrowych. Skuteczne poszukiwanie w Internecie materiałów graficznych.

Podstawy obsługi komputera

 • 25 godz. dydaktycznych
 • 400 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół oraz palcówek oświatowych, wszyscy zainteresowani ( również dzieci i młodzież)dane adresata

Zakres treści

Nabycie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera
Podstawy systemów operacyjnych, Architektura komputera PC, Obsługa systemu operacyjnego Windows, Obsługa obiektów systemowych, Podstawy obsługi Microsoft Word, Podstawy obsługi Microsoft Excel, Podstawy działania Internetu

Prezentacja multimedialna w pracy dydaktycznej nauczyciela (MS Power Point)

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.

Zakres treści

Zasady pracy w programie Power Point. Istota i cele zastosowań prezentacji multimedialnych procesie nauczania. Omówienie narzędzi programu. Tworzenie prezentacji. Umieszczanie i formatowanie obiektów na slajdzie (zdjęcia, klipy video, materiały dźwiękowe, autokształty, pole tekstowe). Tworzenie i edycja hiperłączy do zasobów zewnętrznych (internet, plik). Animacje niestandardowe obiektów umieszczonych na slajdzie. Dodawanie efektów przejścia do slajdów. Przygotowywanie materiałów konferencyjnych na bazie prezentacji. Opcje drukowania prezentacji. Przeprowadzanie pokazu przed publicznością – czyli jak prowadzić pokaz by nie zanudzić odbiorców. Najnowsze trendy w technikach prezentacyjnych. Błędy, których nie należy popełniać przy przygotowywaniu prezentacji – studium przypadków.

Przygotowanie strony www za pomocą Systemu Zarządzania Treścią (CMS) na przykładzie systemu Joomla

 • 15 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.

Zakres treści

Instalacja Joomli na serwerze zdalnym. Podstawowe elementy Joomla - - moduły, komponenty, dodatki. Podstawowe elementy treści – sekcje, kategorie, artykuły, materiały statyczne. Dodawanie i edycja artykułów: - dodawanie multimediów - dodawanie artykułów/materiałów statycznych. Zmiana wyglądu strony przy pomocy szablonów. Instalowanie dodatkowych modułów / komponentów. Moduły rozszerzające możliwości: instalacja i konfiguracja. Zarządzanie użytkownikami. Przegląd ciekawszych modułów (formularz kontaktowy, forum dyskusyjne, sondy internetowe). Instalacja Joomli na serwerze lokalnym.

Opis

Joomla to przykład darmowego (również do zastosowań komercyjnych) systemu zarządzania treścią tzw. CMS. Dzięki niemu można utworzyć witrynę internetową oraz nią zarządzać nawet bez znajomości języków programowania. Konfiguracja oraz administracja systemem dokonywana jest za pomocą przeglądarki internetowej. Duże możliwości konfiguracji, prostota obsługi to główne atuty tego systemu. Wystarczy odrobina umiejętności/biegłości w posługiwaniu się komputerem – nic więcej!

Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela i szkoły

 • 6 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek.

Zakres treści

Interfejs i budowa arkusza kalkulacyjnego Ms Excel. Sposoby wprowadzania danych i treści, formatowanie. Adresy komórek, dodawanie i usuwanie wierszy, kolumn. Wstawianie obiektów i ich formatowanie. Proste działania matematyczne. Wklejanie funkcji, ich rodzaje i przeznaczenie. Wykorzystanie funkcji: „Suma”, „Średnia”, „Jeżeli”, „Licz Jeżeli”. Wstawianie wykresów, ich rodzaje i przeznaczenie. Przykłady opracowań przydatnych w pracy nauczyciela.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy poznają działanie programu MS Excell ,zasady wprowadzania i formatowania danych, poznają możliwości programu – narzędzia, szablony, nabędą umiejętność posługiwania się programem w zakresie popularnych funkcji do wykonywania podstawowych obliczeń, wykresów.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela (warsztat)

 • 4 godz. dydakt. (warsztat)
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematem

Zakres treści

Prezentacja typów tablic, projektorów, - wady i zalety, typowe zastosowania edukacji, typowe problemy związane z obsługą. Przegląd narzędzi uniwersalnego oprogramowania z ćwiczeniami zastosowania tych narzędzi w sytuacjach typowych dla lekcji różnych przedmiotów: tryb pulpitu, tryb tablicy. Ćwiczenia praktyczne przy tablicy.

Opis

Zapoznasz się z uniwersalnymi zasadami obsługi tablic interaktywnych oraz nabędziesz umiejętność zastosowania tablicy interaktywnych w typowych sytuacjach dydaktycznych.

Zbuduj stronę internetową z Weebly

 • 10 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele informatyki , nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematem

Zakres treści

Czym jest Weebly. Zapoznanie z metodą „przeciągnij i upuść”. Jak aktualizować stronę bez posiadania tajemnej wiedzy informatycznej.

Opis

Pokażemy jak w prosty i szybki sposób zbudować atrakcyjną stronę internetowa którą aktualizować będzie mógł nie tylko informatyk ale też każdy zainteresowany.

Edytor tekstu MS Word dla zaawansowanych

 • 12 godz. dyd.
 • 250 zł/os.

Adresat

Wszyscy zainteresowani w tym: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera

Zakres treści

Przygotowanie do pracy na dokumentach wielostronicowych, zawierających wiele elementów m.in.: spisy treści, tabele, przypisy, grafikę. Tworzenie skomplikowanych tabel; pokażemy jak poukładać w nich tekst oraz zadbać o ich estetykę. Tworzenie profesjonalnych ofert, zawierających wybrane style i ciekawą grafikę. Praca z dokumentem wielokolumnowym. Tworzenie profesjonalnie wyglądających nagłówków i stopek. Tworzenie korespondencji do wielu adresatów (korespondencja seryjna). Tworzenie szablonów dokumentów („pisma firmowe” szkoły, firmy). Zabezpieczanie dokumentów. Praca z odsyłaczami. Eksportowanie dokumentu do formatu pdf.

MS Excel dla nauczyciela matematyki – czyli jak przygotować materiały dydaktyczne wspomagające nauczanie matematyki

 • 12 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele matematyki i fizyki szkół ponadpodstawowych.

Zakres treści

W trakcie kursu uczestnicy nauczą się, jak przygotowywać materiały dydaktyczne, dzięki którym można uatrakcyjnić lekcje matematyki.

• Podstawowe informacje o pracy z kontrolkami typu pokrętło, paski przewijania, itp.
• Uczestnicy będą przygotowywać projekty – materiały głównie z wykorzystaniem kontrolek

Opis

Wymagana znajomość elementarnej obsługi komputera w środowisku WINDOWS.

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.

Zakres treści

Podstawy pracy w Excelu. Najczęściej stosowane funkcje (suma, średnia, minimum, maksimum). Tworzenie własnych formuł. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Przegląd funkcji wbudowanych.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy nauczą się od podstaw pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą w przyszłości na przygotowywanie prostych zestawień numerycznych i ich ilustrację graficzną za pomocą wykresu.

Prezi – prezentacje multimedialne inaczej

 • 5 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele informatyki , nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematem

Zakres treści

Wirtualną podróż nad umieszczonymi na mapie obiektami. Praca z poszczególnymi elementami, przybliżanie, oddalanie i obracanie ich fragmentów. Relacje między elementami. Współpraca prezentacji wykonanej w Prezi na tablicy interaktywnej.

Opis

Pokażemy jak w prosty i szybki sposób zbudować atrakcyjną prezentację multimedialną, inna od dotychczas znanych.

Wspomaganie dźwiękiem pracy dydaktycznej nauczyciela

 • 6 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera. Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego a także nauczycieli języków obcych.

Zakres treści

Wykorzystanie komputera do nagrywania dźwięku. Edytowanie ścieżki dźwiękowej – wycinanie zbędnych fragmentów, łączenie ze sobą ścieżek. Przygotowywanie narracji z podkładem dźwiękowym. Konwertowanie plików dźwiękowych. Zgrywanie ścieżki dźwiękowej z płyty CD.

Opis

Kurs ten jest świetną okazją do poznania podstawowych technik komputerowej obróbki materiału dźwiękowego ze szczególnym ukierunkowaniem na praktyczne zastosowania w pracy dydaktycznej nauczyciela. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że przygotowanie dzwonka na komórkę, narracji, nagranie bajki z podkładem dźwiękowym nie jest takie trudne, a tak popularny odtwarzacz mp3 można wykorzystać do nauki języka obcego.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym

 • 6 godz. dydakt.
 • 230 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

Wykorzystanie pracowni komputerowej i sprzętu TI w procesie dydaktycznym (logowanie do sieci, praca ze skanerem, drukarką, pendrivem, aparatem cyfrowym itp.). Praktyczne zastosowanie oprogramowania w procesie dydaktycznym: MS Office 2007 (Publisher, PowerPoint, FrontPage), OpenOffice (pakiet biurowy, darmowy, o dużych możliwościach). Programy komputerowe przydatne w pracy nauczyciela różnych przedmiotów.Internet jako pomoc dydaktyczna – wykorzystanie online na lekcjach przedmiotowych. Korzystanie z rzutnika multimedialnego i laptopa. Praktyczne porady w indywidualnej pracy nauczyciela.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy poznają możliwości sprzętowe i sieciowe pracowni szkolnej, nabędą umiejętność obsługi laptopa, rzutnika, skanera, drukarki, pendrive, aparatu cyfrowego itp., poznają edukacyjne walory Internetu – lekcje online i ciekawe, tematyczne strony.

Zastosowanie MS Excel do wykonywania zestawień danych/ statystyk szkolnych

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera i podstawami MS Excel.

Zakres treści

Filtrowanie danych. Sortowanie danych. Tabela przestawna i wykres raportu tabeli przestawnej. Import i export danych do i z Excela. Filtry. Narzędzie sum częściowych. Przegląd funkcji związanych szczególnie przydatnych przy pracy z dużymi zbiorami danych.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy nauczą się przygotowywać zestawienia danych i ich ilustrację graficzną za pomocą wykresu. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego kursu będą bardzo przydatne zwłaszcza przy przygotowywaniu zestawień wyników egzaminów, konkursów, ocen.

Dźwięk i wideo w pracy nauczyciela – praktyczny kurs obróbki materiałów multimedialnych.

 • 12 godz. dyd.
 • 250 zł/os.

Adresat

Wszyscy zainteresowani a w szczególności: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.
Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego a także nauczycieli języków obcych.

Zakres treści

Wykorzystanie komputera do nagrywania dźwięku. Edytowanie ścieżki dźwiękowej – wycinanie zbędnych fragmentów, łączenie ze sobą ścieżek. Przygotowywanie narracji z podkładem dźwiękowym. Konwertowanie plików dźwiękowych. Zgrywanie ścieżki dźwiękowej z płyty CD. Nagrywanie filmu aparatem cyfrowym. Dodawanie napisów początkowych i końcowych do filmu, dodawanie podkładu dźwiękowej, narracji (dubbingu) do filmu. Nagrywanie płyty DVD z menu przeznaczoną do odtwarzania w stacjonarnym odtwarzaczu DVD. Konwertowanie plików dźwiękowych

Opis

Kurs ten jest świetną okazją do poznania podstawowych technik komputerowej obróbki materiału dźwiękowego ze szczególnym ukierunkowaniem na praktyczne zastosowania w pracy dydaktycznej nauczyciela. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że przygotowanie dzwonka na komórkę, narracji, nagranie bajki z podkładem dźwiękowym nie jest takie trudne a tak popularny odtwarzacz mp 3 można wykorzystać do nauki języka obcego.
Udokumentowane np. aparatem cyfrowym w postaci filmów video ważne wydarzenia z życia szkoły, klasy można przedstawić w atrakcyjnej formie – dodając napisy, podkład dźwiękowy. Niewiele pracy – a jaki efekt!

Edytor tekstu MS Word dla zaawansowanych

 • 12 godz. dyd.
 • 250 zł/os.

Adresat

Wszyscy zainteresowani w tym: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera

Zakres treści

Przygotowanie do pracy na dokumentach wielostronicowych, zawierających wiele elementów m.in.: spisy treści, tabele, przypisy, grafikę. Tworzenie skomplikowanych tabel; pokażemy jak poukładać w nich tekst oraz zadbać o ich estetykę. Tworzenie profesjonalnych ofert, zawierających wybrane style i ciekawą grafikę. Praca z dokumentem wielokolumnowym. Tworzenie profesjonalnie wyglądających nagłówków i stopek. Tworzenie korespondencji do wielu adresatów (korespondencja seryjna). Tworzenie szablonów dokumentów („pisma firmowe” szkoły, firmy). Zabezpieczanie dokumentów. Praca z odsyłaczami. Eksportowanie dokumentu do formatu pdf.

Grafika komputerowa w pracy nauczyciela przedszkola, nauczania wczesnoszkolnego i świetlicy

 • 15 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera. Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego.

Zakres treści

Modyfikowanie obrazków/zdjęć pobranych z Internetu, przygotowywanie elementów graficznych do wykonywania zaproszeń, dyplomów, laurek, szablonów do odrysowywania, kolorowanek, ilustracji dla dzieci, elementów graficznych do gazetek i ekspozycji ściennych. Przeskalowywanie zdjęć. Skanowanie obrazków i zdjęć. Usuwanie zbędnych elementów z obrazków . Kopiowanie i modyfikowanie obrazków zapisanych w plikach PDF. Przygotowywanie zdjęć do wysyłki mailem. Przygotowywanie obrazów/zdjęć do wydruku. Zgrywanie zdjęć z aparatów cyfrowych. Skuteczne poszukiwanie w Internecie materiałów graficznych.

MS Excel dla nauczyciela matematyki – czyli jak przygotować materiały dydaktyczne wspomagające nauczanie matematyki

 • 12 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele matematyki i fizyki szkół ponadpodstawowych.

Zakres treści

W trakcie kursu uczestnicy nauczą się, jak przygotowywać materiały dydaktyczne, dzięki którym można uatrakcyjnić lekcje matematyki.

• Podstawowe informacje o pracy z kontrolkami typu pokrętło, paski przewijania, itp.
• Uczestnicy będą przygotowywać projekty – materiały głównie z wykorzystaniem kontrolek

Opis

Wymagana znajomość elementarnej obsługi komputera w środowisku WINDOWS.

Podstawy obsługi komputera

 • 25 godz. dydaktycznych
 • 400 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół oraz palcówek oświatowych, wszyscy zainteresowani ( również dzieci i młodzież)dane adresata

Zakres treści

Nabycie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera
Podstawy systemów operacyjnych, Architektura komputera PC, Obsługa systemu operacyjnego Windows, Obsługa obiektów systemowych, Podstawy obsługi Microsoft Word, Podstawy obsługi Microsoft Excel, Podstawy działania Internetu

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.

Zakres treści

Podstawy pracy w Excelu. Najczęściej stosowane funkcje (suma, średnia, minimum, maksimum). Tworzenie własnych formuł. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Przegląd funkcji wbudowanych.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy nauczą się od podstaw pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą w przyszłości na przygotowywanie prostych zestawień numerycznych i ich ilustrację graficzną za pomocą wykresu.

Prezentacja multimedialna w pracy dydaktycznej nauczyciela (MS Power Point)

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.

Zakres treści

Zasady pracy w programie Power Point. Istota i cele zastosowań prezentacji multimedialnych procesie nauczania. Omówienie narzędzi programu. Tworzenie prezentacji. Umieszczanie i formatowanie obiektów na slajdzie (zdjęcia, klipy video, materiały dźwiękowe, autokształty, pole tekstowe). Tworzenie i edycja hiperłączy do zasobów zewnętrznych (internet, plik). Animacje niestandardowe obiektów umieszczonych na slajdzie. Dodawanie efektów przejścia do slajdów. Przygotowywanie materiałów konferencyjnych na bazie prezentacji. Opcje drukowania prezentacji. Przeprowadzanie pokazu przed publicznością – czyli jak prowadzić pokaz by nie zanudzić odbiorców. Najnowsze trendy w technikach prezentacyjnych. Błędy, których nie należy popełniać przy przygotowywaniu prezentacji – studium przypadków.

Prezi – prezentacje multimedialne inaczej

 • 5 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele informatyki , nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematem

Zakres treści

Wirtualną podróż nad umieszczonymi na mapie obiektami. Praca z poszczególnymi elementami, przybliżanie, oddalanie i obracanie ich fragmentów. Relacje między elementami. Współpraca prezentacji wykonanej w Prezi na tablicy interaktywnej.

Opis

Pokażemy jak w prosty i szybki sposób zbudować atrakcyjną prezentację multimedialną, inna od dotychczas znanych.

Przygotowanie strony www za pomocą Systemu Zarządzania Treścią (CMS) na przykładzie systemu Joomla

 • 15 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera.

Zakres treści

Instalacja Joomli na serwerze zdalnym. Podstawowe elementy Joomla - - moduły, komponenty, dodatki. Podstawowe elementy treści – sekcje, kategorie, artykuły, materiały statyczne. Dodawanie i edycja artykułów: - dodawanie multimediów - dodawanie artykułów/materiałów statycznych. Zmiana wyglądu strony przy pomocy szablonów. Instalowanie dodatkowych modułów / komponentów. Moduły rozszerzające możliwości: instalacja i konfiguracja. Zarządzanie użytkownikami. Przegląd ciekawszych modułów (formularz kontaktowy, forum dyskusyjne, sondy internetowe). Instalacja Joomli na serwerze lokalnym.

Opis

Joomla to przykład darmowego (również do zastosowań komercyjnych) systemu zarządzania treścią tzw. CMS. Dzięki niemu można utworzyć witrynę internetową oraz nią zarządzać nawet bez znajomości języków programowania. Konfiguracja oraz administracja systemem dokonywana jest za pomocą przeglądarki internetowej. Duże możliwości konfiguracji, prostota obsługi to główne atuty tego systemu. Wystarczy odrobina umiejętności/biegłości w posługiwaniu się komputerem – nic więcej!

Wspomaganie dźwiękiem pracy dydaktycznej nauczyciela

 • 6 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera. Szczególnie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego a także nauczycieli języków obcych.

Zakres treści

Wykorzystanie komputera do nagrywania dźwięku. Edytowanie ścieżki dźwiękowej – wycinanie zbędnych fragmentów, łączenie ze sobą ścieżek. Przygotowywanie narracji z podkładem dźwiękowym. Konwertowanie plików dźwiękowych. Zgrywanie ścieżki dźwiękowej z płyty CD.

Opis

Kurs ten jest świetną okazją do poznania podstawowych technik komputerowej obróbki materiału dźwiękowego ze szczególnym ukierunkowaniem na praktyczne zastosowania w pracy dydaktycznej nauczyciela. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że przygotowanie dzwonka na komórkę, narracji, nagranie bajki z podkładem dźwiękowym nie jest takie trudne, a tak popularny odtwarzacz mp3 można wykorzystać do nauki języka obcego.

Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela i szkoły

 • 6 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek.

Zakres treści

Interfejs i budowa arkusza kalkulacyjnego Ms Excel. Sposoby wprowadzania danych i treści, formatowanie. Adresy komórek, dodawanie i usuwanie wierszy, kolumn. Wstawianie obiektów i ich formatowanie. Proste działania matematyczne. Wklejanie funkcji, ich rodzaje i przeznaczenie. Wykorzystanie funkcji: „Suma”, „Średnia”, „Jeżeli”, „Licz Jeżeli”. Wstawianie wykresów, ich rodzaje i przeznaczenie. Przykłady opracowań przydatnych w pracy nauczyciela.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy poznają działanie programu MS Excell ,zasady wprowadzania i formatowania danych, poznają możliwości programu – narzędzia, szablony, nabędą umiejętność posługiwania się programem w zakresie popularnych funkcji do wykonywania podstawowych obliczeń, wykresów.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym

 • 6 godz. dydakt.
 • 230 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

Wykorzystanie pracowni komputerowej i sprzętu TI w procesie dydaktycznym (logowanie do sieci, praca ze skanerem, drukarką, pendrivem, aparatem cyfrowym itp.). Praktyczne zastosowanie oprogramowania w procesie dydaktycznym: MS Office 2007 (Publisher, PowerPoint, FrontPage), OpenOffice (pakiet biurowy, darmowy, o dużych możliwościach). Programy komputerowe przydatne w pracy nauczyciela różnych przedmiotów.Internet jako pomoc dydaktyczna – wykorzystanie online na lekcjach przedmiotowych. Korzystanie z rzutnika multimedialnego i laptopa. Praktyczne porady w indywidualnej pracy nauczyciela.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy poznają możliwości sprzętowe i sieciowe pracowni szkolnej, nabędą umiejętność obsługi laptopa, rzutnika, skanera, drukarki, pendrive, aparatu cyfrowego itp., poznają edukacyjne walory Internetu – lekcje online i ciekawe, tematyczne strony.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela (warsztat)

 • 4 godz. dydakt. (warsztat)
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematem

Zakres treści

Prezentacja typów tablic, projektorów, - wady i zalety, typowe zastosowania edukacji, typowe problemy związane z obsługą. Przegląd narzędzi uniwersalnego oprogramowania z ćwiczeniami zastosowania tych narzędzi w sytuacjach typowych dla lekcji różnych przedmiotów: tryb pulpitu, tryb tablicy. Ćwiczenia praktyczne przy tablicy.

Opis

Zapoznasz się z uniwersalnymi zasadami obsługi tablic interaktywnych oraz nabędziesz umiejętność zastosowania tablicy interaktywnych w typowych sytuacjach dydaktycznych.

Zastosowanie MS Excel do wykonywania zestawień danych/ statystyk szkolnych

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z podstawową umiejętnością obsługi komputera i podstawami MS Excel.

Zakres treści

Filtrowanie danych. Sortowanie danych. Tabela przestawna i wykres raportu tabeli przestawnej. Import i export danych do i z Excela. Filtry. Narzędzie sum częściowych. Przegląd funkcji związanych szczególnie przydatnych przy pracy z dużymi zbiorami danych.

Opis

W trakcie kursu uczestnicy nauczą się przygotowywać zestawienia danych i ich ilustrację graficzną za pomocą wykresu. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego kursu będą bardzo przydatne zwłaszcza przy przygotowywaniu zestawień wyników egzaminów, konkursów, ocen.

Zbuduj stronę internetową z Weebly

 • 10 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele informatyki , nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematem

Zakres treści

Czym jest Weebly. Zapoznanie z metodą „przeciągnij i upuść”. Jak aktualizować stronę bez posiadania tajemnej wiedzy informatycznej.

Opis

Pokażemy jak w prosty i szybki sposób zbudować atrakcyjną stronę internetowa którą aktualizować będzie mógł nie tylko informatyk ale też każdy zainteresowany.