OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR ATENA

                                   ZAPRASZA NA KURSY/SZKOLENIA/STUDIA

 

 

TERAPIA MOTORYKI RĘKI DZIECKA –   I st. i II st. 

13 – 14.04.2024, godz. 9,00

Szkolenie dla Mediatorów – bazowe

To już XX edycja!

Chciej więcej: 28.04.2024, godz.9:30

Trening umiejętności społecznych -TUS

 

                          Zapraszamy 11.05.2024, sobota, godz. 9:00

                                                               

                                    warsztat nie tylko dla Logopedów…

 

 

                                                                                                                                                                                                               Zapraszamy 18.05.2024,sobota, godz. 9:00

 

 

 

 

 

Zapraszamy 12 maja 2024, niedziela, godz. 9:00

 

 

 

 

Zapraszamy 18-19, 20 i 21.05.202, godz. 10,00

  Bilateralna integracja wg Sheila Dobie – program szkolny

  Zdobądź uprawnienia! To już będzie V edycja.

 

 

 

zapraszamy już  28 – 29.09 2024, godz. 10:00

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      07 – 08 września 2024, g. 9:00

Najbliższe kursy

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka – I stopień

Rzetelna wiedza, fachowy warsztat i pełen profesjonalizm prowadzącej. To już XIV edycja. Nie zastanawiaj się. Przyjdź. Otwórz oczy i umysł na nowe działania.

 • 13.04.2024, sobota, niedz. godz. 9:00 - zajęcia w realu (stacjonarne)
 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka z zaburzeniami rozwoju – MPD – II stopień

Warsztat dla osób, które ukończyły I stopień kursu Terapii ręki. Poznaj metody pracy z niepełnosprawnymi...To już V edycja. Profesjonalne zajęcia w dobrej atmosferze. Rzetelna wiedza i działania praktyczne. Zapraszamy! Chciej więcej...

 • 14.04.2024, sobota, godz. 9:00 - zajęcia w realu (stacjonarne)
 • Cena 400 zł/os.; 10 godz. dydakt. warsztaty

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

To będzie XI edycja. Masz dziecko sprawiające trudności wychowawcze, trudne społecznie, autystyczne?! Przyjdź na warsztat, - minimum teorii - maksimum treningu. Zdobądź wiedzę, opanuj umiejętności, opracuj strategię pracy. Działaj! Poczuj, że to co robisz ma sens! Zapraszamy!

 • 11.05.2025, sobota, godz. 9:00- zajecia stacjonarne
 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty) - 1 lub 2 dni

120 pomysłów na percepcję wzrokową

Nie masz pomysłu? "Wypaliłaś się" i co dalej.. Zapraszamy! Szybko , energetycznie pobudzisz mózg i myślenie, Wzruszysz swą kreatywność i .... wzbogacisz własny warsztat pracy o 120 pomysłów na stymulację, rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej - własnej i dziecka z którym pracujesz. Gotowe narzędzia do pracy!

 • 12.05.2024, sobota, godz. 9:00 - zajęcia w realu (stacjonarne)
 • Cena 370 zł/os.; 8 godz. dydakt. (warsztaty)

Funkcje prymarne – diagnoza i terapia w ujęciu holistycznym

Holistycznie podejście do terapii logopedycznej to obecnie jeden z najnowszych nurtów w logopedii. Całościowe patrzenie na klienta/pacjenta pozwala na szybkie i trafne odnalezienie przyczyny wady wymowy. Logopedzi zwracają szczególną uwagę na funkcje prymarne. Dlaczego? Co to są funkcje prymarne? Jaki mają wpływ na mowę? Przyjdź! Naucz się diagnozować, zaplanuj terapię, miej satysfakcję że robisz to dobrze!

 • 18.05.2024, sobota, godz. 9:00 - zajecia w realu (stacjonarne)
 • Cena 530 zł/os.; 8 godz. dyd. warsztaty

Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka Mózgu wg P.G. Dennisona (I i IIst.)

Zapraszamy zainteresowanych zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku i zawodu.
Jest to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do synchronizacji pracy mózgu.
Proste, łatwe i bezpieczne i ćwiczenia ruchowe zmieniają stare, "stresowe" wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na uczenie się w sposób twórczy, pełen radości i akceptacji dla samego siebie, zgodnie z podstawowymi potrzebami naszego ciała i umysłu.

 • 18 - 19, 20 i 21.05.2024, sobota. godz. 10:00 -zajecia w realu (stacjonarne)
 • Cena 800 zł/os.; 32 godz. dydakt. warsztaty

Terapia wzrokowa-Trening oczu

Telefon, tablet, telewizor, brak ruchu, zabaw i aktywności na świeżym powietrzu ... i brak naszej czyli rodziców i opiekunów, nauczycieli wiedzy robią swoje. Najmłodsze pokolenie widzi coraz gorzej. Zapraszamy więc na Warsztat, który oferuje metody i narzędzia wsparcia dla dzieci przejawiających trudności w rozwoju funkcji poznawczych (np. percepcji wzrokowej w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej), nieprawidłowości w rozwoju widzenia. Zapraszamy:
Dowiesz się, Nauczysz! Lepsze deko prewencji niż kilo interwencji! Wiedza to podstawa naszego działania i sukcesów. Za zakończenie Przy 100% frekwencji otrzymasz CERTYFIKAT uprawniający do stosowania procedur badania parametrów widzenia i korzystania z wdrożonych narzędzi.

 • 07-08.09.2024, sob., niedz.,godz. 9:00 - zajecia w realu(stacjonarne)
 • Cena 800 zł/os.; 20 godz. dydakt. (warsztaty)

Szkolenie dla Mediatorów – bazowe

To już 20 edycja! Zdobądź narzędzia do skutecznego zarządzania konfliktem. Możesz również zostać mediatorem sądowym! I zjazd: 14.09.2024 r. Pozostałe spotkania wyznaczymy na pierwszym zjeździe. Kurs kończy się egzaminem - teoria i praktyka

 • 14.09.2024, sobota , godz. 9:15 - zajęcia stacjonarne
 • Cena 1500 zł/os.; 40 godz. dydakt. warsztaty

Bilateralna Integracja wg Sheila Dobie – program szkolny

Pamiętaj, że ruch jest podstawą procesów uczenia się. Poznanie schematu własnego ciała, kierunkowości, świadomości przestrzennej i właściwych wzorców ruchowych sprzyja nabywaniu umiejętność szkolnych. Przyjdź na warsztaty, które uczą jak wprowadzać /korygować i utrwalać prawidłowe wzorce i ułatwić dziecku automatyzację ruchu, kierunkowość, by nie mieć problemów z rozróżnianiu strony prawej/lewej, wielozadaniowość oraz wpływać na poprawę pamięci sekwencyjnej, rozumienie poleceń, instrukcji, lepsze czytanie i pisanie , mówienie. Przyjdź, a zobaczysz, że Warto... sobota, godz. 10:00, niedziela godz. 9:00

 • 28-29.09.2024, sobota: godz.9:00- zajęcia w realu (stacjonarne)
 • Cena 750 zł/os.; 16 godz. dyd. (warsztaty) - 2 dni

uwaga! Nabory na kursy organizowane są w systemie ciągłym

Jako jednostka pracująca w systemie " nieferyjnym" uruchamiamy kursy w każdym terminie roku szkolnego po zebraniu się minimalnej wymaganej liczby zainteresowanych osób.

Najbliższe studia

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)

To już 11 edycja! Jako absolwent/ka wyjdziesz z gotowym warsztatem do pracy. Wymagamy od siebie i od innych. Adresatami studiów są:
absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuci, lekarze. Rekrutacja do końca września 2024 r. Zadbaj o złożenie dokumentów - Uczestniczą tylko ci, którzy dopełnili wszelkich formalności!

 • 19 październik 2024- metoda hybrydowa.
 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 400 zł (wpisowe) + 5900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Zarządzanie oświatą

Adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie. Zajęcia porucz zajęć pierwszych i ostatnich w całości online

 • 26.10.2024 - metoda online.
 • 2 sem. w tym praktyka - 30 h. Cena: 3000 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Logopedia ogólna/ z modułem pedagogiki specjalnej (moduł z wyboru słuchacza)

Adresatami studiów są: absolwenci z obszaru kierunków humanistycznych (filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), medycznych oraz aktorskich, pracownicy jednostek służby zdrowia, oświaty oraz chcących prowadzić prywatną praktykę w obszarze wspomagania logopedycznego. Celem studiów jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Zapraszamy

 • 26.10.2024- metoda hybrydowa.
 • 4 sem. w tym praktyka. Cena: 4900/5600 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (i modułem pedagogiki specjalnej) z wyboru słuchacza:

Zapraszamy! Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych, pracownicy stowarzyszeń i fundacji

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia.

 • 26.10.2024 - metoda hybrydowa.
 • 3 sem. nauka hybrydowa Cena: 3700/4400 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych i psychologów

Chcesz pracować w szkole. Masz kwalifikacje merytoryczne, a brakuje ci nauczycielskich?! Jesteś psychologiem?! Chcesz pracować w szeroko pojętej oświacie. Pomyśl o kwalifikacjach nauczycielskich . To coś dla Ciebie! Adresatami studiów są również osoby z wyższym wykształceniem na kierunku psychologia wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

 • 26.10.2024- metoda hybrydowa.
 • 3 sem. w tym praktyka: 150 h, Cena: 3800 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Edukacja włączająca – Pedagogika specjalna

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu pedagogiki włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.
Celem studiów jest:
przygotowanie dla rynku edukacyjnego wysoko wykwalifikowanych pedagogów pedagogiki włączającej posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji, socjoterapii ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • 26.10.2024- metoda hybrydowa.
 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 200 zł (wpisowe) + 4300 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej (i modułem pedagogiki specjalnej)

Adresatami studiów są:
Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym
Celem studiów jest:
- wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
- kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych
poziomach kształcenia,
- umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej

 • 26.10..2024 - metoda hybrydowa
 • 3 sem. w tym praktyka . Cena: 3600/4300 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Terapia pedagogiczna elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i modułem pedagogiki włączającej

 • 26.10..2024 - metoda hybrydowa
 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 3600 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Kursy, szkolenia i studia

Chcesz nauczyć się czegoś nowego albo rozwinąć swoje umiejętności? A może pragniesz zmienić aktualny zawód? W dzisiejszych czasach to naprawdę nic trudnego! Aby jednak tego dokonać, będziesz musiał zdobyć nowe umiejętności i potwierdzenie ich posiadania. Jak to zrobić? Najprostszym sposobem jest wybór specjalistycznego kursu, szkolenia bądź nawet nowego kierunku studiów. U nas znajdziesz wszystkie te opcje. W dodatku każda z nich cieszy się ogromnym wyborem tematów i specjalności. Czy więc może być coś lepszego?

Nasze kursy

Jak wiadomo, najszybszym sposobem na zdobycie nowych umiejętności jest wzięcie udziału w kursie. Jeśli więc poszukujesz czegoś, co umożliwi Ci wybór pomiędzy wieloma popularnych tematów, trafiłeś w dobre miejsce. My oferujemy Ci sporą ilość kursów doskonalących zarówno dla przeciętnej osoby, jak i dla dyrektorów. Jednak to nie wszystko. Chcesz nauczyć się języka? Koniecznie zastanów się nad naszymi kursami językowymi. Jeśli jednak to informatyka nie chce opuścić Twojej głowy, może skusisz się na kursy komputerowe? Wśród wielu kursów specjalistycznych, znajdą się też takie, które nadadzą Ci poszczególne kwalifikacje bądź uprawnienia. Jest to zatem doskonały sposób na osiągnięcie tego, czego się pragnie, w zadziwiająco krótkim czasie.

Szkolenia Online

Jeśli jednak nie masz zbyt wiele czasu na dojazdy, może pomyśl nad kursami odbywającymi się przez internet? Może to być wielkim ułatwieniem w zdobyciu pewnych umiejętności bez przymusu opuszczania własnego domu. Jakie szkolenia online tutaj znajdziesz? Do wyboru spośród kursów internetowych masz te z kategorii terapii pedagogicznej, percepcji wzrokowej i procesu widzenia. A może interesują Cię szkolenia doskonalące? Je również mamy w ofercie.

Studia podyplomowe

Byłeś już na studiach, ale wciąż coś ciągnie Cię do nauki nowych rzeczy? Wypróbuj nasze kierunki na studiach podyplomowych! W Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy nauczymy Cię wielu nowych, interesujących rzeczy. W zależności od Twojego wyboru zdobędziesz wiedzę w poszczególnych tematach. Przekażemy Ci wiedzę w zakresie socjoterapii, przedsiębiorczości oraz logopedii ogólnej. Jesteś absolwentem studiów wyższych bądź pracujesz na stanowisku dyrektora? Koniecznie zapoznaj się z kierunkiem takim jak zarządzanie oświatą. Jeśli zaś z zawodu jesteś psychologiem, zainteresować może Cię przygotowanie pedagogiczne. Na tym kierunku zdobędziesz wiele przydatnych umiejętności i kwalifikacji nauczycielskich.


Przeglądaj wg kategorii

Dlaczego Atena

Ośrodek Kształcenia Kadr „ATENA” w Słupsku to placówka szkoląca z ponad 21-letnią tradycją. Działalność rozpoczęliśmy od stworzenia oferty dla nauczycieli i pracowników oświaty w ramach Ośrodka Doskonalenia Kadr „Atena”, następnie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego  a obecnie  do Rejestru Instytucji Szkolących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod nr 2.22/00058/2021.

Na dzień dzisiejszy zapraszamy do siebie nie tylko nauczycieli. Również inne grupy zawodowe. Sukcesywnie poszerzamy ofertę szkoleniową. Znajdziecie tu Państwo studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty, seminaria, konferencje.

Prezentowana tematyka może być zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb danej szkoły, placówki czy firmy. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoleniową, zaopatrzoną w sprzęt audiowizualny i multimedialny do realizacji szkoleń.

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby oraz do śledzenia naszej strony internetowej. Sukcesywnie będziemy Państwu oferowali swoje usługi zgodnie z Waszymi oczekiwaniami i potrzebami.

Zapraszamy do udziału w proponowanych formach doskonalenia, nie tylko w siedzibie Ośrodka – również w Waszym miejscu pracy. Jesteśmy elastyczni i gotowi do współpracy.

Dyrektor – Beata Kwiatek,
tel. mob: 501 657 200
e-mail: odkatena@poczta.fm