Jak zostać mediatorem? Garść praktycznych informacji

Zawód mediatora nazywany jest pracą XXI wieku. Kurs na mediatora coraz częściej można spotkać w ofercie ośrodków szkoleniowych i studiów podyplomowych. Zajęcie to cieszy się niemałą popularnością. Czym jednak dokładnie zajmuje się mediator i jak można nim zostać? Te dwie sprawy postaramy się wyjaśnić w naszym dzisiejszym artykule.

Kim jest mediator?

Zacznijmy nasz poradnik od przybliżenia Ci warunków pracy i obowiązków mediatora. Mówiąc najprościej – zajmuje się on przeprowadzaniem mediacji. Co to takiego? Mediacja sądowa jest tzw. procesem ugodowego rozwiązania sporu. Według statystyk jest to niezwykle skuteczny sposób na zakończenie procesu poza salą sądową. W latach 1999-2003, kiedy dopiero eksperymentalnie zaczęto wprowadzać mediacje do spraw, aż 228 na 347 zakończyło się zawarciem ugody. Rolą mediatora w sporach na tle prawnym jest pośredniczenie między stronami konfliktu. Bierze on udział w rozmowach, które mają na celu osiągnięcie porozumienia. Mediacja jest świetnym wyjściem z kłopotliwej sytuacji dla osób, które nie chcą marnować swojego czasu w sądach oraz mają dość konfliktu i chcą jak najszybciej doprowadzić swoją sprawę do końca.

W jakie sprawy włącza się mediator?

Pomoc mediatora jest nieoceniona w wielu sprawach sądowych. Jej zakres prawny jest bardzo zróżnicowany. Mogą to być na przykład:

– mediacje cywilne,

– mediacje karne (warto tu nadmienić, że w tym przypadku rezultat całego procesu mediacji traktowany jest przez sąd jedynie jako wskazówka przy orzekaniu),

– mediacje w konfliktach rodzinnych – podział majątku, opieka nad dzieckiem, alimenty itp.,

– mediacje pracownicze,

– mediacje gospodarcze,

– mediacje szkolne/rówieśnicze,

– spory konsumenckie,

– spory sąsiedzkie.

Jak zostać mediatorem?

Mediacja cieszy się wśród osób uwikłanych w różne sprawy sądowe coraz większą popularnością. Stąd wzrasta też potrzeba na dobrze przygotowanych do swojej pracy specjalistów. Jak zatem zostać mediatorem? Przede wszystkim musisz pamiętać, że zajęcie to jest ściśle związane z wymiarem sprawiedliwości. Mimo to, mediator musi być zaznajomiony z tajnikami psychologii – ze względu na delikatny charakter niektórych spraw, zwłaszcza tych z zakresu mediacji rodzinnych czy szkolnych. Osoba, która pracuje w tym zawodzie, musi posiadać wykształcenie wyższe. Najbardziej preferowanymi kierunkami są więc psychologia, socjologia, resocjalizacja, pedagogika lub inne, podobne specjalności. Możliwe jest również zdobycie wykształcenia stricte przygotowującego do zawodu mediatora – np. na studiach podyplomowych. Konieczne jest także odbycie stażu bądź praktyk zawodowych oraz wpis na listę osób uprawnionych do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w Sądzie Okręgowym.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na mediatora?

Oprócz wyżej wymienionych, kandydat na mediatora musi spełnić jeszcze szereg wymagań formalnych. Są one ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2003 roku. Jeśli więc chcesz zajmować się mediacjami, powinieneś:

– mieć ukończone 18 lat (w przypadku spraw cywilnych) lub 26 lat (w przypadku spraw z pozostałych dziedzin prawa),

– mieć polskie obywatelstwo,

– posiadać pełnię praw cywilnych,

– biegle władać językiem polskim,

– nie być osobą karaną za przestępstwo o charakterze umyślnym,

– posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci dobrze wykonywać zadania powierzane mediatorowi,

– jeśli chcesz zajmować się sprawami innymi niż z zakresu prawa cywilnego, koniecznie musisz odbyć szkolenie z mediacji w wymiarze 40 godzin.

Jaki powinien być dobry mediator?

Jeśli chcesz być dobrym mediatorem, nie wystarczy, że spełnisz same wymagania formalne. Dobrze byłoby, gdybyś ponadto wykazywał kilka ważnych i przydatnych w tym zawodzie cech charakteru. Kodeks Etyki Mediatora przypomina, że osoba, która podejmuje się mediacji, powinna być bezstronna, neutralna i działająca dobrowolnie. Warunkiem koniecznym jest także obdarzenie szacunkiem każdej ze stron konfliktu. Powinieneś więc wykazywać się wysoką kulturą osobistą i profesjonalizmem. Twoimi atutami będą także uczciwość oraz obiektywizm. Kluczowe okaże się również opanowanie. Prowadzone przez Ciebie sprawy mogą wywoływać wśród uczestników wiele skrajnych emocji. W celu uniknięcia niepotrzebnych awantur będziesz musiał hamować wojownicze zapędy obu stron. Przyda Ci się również umiejętność dobrej organizacji pracy oraz aktywnego słuchania. Pamiętaj, że w tym zawodzie najważniejsza jest zwłaszcza jedna zasada, którą zawsze powinieneś mieć na uwadze. Brzmi ona następująco: „po pierwsze nie szkodzić”.

Zarobki mediatora

Zanim zdecydujesz się podjąć pracę w dziedzinie mediacji, powinieneś wiedzieć, że zajęcie to nie ma charakteru stałego ani etatowego. Jest to tzw. zawód wolny. Większość mediatorów zajmuje się mediacjami dorywczo. Wielu początkujących psychologów czy prawników w ten sposób dorabia do swojej pensji. Trudno jest jednak określić konkretną wysokość miesięcznej wypłaty, gdyż może być ona rozliczana w różny sposób. Za przykład niech posłuży wynagrodzenie za mediacje w sprawach o prawa majątkowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. ma ono wynosić 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.

Czy praca mediatora jest Twoim marzeniem? Jeśli tak, to koniecznie musisz zapoznać się z ofertą szkoleń oferowanych przez nasz ośrodek. Wśród nich znajdziesz m.in. kursy z zakresu mediacji – a także wiele innych.