Jakie są rodzaje mediacji i co warto o niej wiedzieć? Odpowiadamy!

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, które są trudne i wymagają odpowiedniego podejścia. Zdarza się też, że zwykła rozmowa nie jest w stanie zażegnać konfliktu. W takiej sytuacji warto skorzystać z innych metod rozwiązania sporu, w tym – z mediacji. To sposób dzięki, któremu obie strony są w stanie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Zastanawiasz się, jakie są rodzaje mediacji i jak ona działa? Odpowiadamy!

Czym jest mediacja?

Sposobów rozwiązywania konfliktów między dwiema stronami jest wiele. Nie wszystkie z nich są jednak skuteczne i prowadzą do uzyskania w pełni satysfakcjonujących rezultatów. W trudnych i skomplikowanych sytuacjach warto rozważyć mediację. Nie wszyscy jednak wiedzą co kryje się pod tym pojęciem. Mediacja to przede wszystkim rozmowa stron przy udziale osoby trzeciej – mediatora, podczas której, dąży się do rozwiązania sporu między stronami. Mediator pracuje na rzecz porozumienia stron. Mediacja daje możliwość:  rozładowania emocji, wyrażenie swojego zdania, wyartykułowania swoich potrzeb, zrozumienia siebie i drugiej strony. Prowadzona jest w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by za pomocą tej metody raz na zawsze pozbyć się sporów i niedomówień.

Rodzaje mediacji według klasyfikacji prawnej

Mediacja może odbyć się w wyniku inicjatywy stron będących w sporze. W takim przypadku określa się ją jako mediację pozasądową. Natomiast w sytuacji, kiedy to sąd kieruje strony  do mediacji  –  jest to mediacja sądowa. Mediacje mogą dotyczyć zarówno odmiennych sytuacji, jak i różnorodnych tematów. Według klasyfikacji sądowej wyróżnia się mediacje cywilne, gospodarcze, karne (w tym nieletnich sprawców czynów karalnych), pracownicze, rodzinne, oświatowe, a także transgraniczne. Wszystkie one dotyczą różnych sfer życia i uwzględniają mediację w dochodzeniu do rozwiązania.

Mediacja – jak wygląda?

Mogłoby się wydawać, że mediacja w każdym przypadku wygląda podobnie. Mediator, dwie strony i rozmowa, która prowadzi do nawiązania porozumienia. W rzeczywistości wszystko zależne jest od sytuacji, stron, a także wielkości konfliktu. Z tego względu wyróżnia się trzy metody, sposoby prowadzenia mediacji. Pierwsza to  – Mediacja bezpośrednia –  spotkanie i rozmowa obu stron w tym samym czasie w obecności mediatora. Druga to  – mediacja pośrednia – stosowana jest w sytuacji, kiedy osoby mające konflikt nie są gotowe na spotkanie „twarzą w twarz”. Wtedy spotkania przeprowadzane są indywidualnie, a mediator ma za zadanie przedstawić propozycję rozwiązania sporu drugiej stronie. Wszystko dzieje się z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których mediacja przeprowadzana jest za pomocą nowoczesnych technik komunikacji, czyli telefonów, komunikatorów internetowych. Postęp i rozwój technologiczny sprawił, że powstała metoda e-mediacji, która wynika z potrzeb społeczeństwa i również się sprawdza w sytuacji kiedy stronom trudno się spotkać ze względu chociażby na miejsce czy  odległość w jakiej się od siebie  znajdują

Modele prowadzenia mediacji – czym się różnią?

Oprócz samych rodzajów mediacji istotne są także modele ich prowadzenia. Należy jednak pamiętać, że jej wybór należy do mediatora, który na podstawie oceny sytuacji jest w stanie wybrać najlepszą metodę dla obu stron. Pierwszy z nich to model klasyczny, który ogranicza się jedynie do zapewniania przestrzeni do rozmów i wspomagania komunikacji stron w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. Drugi natomiast określany jest jako dyrektywny. W takim przypadku to właśnie mediator pomaga wypracować właściwe rozwiązanie. Ponadto wyróżnia się także model transformatywny, w którym to osoba mediacyjna nakierowuje strony na właściwe sposoby złagodzenia sporu. Warto jednak wiedzieć, że wybór modelu jest kwestii indywidualną, a na jego wybór wpływa wiele czynników.

Czy warto korzystać z mediacji?

Nie ulega wątpliwości, że zdarzają się sytuacje, w których człowiek nie jest w stanie sam poradzić sobie z konfliktem. Rozmowa w towarzystwie mediatora pozwala w naturalny sposób znaleźć najlepsze rozwiązanie bez konieczności wstąpienia na drogę prawną. Ponadto pomoc specjalisty pomoże uniknąć nerwowych sytuacji, które finalnie prowadzą jedynie do eskalacji sporu. Być może to właśnie mediacja sprawi, że konflikt zostanie zakończony, a nieprzyjemne z nim związane sytuacje pójdę w zapomnienie. Zdarza się również, że to właśnie sąd kieruje obie strony na mediację. Warto zatem wykorzystać oferowaną pomoc i doprowadzić do końca często wieloletni spór.