Jakie są zalety mediacji? Dowiedz się, dlaczego warto ją rozważyć

Tam, gdzie pojawiają się spory, zwykle trudno jest o pokojowe rozwiązanie konfliktu. Niektóre życiowe sytuacje wymagają delikatnego podejścia, które pozwoli na wypracowanie dojrzałego porozumienia, satysfakcjonującego obie strony. Okazuje się, że pomocne są w tym zakresie mediacje. To rozwiązanie, które niesie za sobą mnóstwo korzyści – zarówno dla zwaśnionych stron, jak i dla wymiaru sprawiedliwości. Zastanawiasz się, jakie są zalety mediacji? Czytaj dalej – w poniższym wpisie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Czym jest mediacja i jakie zadanie ma mediator?

Choć niektóre konflikty są bardzo poważne, to nie każdy musi znaleźć swój finał na sądowej wokandzie. Szukając rozwiązania trudnej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy obie strony nie znajdują drogi do satysfakcjonującego zakończenia sporu, warto wziąć pod uwagę mediacje. To dobrowolne spotkania z osobą trzecią, czyli mediatorem, która pracuje na rzecz porozumienia stron, nie narzucając jednocześnie swoich pomysłów i sposobów na rozwiązanie konfliktu.

Mediator musi być osobą absolutnie neutralną – zarówno wobec sprawy, jak i uczestników sporu. Ma wspierać przebieg negocjacji i łagodzić ewentualne napięcia między zwaśnionymi stronami. Najważniejsze, aby stworzył warunki, w których możliwe jest wypracowanie rozwiazania.

Mediacja jest coraz częściej wybieraną drogą – daje przestrzeń do rozmowy i wyrażenia swojego zdania, zapewnia też zdecydowanie większą satysfakcję obu stronom niż sprawa sądowa.

W jakich sprawach można wykorzystać mediacje?

Bazując na przepisach prawa, mediacja może być zastosowana w każdej sprawie, w której system prawny przewiduje ugodę jako zakończenie sporu. O przeprowadzenie mediacji mogą wnioskować strony konfliktu, ale też sąd – co najważniejsze, na każdym etapie postępowania.

Zazwyczaj mediacje wykorzystuje się w:

– procesach cywilnych,

– sprawach rozwodowych i dotyczących separacji,

– konfliktach sąsiedzkich,

– sprawach gospodarczych,

– sporach pracowniczych.

W sprawach karnych także można sięgnąć po ten środek, jednak nawet jeśli strony dojdą do porozumienia, to warto zaznaczyć, że finalnie orzeczenie wydaje sąd.

Jakie zalety ma mediacja?

Wypracowanie porozumienia za pomocą mediacji ma wiele zalet – nic więc dziwnego w tym, że coraz częściej wybiera się tę drogę. Zarówno strony postępowania, jak i wymiar sprawiedliwości, z pewnością dostrzegą korzyści tego rozwiązania. Poznaj tzw. wewnętrzne i zewnętrze zalety mediacji.

Wewnętrzne zalety mediacji

Najważniejszą korzyścią, jaka wiąże się z rozpoczęciem mediacji, jest jej dobrowolność. Co to oznacza? Nawet jeśli sąd wskaże ten środek na etapie postępowania, strony mogą odmówić udziału w mediacji, bez konsekwencji. Jakie jeszcze zalety wiążą się z tą metodą rozwiązywania sporów?

  1. Mediacja jest szybszym, tańszym i prostszym sposobem rozwiązywania sporu – sprawy sądowe mogą trwać latami. To generuje koszty i stracony czas.
  2. Ograniczenie formalności do absolutnego minimum – mediator może wybrać taką metodę dojścia do porozumienia stron, jaką uzna za skuteczną i stosowną. Co ważne, mediacja wstrzymuje też terminy prawne.
  3. Autonomia stron konfliktu – uczestnicy postępowania nie są uzależnieni od woli sądu. Dzięki temu mogą wypracować taki kompromis, który będzie korzystny dla obu stron. Pozwala to na wynegocjowanie dobrych warunków, co w przypadku sprawy sądowej nie jest raczej możliwe. Co więcej, obie strony czują satysfakcję z rozwiązania – to swoista gwarancja, że nie dojdzie do kolejnego sporu w przyszłości. Innymi słowy, obie strony są wygrane.
  4. Możliwość odniesienia się do wszystkich, istotnych dla stron aspektów sprawy – wynikiem mediacji może być szeroko rozumiane porozumienie, w którym znaczenie mają ważne dla uczestników kwestie, a nie tylko te odnoszące się stricte do pozwu. To wręcz uregulowanie relacji między stronami.
  5. Budowanie relacji na przyszłość – celem mediacji jest dążenie do rozwiązania konfliktu. W związku z tym mediator duży nacisk kładzie na to, by zwaśnione strony odcięły się od przeszłości, skupiając się na przyszłości. Postępowania sądowe działają odwrotnie – sąd bazuje na przeszłości.
  6. Ograniczenie stresu i poufność – przebieg mediacji jest tajny. Mediator jest zobowiązany do poufności. Dzięki temu, a także dzięki elastyczności tej metody, strony mogą odczuć znacznie mniej stresu niż w przypadku sprawy sądowej. Ważne, by mediator wzbudzał zaufanie i dbał o dostosowanie posiedzenia do uczestników mediacji.

Zewnętrzne zalety mediacji

Mediacja to nie tylko szereg korzyści dla zwaśnionych stron. Zalety mediacji dostrzega się także w innych aspektach, przede wszystkim dla wymiaru sprawiedliwości.

  1. Odciążenie systemu sądownictwa – dzięki mediacjom sędziowie mają więcej czasu na przygotowanie się do innych spraw sądowych i znacząco skraca się czas trwania postępowań. Prowadzi to także do odbudowania zaufania publicznego.
  2. Korzyści dla prawników i radców prawnych – mogą oni wykazać się nie tylko na sali sądowej, ale też udzielać porad w postępowaniu mediacyjnym. To sposób na poszerzenie horyzontów i rozbudowanie zakresu świadczonych usług.
  3. Mediacja otwiera drogę do sprawiedliwości naprawczej – nie każdego stać na trwające latami spory sądowe, by w końcu dojść do porozumienia. Mediacja, jest tańsza, trwa krócej niż sprawa w sądzie i daje szansę na znalezienie naprawdę dobrego rozwiązania. Albo chociażby zmniejszenie obszaru niezadowolenia poprzez poprawę relacji między stronami.

Czy mediacje zawsze są dobrą metodą rozwiązania konfliktu?

Mediacja ma sens, jeśli strony konfliktu przychodzą na mediacje w dobrej wierze, by pracować na rzecz porozumienia. Jeśli nie ma takiej woli, to może się okazać, że postępowanie mediacyjne nie przyniesie oczekiwanych efektów. Brak zaangażowania i widocznej chęci do polubownego rozwiązania sprawy to jasny sygnał, że mediacja nie przyniesie efektu.

Niestety, nigdy nie ma absolutnej pewności co do tego, czy druga strona ma dobre intencje, czy może chce możliwie przeciągnąć trwające w tle postępowanie sądowe.

Szereg zalet mediacji, jakie poznałeś dzięki lekturze naszego wpisu, powinien przekonać Cię, że to skuteczna metoda wypracowania porozumienia. Jeśli chciałbyś pomagać w rozwiązywaniu konfliktów i zostać mediatorem, koniecznie sprawdź, jaką ofertę szkoleń w tym zakresie przygotował dla Ciebie nasz Ośrodek Kształcenia Kadr Atena.