101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej.

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Część I teoretyczna - Wprowadzenie w tematykę warsztatu.
Opis teczki terapeutycznej – teczka terapeutyczna jako narzędzie stymulujące, rozwijające, usprawniające funkcje percepcji wzrokowej.

Część II teoretyczno-praktyczna- Ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, celem poznania 6 aspektów percepcji wzrokowej.
Aspekt – koordynacja wzrokowo-ruchowa
Aspekt – synteza i analiza wzrokowa
Aspekt – spostrzeganie figury i tła
Aspekt – stałość spostrzegania
Aspekt – spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
Aspekt – spostrzeganie stosunków przestrzennych

Część III praktyczna - Podsumowanie – percepcja wzrokowa to…(tworzenie własnej definicji).

Liczba godzin

6 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis

- poznanie 100 ćwiczeń (313 kart pracy) pogrupowanych na sześć aspektów: stałość spostrzegania, spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej skierowanych na stymulację, rozwijanie, usprawnianie percepcji wzrokowej,

- poznanie grupy docelowej (do kogo kierujemy narzędzie terapeutyczne),

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o 100 pomysłów na stymulację, rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej

Pliki

oferta-2022-101-pomyslow