120 pomysłów na percepcję wzrokową

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Szkolenie opiera się na niestandardowym sposobie przekazu informacji na temat percepcji wzrokowej.
Zabraknie tu stricte opisu definicji (by odejść od martwych zapisów, specjalistycznych terminów) czy założeń teoretyczno - naukowych (o percepcji wzrokowej napisano tak dużo ciekawych publikacji, artykułów, że trudno jest dzisiaj pisać o percepcji, jak o czymś nowym).
To mini-max wiedzy na temat percepcji wzrokowej – czyli minimum tego, co na temat percepcji wzrokowej powinien wiedzieć nauczyciel, aby maksymalnie wspierać rozwój dziecka.
Uczestnik szkolenia w działaniu (ćwiczenia z kartą pracy) usystematyzuje wiedzę na temat aspektów percepcji wzrokowej.
Uczestnik szkolenia pracując w duchu koncepcji pedagogiki transgresyjnej stanie w nowej roli - organizatora procesu terapeutycznego, kreatora, partnera wspomagającego indywidualny rozwój dziecka, stymulatora procesów rozwojowych, a nie tylko bycie dydaktykiem.
W procesie terapeutycznym skupi się nie na tym, co poznaje dziecko, ale na tym jak to poznaje.

Liczba godzin

Cena 370 zł/os.; 8 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis

CEL SZKOLENIA: kierunkowe wsparcie uczestnika szkolenia w działaniach terapeutycznych na rzecz psychomotorycznego rozwoju dziecka.

EFEKTY- UCZESTNIK SZKOLENIA BĘDZIE POSIADAŁ:

Usystematyzowaną wiedzę na temat percepcji wzrokowej w zakresie: koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzorkowej, spostrzegania figury i tła, stałości spostrzegania, spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzegania stosunków przestrzennych.
Umiejętność rozpoznawania zakresu ćwiczeń u dziecka: czy dziecko wymaga ćwiczeń stymulujących, rozwijających czy usprawniających koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzorkową, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych.
Umiejętność oceny rozwoju percepcji wzrokowej u dziecka podczas przebiegu czynności terapeutycznych np. w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej m.in.: praca z kartą pracy pozwoli na wskazanie ręki wiodącej, sposobu położenie kartki, sposobu trzymania narzędzia graficznego, ułożenia ręki wiodącej, współpracę rąk, postawę ciała czy tempo czynności grafomotorycznych, symptomów, które towarzyszą dziecku przy nieprawidłowym rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zdolność do stworzenia własnej teczki terapeutycznej.
Umiejętność rozpoznawania dzieci o SPE.
Wiedzę na temat celów terapeutycznych.
Uczestnik szkolenia wzbogaci własny warsztatu pracy terapeuty/nauczyciela o 30 pomysłów stymulujących, rozwijających i usprawniających percepcję wzrokową.

W PROGRAMIE SZKOLENIA, m.in.:

-Mini-max – czyli minimum tego, co na temat percepcji wzrokowe, pedagogiki transgresyjnej, ćwiczeń stymulujących, rozwijających, usprawniających w zakresie percepcji wzrokowej powinien wiedzieć nauczyciel, aby maksymalnie wspierać rozwój dziecka.
-Surfowanie po aspektach percepcji wzrokowej - ćwiczenia stymulujące, rozwijające w zakresie koordynacji wzrokowe-ruchowej; analizy i syntezy wzorkowej; spostrzegania figury i tła; stałości spostrzegania; spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni; spostrzegania stosunków przestrzennych.

Pliki

oferta-2023-120-na-percepcje-wzrokowa

Galeria zdjęć