ABC prawa oświatowego dla nauczycieli

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Co nauczyciel wiedzieć powinien? Podstawowe akty prawne w oświacie, elementy prawa pracy, Kodeks Pracy w praktyce, interpretacja przepisów prawa oświatowego, wykorzystanie prawa w praktyce szkolnej, monitoring zmian w prawie oświatowym, źródła wiedzy o nowych aktach prawnych. Pytania i odpowiedzi.

Liczba godzin

Cena 290 zł/os.; 8 godz. dydakt.

Opis

Pliki

oferta-2023-abc-prawa-oswiatowego

Galeria zdjęć