Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – II stopień

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli oraz wychowania wczesnoszkolnego, wszyscy zainteresowani uatrakcyjnieniem zajęć i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Aktywne słuchanie muzyki - część II – to nowe opracowania Batii Strauss do muzyki J.S. Bacha, F. Rameau i E. Griega oraz nowe propozycje zabaw, tańców, partytur i opracowań z nowego obszaru: swobodnej wypowiedzi ruchowej dziecka. Druga część to też powroty do części pierwszej według potrzeb uczestników kursu.

Liczba godzin

Cena 470 zł/os.; 15 godz. dyd. warsztaty

Opis

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
Cele:
- wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem
- wprowadzenie dzieci w świat muzyki
- fabularyzacja proponowanych utworów muzycznych
- prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki
- tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania
- kształtowanie umiejętności odbioru muzyki poważnej

Pliki

oferta-2023-Batia-Strauss-II