Awans zawodowy nauczyciela – jak bezstresowo przebrnąć przez procedury awansu zawodowego?

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Zapoznanie z najnowszym aktami prawnymi dotyczącymi dotyczącymi procedur awansu zawodowego, Omówienie realizacji wymagań rozporządzeń, dokumentacja wymagana i umożliwiająca uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego, omówienie struktury złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego. omówienie roli i zadań opiekuna stażu

Liczba godzin

200 zł/os.; 3 godz. dydakt.

Opis

Pliki

oferta-2023-awans-zawodowy-1