Bilateralna Integracja wg Sheila Dobie – program szkolny

Adresat

nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, rodzice oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi

Zakres treści

Cele szkolenia:
• zaprezentowanie doskonałego uzupełnienia różnych terapii ruchowych takich jak integracji odruchów, integracji sensorycznej, terapii logopedycznej czy terapii pedagogicznej
• zapoznanie z podstawami teoretycznymi Bilateralnej Integracji , wybranymi testami diagnostycznymi oraz nauka technik bilateralnej integracji ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego
W czasie szkolenia uczestnik otrzymuje komplet materiałów z zestawem ćwiczeń, a po jego ukończeniu zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAM SZKOLNY.

Liczba godzin

Cena 750 zł/os.; 16 godz. dyd. (warsztaty) - 2 dni

Opis

Zalecany jest Wygodny zapewniający swobodę ruchów strój do ćwiczeń „podłogowych”, sprzęt do nagrywania materiału na użytek własny( dla tych , którzy chcą)

Prowadzący: Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta neurorozwoju INPP, trener programu szkolnego INPP, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeuta Bilateralnej Integracji oraz trener szkolnego programu Bilateralnej Integracji.

Pliki

oferta-2024-bilateralna-Intgracja-IV