Cha cha, salsa, merengue i inne tance oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkonej, placówek specjalnych pedagodzy szkolni, wychowawcy nauczyciele ukierunkowani na rozwój psychoruchowy dziecka

Zakres treści

Celem szkolenia jest wskazanie alternatywnych sposobów rozwoju motoryki.
Część I- teoretyczna
- Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe.
- Wpływ tańca, ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem muzyki na rozwój motoryki
2. Część II- praktyczna
- Nauka kroków tanecznych wybranych tańców oraz innych ćwiczeń ruchowych.
- Sposoby wykorzystania wybranych elementów tańca, ćwiczeń ruchowych w pracy nad rozwojem motoryki.
- Prezentacja zajęć Zumbatomic 1– pokaz zajęć

1. ZUMBATOMIC - to program łączący elementy zabawy i ruchów tanecznych w oparciu o koncepcję ZUMBA. Jest w 100% przyjazny dla dzieci, zawiera muzykę, piosenki, tańce i ruchy taneczne, które promują ogólne zagadnienia zdrowego stylu życia.

Liczba godzin

Cena 260 zł/os.; 4 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis

Celem warsztatu jest wskazanie alternatywnych sposobów na rozwijanie motoryki małej i dużek z wykorzystaniem muzyki oraz dostarczenie pomysłów na naukę i rozwój poprzez zabawę.

Pliki

oferta-2023-cha-cha-salsa