Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami emisji głosu – warsztat dla logopedów

Adresat

warsztat praktyczny dla logopedów, studentów logopedii, neurologopedów którzy chcą nabyć/ poszerzyć wiedzę na temat zaburzeń emisji głosu, sposobu prowadzenia diagnozy emisyjnej oraz terapii zaburzeń głosu - emisyjno-akustycznej. Gotowy program terapii krok po kroku.

Zakres treści

I. Emisja dźwięków krtaniowych i artykulacyjnych - obraz neuropsychologiczny.
II. Definicja i wyznaczniki emisji głosu i impostacji głosu.
III. Podziały emisji głosu.
IV. Zaburzenia i choroby krtani.
V. Diagnoza emisyjna - podmiotowa i przedmiotowa.
VI. Systemowa terapia zaburzeń głosu: emisyjno - akustyczna.
VII. Pomoc psychoedukacyjna i wsparcie psychoedukacyjne osób z zaburzeniami i chorobami krtani

Liczba godzin

Cena 390 zł/os.; 10 godz. dydakt. zaj. teoret.-warsztatowe

Opis

Celem szkolenia jest:
• zapoznanie ze sposobami diagnozy i identyfikacji problemów emisji głosu (stanowi jeden z elementów skutecznej profilaktyki i terapii logopedycznej.
• zdefiniowanie i wskazanie wyznaczników emisji głosu i impostacji głosu
• zaprezentowanie sposobów diagnozowania zaburzeń głosu
• omówienie krok po kroku prezentowanego programu terapeutycznego.

Pliki

oferta-2023-diagnoza-i-terapia-emisji-glosu

Galeria zdjęć