Dziecko z mutyzmem – i co dalej?!

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Mutyzm – charakterystyka trudności dziecka. Przyczyny mutyzmu. Mity na temat mutyzmu. Strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem.

Liczba godzin

8 godz. dydakt.

Opis