Emisja i higiena głosu

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, terapeuci, rodzice , studenci, uczniowie, wszyscy zainteresowani poprawą walorów
i umiejętności głosowych oraz higieną aparatu mowy

Zakres treści

Fizjologia powstawania głosu. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia oddychania przeponowo-żebrowego (wzmacnianie usprawnianie mięśni biorących udział
w oddychaniu.) Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne. Ćwiczenia fonacyjne. Uruchamianie pracy rezonatorów. Ćwiczenia na tekstach mówionych. Indywidualne ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Liczba godzin

Cena 300 zł/os.; 6 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis

Uczestnicy nauczą się swobodnej pracy z głosem przez wiele godzin w ciągu dnia.

Pliki

oferta-2022-emisja-i-higiena-głosu