Funkcje prymarne – diagnoza i terapia w ujęciu holistycznym

Adresat

logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, specjaliści w zakresie rewalidacji, terapeuci SI, terapeuci wczesnego wspomagania, zainteresowani rodzice

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Rola i znaczenie funkcji poznawczych w pracy logopedy.
2. Oddychanie - diagnoza i terapia, a w tym:
a) anatomia i fizjologia oddechu
b) przepona – budowa i rola
c) oddychanie spoczynkowe i dynamiczne
d) przyczyny i konsekwencje oddychania przez usta
e) rodzaje ćwiczeń oddechowych i ich cel
f) wspomaganie terapii logopedycznej (taśmy, obturatory, płytki)
g) manualne techniki pracy z przeponą
h) ćwiczenia przywracające nosowy tor oddechowy
3. Pozycja spoczynkowa warg i języka – diagnoza i terapia.
a) diagnoza pozycji spoczynkowej warg
b) diagnoza pozycji spoczynkowej języka
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka
d) ćwiczenia warg
e) ćwiczenia języka
f) wspomaganie terapii logopedycznej
4. Połykanie – diagnoza i terapia.
a) fazy funkcji połykowej
b) diagnoza procesu połykania
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowego połykania
d) praktyczne ćwiczenia połykania
5. Gryzienie i żucie – diagnoza i terapia.
a) cechy właściwego gryzienia i żucia
b) diagnoza gryzienia i żucia
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowego gryzienia i żucia
d) praktyczne ćwiczenia gryzienia i żucia.
6. Przegląd akcesoriów i pomocy logopedycznych przydatnych w terapii funkcji prymarnych

Liczba godzin

Cena 530 zł/os.; 8 godz. dyd. warsztaty

Opis

Pliki

oferta-2024-funkcje-prymarne_diagnoza-i-terapia_