Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Liczba godzin

750 zł/os.; 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h

Opis

Pliki

oferta-2022-negocjacje