Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, studenci, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Negocjacje w praktyce - definicja, typy i rodzaje, Jak i kiedy je stosować, aby osiągnąć najlepsze efekty. Mediacja jako typ negocjacji wzbogacony o osobę mediatora. Praktyczny warsztat mediacyjny. Osoba mediatora.

Liczba godzin

500 zł/os.; 16 godz. dydakt.

Opis

Pliki

oferta-2022-negocjacje-i-mediacje-skuteczne-metody-komunikowania