Obraz kliniczny, diagnoza i podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rodzice, opiekunowie, studenci

Zakres treści

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera. Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome). Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria. Trudności szkolne dziecka z AS. Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Liczba godzin

370 zł/os.; 8 godz. dydakt.

Opis

Pliki

oferta-2023-asperger

Galeria zdjęć