Terapia wzrokowa-Trening oczu

Adresat

Warsztat dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, tyflopedagogów, pedagogów, nauczycieli kształcenia zintegrowanego/przedszkola oraz rodziców dzieci przejawiających trudności w rozwoju funkcji poznawczych (np. percepcji wzrokowej w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej), nieprawidłowości w rozwoju widzenia.

Zakres treści

-Diagnoza ruchów oczu (wstęp do diagnozy, badanie ruchów oczu z wykorzystaniem karty do badania wybranych parametrów wzrokowych, pomocy diagnostycznych).
-Ruchy optomotoryczne oczu (ruchy skojarzone/nieskojarzone oczu) - prezentacja/omówienie ćwiczeń z wykorzystaniem pomocy diagnostyczno-terapeutycznych.
-Zaburzenia ruchów oczu (ruchy śledzące/sakkadowe/wergencyjne).
-Terapia ruchów oczu.

Liczba godzin

Cena 800 zł/os.; 20 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis

CEL SZKOLENIA:

Trening oczu - ćwiczenia w zakresie ruchów oczu (gałek ocznych) w różnych kierunkach, np.: poziomym (ruch prawostronny/lewostronny), pionowym (ruch góra/dół), skośnym (po przekątnych, tj. prawa strona - górna i dolna część, lewa strona - górna i dolna część).
Trening oczu - ćwiczenia w zakresie wzmacniania mięśni okoruchowych.
Trening oczu - ćwiczenia w zakresie wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania.
Ćwiczenia stymulacji, rozwijania, usprawniania percepcji wzrokowej w zakresie spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP), koordynacji wzrokowo-ruchowej (KW-R) czy spostrzegania stosunków przestrzennych (SSP).

GRUPA DOCELOWA: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z nieprawidłowościami/zaburzeniami procesu widzenia (m.in.: ruchy oczu) oraz zaburzeniami percepcji wzrokowej w zakresie spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy spostrzegania stosunków przestrzennych.

Wskazania do podjęcia ćwiczeń to, m.in.:
Zaburzenia ruchów oczu (np. niestabilna fiksacja powodująca niemożność utrzymania obrazu obserwowanego obiektu, dysfunkcja ruchów sakkadowych, śledzących, wergencyjnych).
-Niewłaściwe napięcie mięśni ręki (nadmierne lub zbyt słabe).
-Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (KW - R) - to współpraca oka i ręki (gdy sięgamy po jakiś przedmiot - naszą ręką „kieruje” wzrok).
-Zaburzenia spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP) - to spostrzeganie przedmiotów będących z tyłu, z przodu, przed, za, ponad, poniżej lub po którejś stronie: z prawej strony, z lewej strony.
-Zaburzenia spostrzegania stosunków przestrzennych (SSP) - to zdolność do spostrzegania dowolnej liczby przedmiotów i zachodzących między przedmiotami relacji przestrzennych.
-Zaburzenia spostrzegania figury i tła - to zdolność do spostrzegania spośród wielu bodźców wzrokowych tylko ograniczonej ich liczby, np. tylko jednej z wielu rozłożonych zabawek - piłki.
-Problemy z przenoszeniem wzroku z jednego obiektu na drugi, w podążaniu oczami za poruszającym się przedmiotem, z szybką lokalizacją poruszającego się przedmiotu.

UCZESTNIK WARSZTATU OTRZYMA:

-narzędzie diagnostyczne;
-karty pracy;
-materiał szkoleniowy;
-dla zainteresowanych uczestników szkolenia - możliwość nabycia publikacji w zakresie Treningu oczu/percepcji wzrokowej w wersji elektronicznej lub papierowej;
-Zaświadczenie udziału w szkoleniu;
-Przy 100% frekwencji otrzymasz CERTYFIKAT uprawniający do stosowania procedur badania parametrów widzenia i korzystania z wdrożonych narzędzi do terapii.

Pliki

oferta-2024-terapia-wzrokowa-trening-oczu

Galeria zdjęć