Wycieczki szkolne – prawidłowa i bezpieczna organizacja w świetle najnowszych przepisów prawa

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Turystyka szkolna, praca turystyczno – krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów

Liczba godzin

Cena 320 zł/os.; 8 godz. dydakt.

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Pliki

oferta-2023-wycieczki-szkolne