Zrozumieć świat głosek i liter

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, logopedzi.

Zakres treści

Omówienie rodzajów syntez słuchowych, poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się”, poznanie roli umiejętności prawidłowego głoskowania, ćwiczenia ortograficzne w wybrzmiewaniu głosek, formułowanie reguł ortograficznych.

Liczba godzin

5 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językowa dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

Pliki

Galeria zdjęć