Mediacje

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • Cena 350 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • Cena 300 zł/os.; 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne: mechanizmy powstawania, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grać w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Nowoczesna szkoła z mediacją – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 350 zł/os.; 8 godz. dydakt. warsztat
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w szkole: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 750 zł/os.; 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 500 zł/os.; 16 godz. dydakt.
 • 500 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, studenci, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Negocjacje w praktyce - definicja, typy i rodzaje, Jak i kiedy je stosować, aby osiągnąć najlepsze efekty. Mediacja jako typ negocjacji wzbogacony o osobę mediatora. Praktyczny warsztat mediacyjny. Osoba mediatora.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje-i-mediacje-skuteczne-metody-komunikowania

Szkolenie dla Mediatorów – bazowe

 • Cena 1500 zł/os.; 40 godz. dydakt. warsztaty
 • 1500 zł/os. przy płatności jednorazowej, 1600 zł/os. przy płatności w ratach

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/sporów.
2. Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.
3. Umiejętność dokonywania analizy i zarządzania konfliktem oraz wyboru strategii i metody rozwiązania sporu.
4. Podstawy mediacji - definicje, cle, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, odformalizowany charakter, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze względu na przedmiot konfliktu.
5. Zasady mediacji.
6. Osoba mediatora.
7. Wskazania i przeciwwskazanie do prowadzenia mediacji. Ograniczenia mediacji.
8. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji.
9. Podstawy prawne mediacji z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.
10. Procedury prawne w mediacji: dokumenty sporządzane w trakcie mediacji, ugoda zawarta przed mediatorem, prowadzenie dokumentacji własnej, zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
11. Efektywna komunikacja : Rola i wykorzystanie języka w mediacji, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Techniki komunikacyjne.
12. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym korzystanie ze wspólnych i indywidualnych spotkań.
13. Negocjacje: Podstawowe pojęcia : negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA.
14. Umiejętność komediacji/współmediacja.
15. Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR)

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • Cena 350 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 750 zł/os.; 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • Cena 300 zł/os.; 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne: mechanizmy powstawania, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grać w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 500 zł/os.; 16 godz. dydakt.
 • 500 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, studenci, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Negocjacje w praktyce - definicja, typy i rodzaje, Jak i kiedy je stosować, aby osiągnąć najlepsze efekty. Mediacja jako typ negocjacji wzbogacony o osobę mediatora. Praktyczny warsztat mediacyjny. Osoba mediatora.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje-i-mediacje-skuteczne-metody-komunikowania

Nowoczesna szkoła z mediacją – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 350 zł/os.; 8 godz. dydakt. warsztat
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w szkole: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Szkolenie dla Mediatorów – bazowe

 • Cena 1500 zł/os.; 40 godz. dydakt. warsztaty
 • 1500 zł/os. przy płatności jednorazowej, 1600 zł/os. przy płatności w ratach

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/sporów.
2. Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.
3. Umiejętność dokonywania analizy i zarządzania konfliktem oraz wyboru strategii i metody rozwiązania sporu.
4. Podstawy mediacji - definicje, cle, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, odformalizowany charakter, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze względu na przedmiot konfliktu.
5. Zasady mediacji.
6. Osoba mediatora.
7. Wskazania i przeciwwskazanie do prowadzenia mediacji. Ograniczenia mediacji.
8. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji.
9. Podstawy prawne mediacji z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.
10. Procedury prawne w mediacji: dokumenty sporządzane w trakcie mediacji, ugoda zawarta przed mediatorem, prowadzenie dokumentacji własnej, zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
11. Efektywna komunikacja : Rola i wykorzystanie języka w mediacji, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Techniki komunikacyjne.
12. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym korzystanie ze wspólnych i indywidualnych spotkań.
13. Negocjacje: Podstawowe pojęcia : negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA.
14. Umiejętność komediacji/współmediacja.
15. Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR)