Na czym polega trening umiejętności społecznych TUS?

Trening umiejętności społecznych ma za zadanie nauczyć jego uczestników np. jak reagować na swoje emocje, jak współpracować w grupie czy jak komunikować się z innymi. Znajduje zastosowanie zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci. Na czym w praktyce poleca trening umiejętności społecznych?

Na czym polega trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych to popularna metoda terqpii stosowana przy problemach z funkcjonowaniem psychiki pacjentów. Jak sama nazwa wskazuje, skupia się na poprawie funkcjonowania wśród innych osób. Takie zajęcia odbywają się zazwyczaj w grupach kilkuosobowych. Uczestnicy treningu pod nadzorem terapeuty mają obserwować zachowanie innych i zwracać uwagę na swoje zachowanie w stosunku do nich.

Oczywiście obserwowanie innych osób nie jest trudne. O wiele większym wyzwaniem jest analiza własnego zachowania. Dlatego niekiedy sesje treningu umiejętności społecznych są rejestrowane. Wówczas materiał można później odtworzyć i zaprezentować uczestnikom.

Jak przebiega trening umiejętności społecznych?

Wiadomo już, na czym polega trening umiejętności społecznych. W jaki sposób jednak przebiega?

Uczestnicy kursu, aby móc wysnuwać jakieś wnioski na temat swoich zachowań, muszą wchodzić z innymi osobami w interakcję. Dlatego inicjowane są różnego rodzaju scenki. Uczestnicy odgrywają różne role, a potem cała grupa analizuje dane zachowania. Duże znaczenie mają style komunikacji, którymi posługują się pacjenci. Terapeuta powinien wskazać, czy mają one charakter asertywny, pasywny czy agresywny. Uczestnicy treningu powinni zwracać uwagę danej osobie na to, jakie zachowania ona przejawia. Celem jest zmiana niekorzystnych zachowań na takie, które są akceptowane w społeczeństwie.

Co ciekawe, trening umiejętności społecznych odbywa się nie tylko poprzez zajęcia w grupach. Pacjenci zdobywane umiejętności powinni zacząć stopniowo wprowadzać w życie. Dlatego różne zachowania są modyfikowane w sposób stopniowy, a nie wszystkie naraz. Trening ma bowiem doprowadzić do rzeczywistej poprawy funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi. Stopniowanie zmian sprawia, że pacjent ma większe szanse na wprowadzenie ich w życie. Gdyby wszystko próbowano zmienić w jednym momencie, szanse na sukces nie byłyby niestety duże.

Czego uczy trening umiejętności społecznych?

Po zakończonym treningu umiejętności społecznych jego uczestnicy powinny być zdolni do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie – w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego w czasie terapii nabywają wiele różnych umiejętności. Najważniejsze z nich to:

– sztuka odmawiania,

– umiejętność prowadzenia dyskusji,

– zdolność do inicjowania i prowadzenia rozmowy,

– sztuka wyrażania krytyki i odpowiedniego reagowania na krytykę,

– radzenie sobie z negatywnymi i pozytywnymi uczuciami,

– umiejętność pracy w grupie,

– słuchanie innych ludzi,

– sztuka rozwiązywania konfliktów,

– odróżnianie poszczególnych uczuć – swoich i innych osób.

Praktyczne zastosowanie treningu umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to metoda terapeutyczna. Często wykorzystywana jest w przypadku młodszych uczestników. Terapii poddaje się często małe dzieci, które są obarczone zaburzeniami rozwoju np. zespołem Aspergera czy autyzmem. Dodatkowo trening umiejętności społecznych sprawdza się u osób z ADHD czy rozpoznanymi zaburzeniami zachowania.

Wiemy już, na czym polega trening umiejętności społecznych. Nie jest on jednak zarezerwowany jedynie dla dzieci. Mogą z niego korzystać także osoby dorosłe. Na ogół dotyczy to pacjentów z:

– schizofrenią,

– zaburzeniami schizoafektywnymi,

– zaburzeniami osobowości,

– zaburzeniami nerwicowymi np. fobią społeczną,

– zaburzeniami afektywnymi np. depresją.

U dzieci z autyzmem trening umiejętności społecznych sprawia, że łatwiej nawiązują one relację z innymi ludźmi. Wskazuje się im na emocje doświadczane przez innych i pokazuje, jak duże znaczenie ma kontakt międzyludzki. W przypadku pacjentów z fobią społeczną celem jest uzyskanie umiejętności odnalezienia się w większej grupie osób. Nie powinni przy tym odczuwać lęku czy dyskomfortu.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat treningu umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych TUS jest metodą uczenia się umiejętności interpersonalnych przez osoby, które mają problemy z zachowaniami w grupie czy relacjami z innymi.

Na czym w praktyce poleca trening umiejętności społecznych? Obejmuje on szkolenia z zakresu takich umiejętności jak kontakt wzrokowy, rozmowa, komunikacja niewerbalna czy rozwiązywanie problemów. Często wykorzystywany jest w przypadku osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi jako terapia równoległa. Bywa stosowany u dzieci z zaburzeniami lękowymi lub mającymi trudności w nawiązywaniu relacji ze swoimi rówieśnikami.

Oprócz tego TUS wykorzystywany jest w sytuacjach, gdy osoba uzależniona wychodzi z uzależnienia. Pomaga jej rozwinąć nowe umiejętności społeczne np. radzić sobie na imprezach z odmawianiem picia alkoholu.