Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacja nastawione na współpracę

Adresat

Zakres treści

Liczba godzin

Opis