Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 4 roku życia

Adresat

absolwenci studiów podyplomowych Integracji sensorycznej realizowanych przez AKP (KPSW w Bydgoszczy

Zakres treści

Blok teoretyczny
1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej (neuropsycholog):
- rozwój ośrodkowego układu nerwowego
- zaburzenia neurorozwojowe
- wpływ czynników pre- i postnatalnych na rozwój OUN
- „czerwone flagi” w praktyce psychologa dziecięcego
2. „Czerwone flagi” w praktyce neurologa dziecięcego (lekarz neurolog dziecięcy)
3. Podstawowe informacje dotyczące wrodzonych zaburzeń rozwojowych i genetycznych (lekarz pediatra/genetyk)
4. Rozwój dziecka 0-12 m-cy, 12-24 m-ce, 24-36 m-cy:
- ruchowy (fizjoterapeuta)
- rozwój poznawczy, manualny i emocjonalno-społeczny (psycholog/neuropsycholog)
- mowy i komunikacji (logopeda/neurologopeda)
- rozwój sensomotoryczny (terapeuta SI)
5. Przypomnienie podstaw wiedzy o integracji sensorycznej – rozwój systemów sensorycznych, klasyfikacja zaburzeń
6. Przegląd metod oceny rozwoju psychoruchowego (MFDR, KORP, KSRD, KSRN, FORP)
Blok praktyczny - diagnoza
7. Rozwój sensomotoryczny dziecka 0-36 m-cy
8. Zasady diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego dziecka 0-36 m-cy – ustalanie baseline/ profilu sensorycznego/diagnoza kliniczna
9. Zasady diagnozy małego dziecka z grup klinicznych (autyzm, zaburzenia genetyczne, mpdz, opóźniony rozwój psychoruchowy – bez rozpoznania klinicznego)

Blok praktyczny - terapia
10. Zasady terapii niemowlęcia z zaburzeniami sensomotorycznymi
11. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z autyzmem
12. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z zaburzeniami genetycznymi
13. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z mpdz
14. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

Liczba godzin

3 sem. metoda hybrydowa

Opis

Celem studiów jest:
specjalistyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, na bazie ukończonych studiów podyplomowych SI, w obszarze wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 36 miesiąca życia, czego efektem będzie przygotowanie słuchacza do pełnienia roli terapeuty małego dziecka.