Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządu ruchu i diagnozą wad postawy

Adresat

Absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, wychowania fizycznego, fizjoterapii

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Diagnoza funkcjonalna
3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
4. Podstawy diagnostyki wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
5. Metody badań postaw ciała
6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
7. Terapia wad postawy
8. Taniec terapeutyczny
9. Rytmika w terapii
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne
13. Wspomaganie rozwoju dysfunkcji ruchu
14. Projektowanie programów terapeutycznych
15. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h nauka hybrydowa

Opis

Celem studiów jest: przygotowanie słuchaczy do podstawowej diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym. Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Pliki