Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Adresat

pracownicy administracji rządowej, samorządowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali i poradni leczniczo-zabiegowych i inni absolwenci studiów wyższych

Zakres treści

Liczba godzin

2 sem. 180 h

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z epidemiologią ogólną, zakaźną, niezakaźną, szczepieniami ochronnymi, higieną organizacji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia.