Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły studia lub studia podyplomowe z logopedii szkolnej.

Zakres treści

IV sem. będący uzupełnieniem do Logopedii ogólnej

Liczba godzin

1 sem. 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)

Opis

Pliki