Neurologopedia z elementami geriatrii

Adresat

Logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4 semestralne) o łącznej liczbie godzin co najmniej 600 godzin dydaktycznych.

Zakres treści

Blok: Neuropsychologiczny
1. Podstawy neurologopedii
2. Neuropsychologia kliniczna
3. Choroby neuropsychiatryczne sprzężone z zaburzeniami mowy
4. Zaburzenia mowy w różnych rodzajach niepełnosprawności i autyzmie
5. Mapowanie mózgu

Blok: Neurologopedia wieku dziecięcego i młodzieńczego
6. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu prenatalnego i lingwalnego
7. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu postlingwalnego
8. Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja w aspekcie logopedycznym
9. Diagnoza i terapia logopedyczna oligofazji
10. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą wzroku
11. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Blok: Medyczny
12. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
13. Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych

Blok: Metody wspomagające w neurologopedii
14. Metoda werbo-tonalna
15. Komunikacja alternatywna
16. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
17. SI
18. Seminarium dyplomowe
19. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. 400 h w tym praktyka - 60 h

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych, dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub niedorozwojem obszaru mowy. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Pliki