Psychopedagogika z neurodydaktyką

Adresat

nauczyciele, pedagodzy i pracownicy socjalni, rodzice rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych poszukujący wiedzy potrzebnej do podjęcia odpowiednich procesów wsparcia dzieci i młodzieży w zadaniach wychowawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem założeń neurodydaktyki

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Diagnoza pedagogiczna
2. Podstawy diagnozy psychologicznej
3. Psychologia konfliktu
4. Psychopedagogika kreatywności
5. Współczesne kierunki psychoterapii
6. Wsparcie psychologiczne dziecka
7. Formy pomocy dziecku i rodzinie
8. Trening integracyjny
9. Podstawy neurodydaktyki
10. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego
11. Projektowanie sytuacji edukacyjnych przyjaznych uczniowi
12. Metody i techniki uczenia się w dostosowaniu do możliwości ucznia z czynnikiem
budującym jego motywację
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. metoda hybrydowa

Opis

Celem studiów jest:
doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i rozwojowych, w tym neurodydaktyki w obszarze podstaw uczenia się.