Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Adresat

Absolwenci studiów wyższych pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub innych humanistycznych. Pracujący zawodowo lub zamierzający pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, w których występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzający prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mający predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
4. Trening umiejętności wychowawczych
5. Techniki radzenia sobie ze stresem
6. Warsztat socjoterapeutyczny
7. Warsztat pomocy indywidualnej
8. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Seminarium dyplomowe
12. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. 400 h w tym praktyka - 120 h, nauka hybrydowa

Opis

zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych

Pliki