Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Ośrodek Kształcenia Kadr Atena od 2014 roku współpracuje z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy w organizacji studiów podyplomowych. Do dnia dzisiejszego w Słupsku zrealizowano 10 kierunków studiów (niektóre w kilku edycjach) na których kwalifikacje uzyskało około 300 osób. Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe z poniższej oferty. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani innym kierunkiem (z katalogu kierunków w KPSW) jesteśmy otwarci na propozycje.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy:

Rekrutacja na studia podyplomowe:
Prowadzimy rekrutację w systemie ciągłym tzn. kierunki uruchamiamy w każdym momencie po zebraniu się minimalnej liczby osób (12).  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia zawsze decyduje kolejność zgłoszeń.Wymagane dokumenty:

 • podanie (pobierz tutaj)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • 1 zdjęcie,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów)
  (Santander Bank Polska SA: 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000).

Podanie wraz załącznikami mogą Państwo dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA, ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk. Sekretariat czynny w godz. od 8:30- 16:00.

 

Najbliższe studia

Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch

OKK Atena wraz z KPSW w Bydgoszczy zaprasza na kierunki studiów podyplomowych realizowanych metodą on-line! NABÓR SPECJALNY!
Nabór prowadzimy od 18.01.2021 r. do 12.03.2021 r. w ośrodkach: • Bydgoszcz • Słupsk • Tychy
Profesjonalna ścieżka kształcenia zapewni możliwość ukończenia studiów podyplomowych w roku 2021 r. Zajęcia projektowane będą w systemie terminów elastycznych, dostosowanych do potrzeb grupy.
Na platformach Teams, Google Meet lub innej uzgodnionej z prowadzącymi.
Proponowane kierunki studiów w tym systemie znajdziesz po kliknięciu w SlIder (ruchomy obrazek) nad ofertami kursów) tej oferty dotyczący. Jeśli masz problem - zadzwoń! Jedyna taka oferta.

 • Rozpoczęcie - 20 marca 2020 r. sobota, godz. 9:00
 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h

Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

Chcesz uzupełnić kwalifikacje z Logopedii szkolnej do Logopedii ogólnej? Możesz to zrobić poprzez uzupełnienie jednego ( IV - czwartego) ) semestru. Zapraszamy.

 • Rozpoczęcie już 21.03.2021 r.
 • 1 sem. 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)

Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Kwalifikacje do dwóch przedmiotów

 • Planowane rozpoczęcie - 20.032021 r. - online
 • 370 h w tym praktyka - 60 h

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Rekrutacja trwa! Są miejsca. Zapraszamy!

 • Planowane rozpoczęcie - 20.03.2021 r. - online
 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 120 h

Informatyka dla nauczycieli

Tej wiedzy nie powinno u ciebie zabraknąć. Zapraszamy!

 • Planowane rozpoczęcie - 20.03.2021 r.- online
 • 3 sem. 310 h w tym praktyka - 60 h

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Jesteś psychologiem?! Chcesz pracować w szeroko pojętej oświacie. Pomyśl o kwalifikacjach nauczycielskich . To coś dla Ciebie!

 • Rozpoczęliśmy w XI 2020. Studia trwają. Zajęcia on-line . Możesz dołączyć!
 • 3 sem. 465 h w tym praktyka - 150 h

Przygotowanie pedagogiczne

Zadbaj o kwalifikacje, zanim zatrudnią kogoś innego! Sprawdź czy je na pewno posiadasz. Niestety już nie możemy nikogo przyjąć!

 • Rozpoczęliśmy z końcem X 2020. Studia trwają. Zajęcia on-line
 • 3 sem. 560 h w tym praktyka -150 h

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI – przy współpracy z PTIS

To już 6 edycja! Jako absolwent/ka wyjdziesz z gotowym warsztatem do pracy. Wymagamy od siebie i od studentów!

 • Rozpoczęlismy, Zajęcia już 24.10.2020, sobota, godz. 9:00 - on-line
 • 3 sem 392 h w tym praktyka - 60 h

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli posiadających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

Zdobądź kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi ze Spektrum AUTYZMU

 • Rozpoczęliśmy z końcem X 2020. Studia trwają. Zajęcia on-line
 • 3 sem. 574 h w tym praktyka 120 h +120 h

Logopedia ogólna

Zapraszamy tych, którzy chcą zdobyć nowy zawód lub poszerzyć swoje kwalifikacje,

 • Rozpoczęliśmy z końcem X 2020. Studia trwają. Zajęcia on-line
 • 4 sem. 613 h w tym praktyka - 100 h

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

Zdobądź kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi ze Spektrum AUTYZMU.

 • Rozpoczęliśmy z końcem X 2020. Studia trwają. Zajęcia on-line
 • 3 sem. 815 godz. w tym praktyka - 120 h+120 h + 60 h

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

Warto zrobić ten kierunek. Sprawdź czy masz kwalifikacje i dołącz do nas!

 • Planowane rozpoczęcie w marcu 2021 r.
 • 3 sem. 410 h w tym praktyka - 60 h

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

Zaufało nam setki studentów. Uczymy... dobrze! I w rodzinnej atmosferze! Może przyjść każdy! Zapraszamy

 • Planowane rozpoczęcie w marcu 2021 r.
 • 3 sem. 600 h w tym praktyka 120 h + 120 h + 60h

Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno – pedagogicznej i modułem edukacji włączającej

Wiele osób w 2017 r. straciło kwalifikacje do prowadzenia terapii. Sprawdź czy je jeszcze posiadasz. Jeżeli nie, to - Zapraszamy! Dołącz!

 • Planowane rozpoczęcie w marcu 2021 r.
 • 3 sem. 590 h w tym praktyka - 120 h + 120 h

Trener warsztatu grupowego, coachingu, doradztwo zawodowe

Zapraszamy. Wiedza i umiejętności przyszłości!

 • Planowane rozpoczęcie w marcu 2021 r.
 • 3 sem. 345 h w tym praktyka 60 h

Neurologopedia z elementami geriatrii

Zapraszamy!

 • Planowane rozpoczęcie w marcu 2021 r.
 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 60 h

Kierunki kształcenia

Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego i edukacji społecznej

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów I i II stopnia nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury.

Opis

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobistego oraz metodologii kształcenia i wyposażenia innych w praktyczne działania w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmacnianie i rozwijanie własnego potencjału twórczego.
Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 2 sem. 180 h h
 • 150 zł (wpisowe) +3000 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką BHP, pracownicy instytucji mający gotowość świadczenia profesjonalnych usług w zakresie BHP w różnych obszarach gospodarczych i społecznych.

Opis

Cele: poznanie zasad organizacji pracy, prawa pracy oraz kształtowania warunków do ich stosowania. Uzyskanie wiedzę i umiejętności do sprawowania stanowisk związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy oraz kwalifikacje specjalisty ds. BHP. Studia przygotowują kadrę do pracy na różnych szczeblach zarządzania i kontroli w instytucjach tj.: Państwowa Inspekcja Pracy, zakłady pracy i instytucje usługowe itp.

Druki do pobrania

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli posiadających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

 • 3 sem. 574 h w tym praktyka 120 h +120 h
 • 150 zł (wpisowe) + 4500 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

nauczyciele posiadający przygotowanie z pedagogiki specjalnej oraz absolwenci magisterskich studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Opis

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Fizjoterapia pediatryczna

 • 3 sem. 270 h w tym praktyka 60 h
 • 150 zł zł (wpisowe) + 3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Fizjoterapeuci, rehabilitanci, nauczyciele wychowania fizycznego, psycholodzy, pedagodzy pracujący z dziećmi dysfunkcyjnymi.

Opis

Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności osób pracujących z dziećmi z dysfunkcjami psychomotoryki.

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

pracownicy administracji rządowej, samorządowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali i poradni leczniczo-zabiegowych i inni absolwenci studiów wyższych

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z epidemiologią ogólną, zakaźną, niezakaźną, szczepieniami ochronnymi, higieną organizacji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia.

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI – przy współpracy z PTIS

 • 3 sem 392 h w tym praktyka - 60 h
 • 200 zł (wpisowe) + 6100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do diagnozowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz projektowania programu terapeutycznego. Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- kursu I II° przy współpracy z PTIS lub z certyfikatem OS Bambans w Hiszpanii

Druki do pobrania

Logopedia ogólna

 • 4 sem. 613 h w tym praktyka - 100 h
 • 150 zł (wpisowe) +5650 zł (czesne )- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie

Opis

zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Kandydatów obowiązuje test sprawdza jacy. Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej.

Druki do pobrania

Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 3700 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, psychologii, pracy socjalnej, wychowania fizycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa.

Opis

Celem studiów jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.

Druki do pobrania

Neurologopedia z elementami geriatrii

 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +4800 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4 semestralne) o łącznej liczbie godzin co najmniej 600 godzin dydaktycznych.

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych, dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub niedorozwojem obszaru mowy. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 • 370 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +4100 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych, pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich.

Zakres treści

Ramowy program studiów przewiduje blok przedmiotowy dla obu specjalności w wymiarze 370 godz. dydaktycznych,
w tym 60 godz. Praktyk zawodowych, który obejmuje, m. In. następujące zagadnienia:
1. Rynek pracy w UE
2. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa młodzieży do 18 r. ż.
7. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa osób powyżej 18 r. ż.
8. Metody poradnictwa w edukacji 9. Zawodoznawstwo
10. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
11. Przedsiębiorczość12. Fundusze wsparcia bezrobotnych
13. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości
14. Metody i techniki diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
15. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zatrudnienia

Opis

przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania przedmiotów: „Przedsiębiorczość”, „Podstawy działalności gospodarczej” lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN.

Druki do pobrania

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

 • 3 sem. 465 h w tym praktyka - 150 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych na kierunku psychologia, wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

Studium Coacha w sferze społecznej

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3850 zł (czesne)-możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką, nauczyciele, terapeuci, liderzy zespołów, doradcy zawodowi, psycholodzy, menadżerowie

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki coachingu jako narzędzia pracy. Zastosowanie coachingu jako metody oddziaływania indywidualnego i grupowego, wykorzystania i wdrażania relacji partnerstwa jako podstawy coachingu.

Trener warsztatu grupowego, coachingu, doradztwo zawodowe

 • 3 sem. 345 h w tym praktyka 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +4100 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Pedagodzy, psycholodzy, pracownicy biur pracy, zespołów kadr instytucji samorządowych i rządowych, osoby zajmujące się zawodowo szkoleniami oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich planujący w karierze zawodowej zajmować się szkoleniami grupowymi.

Opis

Celem studiów jest przekazanie wiedzy potrzebnej do tego, aby konstruować i realizować warsztaty szkoleniowe w zakresie umiejętności psychospołecznych, wyrażając to samo w języku biznesowym tzw. umiejętności „miękkich”. Studia przygotowują do pisania scenariuszy najczęściej realizowanych w oświacie i biznesie warsztatów oraz do tworzenia scenariuszy autorskich. Przygotowują do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w sferze społecznej i oświatowej.

Zarządzanie oświatą

 • 2 sem. 280 h w tym praktyka - 30 h
 • 150 zł (wpisowe) +2950 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy światowej administracji rządowej i samorządowej, a także osoby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania

Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej

 • 3 sem. 300 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym lub po studiach z zakresu nauk o rodzinie, pracy socjalnej. Ponadto uczestnikami mogą być osoby reprezentujące inne kierunki studiów humanistycznych z zasobem doświadczenia w pracy z dzieckiem i rodziną.

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do pracy socjalnej w roli asystenta rodziny zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 09 grudnia 2011 roku
w sprawie szkoleń asystenta rodziny oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

 • 3 sem. 815 godz. w tym praktyka - 120 h+120 h + 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 5500 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym z tytułem magistra. Pracujący lub zamierzający pracować w jednostkach edukacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, ośrodkach wspomagania rozwoju lub geriatrycznych.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Osoby z wykształceniem wyższym, pracujące lub zamierzające pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, jednostkach, których założycielem jest JST, w tym spółki komunalne, zakłady budżetowe, instytucje kultury, oświaty itp.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie:
- zarządzania finansami i rachunkowością budżetową,
- racjonalnej gospodarki finansowej i budżetowania,
- planowania finansów,
- kontroli zarządczej,
- ewidencji księgowej

Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ośrodków wspomagania rozwoju itp.

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Informatyka dla nauczycieli

 • 3 sem. 310 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

Opis

Celem studiów wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

Dydaktyka języka obcego (język angielski)

 • 3 sem. 240 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 3500 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele języka obcego i osoby posiadające państwowe uprawnienia do nauczania języka obcego z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne do nauczania języka obcego na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII SP) oraz pogłębieniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej celem doskonalenia. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

 • 1 sem. 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)
 • 150 zł (wpisowe) + 2400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły studia lub studia podyplomowe z logopedii szkolnej.

Zakres treści

IV sem. będący uzupełnieniem do Logopedii ogólnej

Druki do pobrania

Nauczanie zdalne

 • 3 sem. 160 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. 600 h w tym praktyka 120 h + 120 h + 60h
 • 150 zł (wpisowe) + 4400 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Kierunek dla nauczycieli z obszaru pedagogiki specjalnej: surdopedagogów, tyflopedagogów, socjoterapeutów, pedagogów pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, resocjalizatorów.
Zapraszamy nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwentów szkół wyższych magisterskich – pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym.

Uwaga:
Wobec licznych próśb kandydatów rozszerzamy program kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej o moduł pedagogiki specjalnej dla nauczycieli i absolwentów szkół wyższych, którzy nie legitymują się wykształceniem z pedagogiki specjalnej.

Kierunek będzie miał nazwę: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej.

Zapewni to absolwentom kierunku pewną interpretację prawną uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Dodany moduł jest bezkosztowy dla słuchaczy i dokonany z wyboru słuchacza.

Ponadto, słuchaczami Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej mogą również zostać absolwenci studiów licencjackich, którzy zamierzają pracować w jednostkach terapeutycznych podległych w swej strukturze prawnej Ministrowi Zdrowia, Pomocy Społecznej z wyłączeniem sfery edukacji podległej Ministrowi Edukacji (szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i inne).

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Druki do pobrania

Przygotowanie pedagogiczne

 • 3 sem. 560 h w tym praktyka -150 h
 • 150 zł (wpisowe) +4100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN.

Druki do pobrania

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 120 h
 • 150 zł (wpisowe) +3850 zł (czesne)-możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub innych humanistycznych. Pracujący zawodowo lub zamierzający pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, w których występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzający prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mający predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno – pedagogicznej i modułem edukacji włączającej

 • 3 sem. 590 h w tym praktyka - 120 h + 120 h
 • 150 zł (wpisowe) +4400 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nie radzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego.

Opis

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.
Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

 • 3 sem. 410 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznym. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego i edukacji społecznej

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów I i II stopnia nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury.

Opis

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobistego oraz metodologii kształcenia i wyposażenia innych w praktyczne działania w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmacnianie i rozwijanie własnego potencjału twórczego.
Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej

 • 3 sem. 300 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym lub po studiach z zakresu nauk o rodzinie, pracy socjalnej. Ponadto uczestnikami mogą być osoby reprezentujące inne kierunki studiów humanistycznych z zasobem doświadczenia w pracy z dzieckiem i rodziną.

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do pracy socjalnej w roli asystenta rodziny zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 09 grudnia 2011 roku
w sprawie szkoleń asystenta rodziny oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 2 sem. 180 h h
 • 150 zł (wpisowe) +3000 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką BHP, pracownicy instytucji mający gotowość świadczenia profesjonalnych usług w zakresie BHP w różnych obszarach gospodarczych i społecznych.

Opis

Cele: poznanie zasad organizacji pracy, prawa pracy oraz kształtowania warunków do ich stosowania. Uzyskanie wiedzę i umiejętności do sprawowania stanowisk związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy oraz kwalifikacje specjalisty ds. BHP. Studia przygotowują kadrę do pracy na różnych szczeblach zarządzania i kontroli w instytucjach tj.: Państwowa Inspekcja Pracy, zakłady pracy i instytucje usługowe itp.

Druki do pobrania

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

 • 3 sem. 815 godz. w tym praktyka - 120 h+120 h + 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 5500 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym z tytułem magistra. Pracujący lub zamierzający pracować w jednostkach edukacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, ośrodkach wspomagania rozwoju lub geriatrycznych.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli posiadających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

 • 3 sem. 574 h w tym praktyka 120 h +120 h
 • 150 zł (wpisowe) + 4500 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

nauczyciele posiadający przygotowanie z pedagogiki specjalnej oraz absolwenci magisterskich studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Opis

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Osoby z wykształceniem wyższym, pracujące lub zamierzające pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, jednostkach, których założycielem jest JST, w tym spółki komunalne, zakłady budżetowe, instytucje kultury, oświaty itp.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie:
- zarządzania finansami i rachunkowością budżetową,
- racjonalnej gospodarki finansowej i budżetowania,
- planowania finansów,
- kontroli zarządczej,
- ewidencji księgowej

Fizjoterapia pediatryczna

 • 3 sem. 270 h w tym praktyka 60 h
 • 150 zł zł (wpisowe) + 3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Fizjoterapeuci, rehabilitanci, nauczyciele wychowania fizycznego, psycholodzy, pedagodzy pracujący z dziećmi dysfunkcyjnymi.

Opis

Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności osób pracujących z dziećmi z dysfunkcjami psychomotoryki.

Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ośrodków wspomagania rozwoju itp.

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

pracownicy administracji rządowej, samorządowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali i poradni leczniczo-zabiegowych i inni absolwenci studiów wyższych

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z epidemiologią ogólną, zakaźną, niezakaźną, szczepieniami ochronnymi, higieną organizacji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia.

Informatyka dla nauczycieli

 • 3 sem. 310 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

Opis

Celem studiów wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI – przy współpracy z PTIS

 • 3 sem 392 h w tym praktyka - 60 h
 • 200 zł (wpisowe) + 6100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do diagnozowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz projektowania programu terapeutycznego. Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- kursu I II° przy współpracy z PTIS lub z certyfikatem OS Bambans w Hiszpanii

Druki do pobrania

Dydaktyka języka obcego (język angielski)

 • 3 sem. 240 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 3500 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele języka obcego i osoby posiadające państwowe uprawnienia do nauczania języka obcego z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne do nauczania języka obcego na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII SP) oraz pogłębieniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej celem doskonalenia. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Logopedia ogólna

 • 4 sem. 613 h w tym praktyka - 100 h
 • 150 zł (wpisowe) +5650 zł (czesne )- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie

Opis

zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Kandydatów obowiązuje test sprawdza jacy. Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej.

Druki do pobrania

Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

 • 1 sem. 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)
 • 150 zł (wpisowe) + 2400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły studia lub studia podyplomowe z logopedii szkolnej.

Zakres treści

IV sem. będący uzupełnieniem do Logopedii ogólnej

Druki do pobrania

Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 3700 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, psychologii, pracy socjalnej, wychowania fizycznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa.

Opis

Celem studiów jest zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz oddziałach opieki paliatywnej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi dotkniętymi różnymi rodzajami niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.

Druki do pobrania

Nauczanie zdalne

 • 3 sem. 160 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

Neurologopedia z elementami geriatrii

 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +4800 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4 semestralne) o łącznej liczbie godzin co najmniej 600 godzin dydaktycznych.

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych, dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub niedorozwojem obszaru mowy. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. 600 h w tym praktyka 120 h + 120 h + 60h
 • 150 zł (wpisowe) + 4400 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Kierunek dla nauczycieli z obszaru pedagogiki specjalnej: surdopedagogów, tyflopedagogów, socjoterapeutów, pedagogów pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, resocjalizatorów.
Zapraszamy nauczycieli pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwentów szkół wyższych magisterskich – pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym.

Uwaga:
Wobec licznych próśb kandydatów rozszerzamy program kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej o moduł pedagogiki specjalnej dla nauczycieli i absolwentów szkół wyższych, którzy nie legitymują się wykształceniem z pedagogiki specjalnej.

Kierunek będzie miał nazwę: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej.

Zapewni to absolwentom kierunku pewną interpretację prawną uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Dodany moduł jest bezkosztowy dla słuchaczy i dokonany z wyboru słuchacza.

Ponadto, słuchaczami Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej mogą również zostać absolwenci studiów licencjackich, którzy zamierzają pracować w jednostkach terapeutycznych podległych w swej strukturze prawnej Ministrowi Zdrowia, Pomocy Społecznej z wyłączeniem sfery edukacji podległej Ministrowi Edukacji (szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i inne).

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Druki do pobrania

Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 • 370 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +4100 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych, pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich.

Zakres treści

Ramowy program studiów przewiduje blok przedmiotowy dla obu specjalności w wymiarze 370 godz. dydaktycznych,
w tym 60 godz. Praktyk zawodowych, który obejmuje, m. In. następujące zagadnienia:
1. Rynek pracy w UE
2. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa młodzieży do 18 r. ż.
7. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa osób powyżej 18 r. ż.
8. Metody poradnictwa w edukacji 9. Zawodoznawstwo
10. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
11. Przedsiębiorczość12. Fundusze wsparcia bezrobotnych
13. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości
14. Metody i techniki diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
15. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zatrudnienia

Opis

przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania przedmiotów: „Przedsiębiorczość”, „Podstawy działalności gospodarczej” lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN.

Druki do pobrania

Przygotowanie pedagogiczne

 • 3 sem. 560 h w tym praktyka -150 h
 • 150 zł (wpisowe) +4100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN.

Druki do pobrania

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

 • 3 sem. 465 h w tym praktyka - 150 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych na kierunku psychologia, wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 120 h
 • 150 zł (wpisowe) +3850 zł (czesne)-możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub innych humanistycznych. Pracujący zawodowo lub zamierzający pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, w których występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzający prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mający predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Studium Coacha w sferze społecznej

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3850 zł (czesne)-możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką, nauczyciele, terapeuci, liderzy zespołów, doradcy zawodowi, psycholodzy, menadżerowie

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki coachingu jako narzędzia pracy. Zastosowanie coachingu jako metody oddziaływania indywidualnego i grupowego, wykorzystania i wdrażania relacji partnerstwa jako podstawy coachingu.

Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno – pedagogicznej i modułem edukacji włączającej

 • 3 sem. 590 h w tym praktyka - 120 h + 120 h
 • 150 zł (wpisowe) +4400 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nie radzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego.

Opis

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.
Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Trener warsztatu grupowego, coachingu, doradztwo zawodowe

 • 3 sem. 345 h w tym praktyka 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +4100 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Pedagodzy, psycholodzy, pracownicy biur pracy, zespołów kadr instytucji samorządowych i rządowych, osoby zajmujące się zawodowo szkoleniami oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich planujący w karierze zawodowej zajmować się szkoleniami grupowymi.

Opis

Celem studiów jest przekazanie wiedzy potrzebnej do tego, aby konstruować i realizować warsztaty szkoleniowe w zakresie umiejętności psychospołecznych, wyrażając to samo w języku biznesowym tzw. umiejętności „miękkich”. Studia przygotowują do pisania scenariuszy najczęściej realizowanych w oświacie i biznesie warsztatów oraz do tworzenia scenariuszy autorskich. Przygotowują do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w sferze społecznej i oświatowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

 • 3 sem. 410 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznym. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Zarządzanie oświatą

 • 2 sem. 280 h w tym praktyka - 30 h
 • 150 zł (wpisowe) +2950 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy światowej administracji rządowej i samorządowej, a także osoby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania