Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

Adresat

Osoby z wykształceniem wyższym, pracujące lub zamierzające pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, jednostkach, których założycielem jest JST, w tym spółki komunalne, zakłady budżetowe, instytucje kultury, oświaty itp.

Zakres treści

Liczba godzin

2 sem. 180 h

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie:
- zarządzania finansami i rachunkowością budżetową,
- racjonalnej gospodarki finansowej i budżetowania,
- planowania finansów,
- kontroli zarządczej,
- ewidencji księgowej