Kursy doskonalące

101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej.

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Część I teoretyczna - Wprowadzenie w tematykę warsztatu.
Opis teczki terapeutycznej – teczka terapeutyczna jako narzędzie stymulujące, rozwijające, usprawniające funkcje percepcji wzrokowej.

Część II teoretyczno-praktyczna- Ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, celem poznania 6 aspektów percepcji wzrokowej.
Aspekt – koordynacja wzrokowo-ruchowa
Aspekt – synteza i analiza wzrokowa
Aspekt – spostrzeganie figury i tła
Aspekt – stałość spostrzegania
Aspekt – spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
Aspekt – spostrzeganie stosunków przestrzennych

Część III praktyczna - Podsumowanie – percepcja wzrokowa to…(tworzenie własnej definicji).

Opis

- poznanie 100 ćwiczeń (313 kart pracy) pogrupowanych na sześć aspektów: stałość spostrzegania, spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej skierowanych na stymulację, rozwijanie, usprawnianie percepcji wzrokowej,

- poznanie grupy docelowej (do kogo kierujemy narzędzie terapeutyczne),

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o 100 pomysłów na stymulację, rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej

Szczegóły

oferta_101_pomyslow

ABC prawa oświatowego

 • 8 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Co nauczyciel wiedzieć powinien? Podstawowe akty prawne w oświacie, elementy prawa pracy, Kodeks Pracy w praktyce, interpretacja przepisów prawa oświatowego, wykorzystanie prawa w praktyce szkolnej, monitoring zmian w prawie oświatowym, źródła wiedzy o nowych aktach prawnych. Pytania i odpowiedzi.

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

 • 15 godz. dydakt. (2 dni)
 • 380zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, animatorów kultury i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Celem warsztatów jest prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, poznanie założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu zajęć, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej. W czasie warsztatu prowadząca prezentuje 10 utworów muzycznych różnych kompozytorów do których Batia Strauss opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne, instrumentację, melorecytację i pewne formy fabularyzacji prezentowanych przykładów.

Uwaga: metodę pracy mogą również stosować nauczyciele z mniejszym doświadczeniem i bez doświadczenia muzycznego. Słuchacze otrzymują materiały z opisem metod.

Opis

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - to metoda pracy z dziećmi wspierająca ich rozwój i kreatywność. "Batimuzykowanie" łączy (integruje) wiele form aktywności - grę na instrumentach, taniec, wygłaszanie krótkich fraz słownych - wyliczanek, rymowanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. to wszystko sprawia niezwykłą radość wśród uczestników. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Dzieci, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem i słowem. Uczestnicy mogą wielokrotnie słuchać utworu, za każdym razem być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Taniec może być wykonywany solo, w parach, w kole z użyciem rekwizytów lub bez nich. "Batimuzykowanie" to zabawa, która nie nuży.

Szczegóły

oferta_Batia_strauss_1

Artrecykling

 • 4 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów i inne zainteresowane osoby.

Zakres treści

• Pokaz współczesnych trendów artystycznych,
• Pokazanie metod i pomysłów na twórcze wykorzystanie odpadów,
• Praktyczne wykorzystanie wybranych technik w procesie edukacji.

Opis

Podczas naszych warsztatów pokazujemy jak z surowców wtórnych stworzyć niespotykane przedmioty, których oryginalnością zaskoczymy swoich znajomych. Warsztaty są też sposobem na uświadomienie sobie jak wiele odpadów produkujemy na co dzień w naszych domach i jaki wpływ na środowisko mamy jako jednostka.

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Awans zawodowy nauczyciela – procedury zakończenia stażu i dokumentowanie wymagań

 • 3 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

nauczyciele, którzy kończą staż na stopień awansu: kontraktowy, mianowany i dyplomowany

Zakres treści

Interpretacja zapisów rozporządzenia MEN - procedury postępowania egzaminacyjnego i rola dyrektora szkoły.
Sposoby realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Sposoby dokumentowania wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Sposób przygotowania się i prezentowania własnego dorobku zawodowego (przygotowanie prezentacji przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego).

Opis

Przygotowanie nauczycieli do zgodnego z przepisami prawa realizowania wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji własnego dorobku zawodowego.

Szczegóły

oferta_awans zawodowy- dok

Bryłki bez kleju – origami matematyczne

 • 8 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakres treści

Kreatywne nauczanie geometrii brył. Rożne sposoby składania brył z papieru. Rodzaje brył. Własności brył. Tworzenie efektownych kompozycji przestrzennych.

Opis

Cel: Jak uczyć matematyki przez działanie, uatrakcyjnienie lekcji geometrii, kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

Diagnoza dyskalkulii rozwojowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 • 7 godz. dydakt.
 • 260 zł/os.

Adresat

Matematycy, nauczyciele klas IV-VI, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy.

Zakres treści

Umiejętność samodzielnej oceny ryzyka dyskalkulii i akalkulii u dzieci w wieku szkolnym. Formy i zasady pomocy uczniom z dyskalkulią. Pomysły do pracy indywidualnej. Przegląd metod (praktycznych i aktywizujących). Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zestawy ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze będące wynikiem dyskalkulii.

Drama w nauczaniu i wychowaniu – gry i ćwiczenia dramowe

 • 20 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

Poznanie podstawowych technik, gier i ćwiczeń dramowych, projektowanie scenariuszy zajęć w oparciu o wybrane techniki.

Dziecko z mutyzmem – i co dalej?!

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Mutyzm – charakterystyka trudności dziecka. Przyczyny mutyzmu. Mity na temat mutyzmu. Strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem.

Elementy Ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne – w praktyce szkolnej

 • 20 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych nauczania początkowego, zintegrowanego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Znaczenie ruchu w życiu człowieka. Kategorie ruchu. Organizacja zajęć stymulująco-terapeutycznych. Modelowe sesje ruchowa z udziałem uczestników warsztatu. Wspomaganie rozwoju i korygowanie jego zaburzeń poprzez ruch.

Formy aktywności plastycznej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 • 10 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

Poznanie różnych form aktywności plastycznej, praktyczne wykorzystanie ich w pracy dydaktyczno-opiekuńczej, sposoby rozbudzania wyobraźni, myśli, uczuć i kreatywności poprzez repertuar nowych form plastycznych.

Głoski i litery w świecie reguł ortograficznych

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, logopedzi, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej.

Zakres treści

Omówienie zagadnień: pojęcie głoski, podział głosek w języku polskim, wymowa głosek w izolacji, wyodrębnienie głosek miękkich. Ćwiczenia słuchowe przygotowujące do odkrycia reguł ortograficznych pisowni głosek miękkich (wykorzystanie ćwiczeniowych kart pracy). Reguła ortograficzna w praktyce: zgromadzenie materiału słownikowego, sformułowanie reguły, wykorzystanie reguły w wyrazach, zdaniach, tekstach (wykorzystanie kart pracy).

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językową dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także nabycie przez uczestników szkolenie umiejętności wprowadzania reguł ortograficznych w pisowni głosek miękkich.

Jak ciekawie organizować zajęcia w bibliotece szkolnej?

 • 10 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Kontekst czytelniczy dzieci i młodzieży. Możliwości biblioteki z zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych. Aktywizacja czytelnicza w szkole. Różnorodne formy pracy z czytelnikiem – niekonwencjonalne przykłady rozwiązań.

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Wyginam śmiało ciało – elementy jogi dla dzieci i ćwiczenia śmiechowe

 • 10 godz. dydakt. warsztaty
 • 360 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, wychowawcy rodzice , którym na sercu leży rozwój psychoruchowy człowieka. Nie musisz ćwiczyć jogi na co dzień ani wyginać się jak guma. Wystarczy, że szukasz pomysłu na zajęcia z dziećmi.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Ćwiczenia ruchowe wzmacniające koncentrację i uważność dzieci.
2. Gimnastyka mózgu.
3. Ćwiczenia relaksujące dla dzieci.
4. Wizualizacje, bajki pomagajki.
5. Ćwiczenia oddechowe.
6. Terapia śmiechem.
7. Zabawy ruchowe z elementami jogi.
8. Masaż Shantala.

Opis

Celem szkolenia jest inspirowanie i wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, opiekuna dziecka o gotowy pakiet zabaw ruchowych z elementami ćwiczeń oddechowych , relaksacyjnych i jogi dla dzieci.

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel wychowania przedszkolnego, animator zabaw dla dzieci, dyplomowany nauczyciel podstaw jogi dla dzieci i certyfikowany lider jogi śmiechu Laughter Yoga International University. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii, Instruktor masażu Shantala dla dzieci i masażu Shantala Body Touch dla dorosłych.

Szczegóły

oferta_Joga dla dzieci Słupsk

Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka Mózgu wg P.G. Dennisona (I i IIst.)

 • 16 godz. dydakt. (I st.)+ 16 godz. dydakt. (II st.)
 • 350 zł (za jeden stopień). Łącznie 650 zł

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, reedukatorzy terapeuci zajęciowi, psycholodzy rodzice dzieci z trudnościami w nauce (dysgrafia, dysleksja, brak koncentracji uwagi, trudności w zdawaniu egzaminów), rodzice dzieci z trudnościami w zakresie integracji sensorycznej i intelektualnej, nauczyciela kształcenia specjalnego, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

Zakres treści

Podstawy fizjologiczne kinezjologii edukacyjnej. Uczenie się w ujęciu kinezjologii. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. Usprawnianie funkcji czytania i pisania. Przygotowanie n-li do pracy z uczniem o spec. Trudnościach w nauce(dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) nadpobudliwością psychoruchową, z deficytem uwagi, zaburzeniami zachowania( agresja, lęk). Absolwent szkolenia zdobywa wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym może: zwiększyć pewność siebie, poprawić komunikację, zwiększyć pamięć i koncentrację, efektywnie radzić sobie ze stresem. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:
– pamięć krótko i długotrwałą,
– koncentrację i zdolności skupienia uwagi,
– koordynacje ruchową,
– funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo,
– proces pisania i czytania (pisania twórczego),
– spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową,
– proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
– rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
– zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
– umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
– pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Opis

Gimnastyka Mózgu® - to opracowany przez Paula Dennisona (amerykańskiego pedagoga) program rozwojowo-terapeutyczny opierający się na prostych ćwiczeniach ruchowych działających pobudzająco na mózg i system nerwowy (integrujących współpracę ciała i umysłu). Zestaw technik Gimnastyki Mózgu® znany także jako metoda Dennisona . Przez praktyków uważany za metodę wspierającą m.in. proces uczenia się, rozwój inteligencji, pamięć, redukcję stresu.

Celem szkolenia jest aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju, wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków), integracja funkcji półkul mózgowych, integracja funkcji 3 poziomów mózgu, rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.

Szczegóły

oferta_kinezjologia_I i II

KOLOROWA ORTOGRAFIA – jak efektywnie i efektownie uczyć ortografii? – ortofrajtkowe zmagania w zabawach i grach edukacyjnych

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo .- wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres treści

Poznanie atrakcyjnych form pracy w nauce ortografii z wykorzystaniem 6 kolorów.

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • 5 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne mechanizmy powstawanie, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grac w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół/placówek, przedstawiciele zespołów administracyjno-ekonomicznych, księgowi szkolni, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Geneza i definicja oraz przepisy prawa krajowego w sprawie kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej. Poziomy funkcjonowania kz. Przepisy prawa i odpowiedzialność w kontroli zarządczej. Oświadczenie o kontroli zarządczej.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie budowania ram organizacyjnych zarządzania ryzykiem w szkole/placówce oraz skutecznego zarządzania ryzykiem w swojej placówce, z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Ministra Finansów.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością ucznia

 • 40 godz. dydakt.
 • 440 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wszyscy zainteresowani a w szczególności członkowie rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Zakres treści

Dostarczenie przykładów kształcenia umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży, przykładów radzenia sobie ze złością ucznia i własną, poznanie rodzajów zachowań agresywnych i metod eliminowania zachowań społecznie niepożądanych, przedstawienie sposobów pracy wychowawczej nad uzupełnieniem deficytów w zakresie umiejętności społecznych (zwłaszcza w podejmowaniu kontaktów interpersonalnych) u dzieci.

Opis

Trening wg oryginalnej metody ART (trening zastępowania agresji).

Lekcje nitką malowane

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele np.: matematyki, plastyki, techniki, religii, kształcenia zintegrowanego, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele świetlic.

Zakres treści

Jak pobudzić dzieci do aktywności intelektualnej? Kreatywne nauczanie. Wyszywanki – metoda paraboli i wędrującego promienia. Tworzenie kompozycji dekoracyjnych , tematycznych, pomocy dydaktycznych.

Opis

Celem szkolenia jest rozwijanie cierpliwości, pomysłowości, wytrwałości, skupienia. Kształcenie wyobraźni, precyzji, dokładności w wykonywaniu zadań. Kształcenie spostrzegawczości, samodzielności, logicznego i kreatywnego myślenia, planowania działań.

Mandala plastyczna – metoda oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z dziećmi

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele młodszych klas SP, świetlic, ośrodków i placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele plastyki, sztuki.

Zakres treści

Poznanie obszarów pracy z mandalą, nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się nią w pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Wykorzystanie mandali na różnych przedmiotach nauczania.

Masaż terapeutyczny – Dotyk Motyla

 • 10 godz. dydakt.
 • 380 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy rehabilitanci, psycholodzy, rodzice pragnący na co dzień pomóc swoim podopiecznym.

Zakres treści

Praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykorzystania techniki Masaż Dotyk Motyla w swojej pracy i życiu. Masaż ten: rozpuszcza napięcia, łagodzi objawy stresu, depresji, uśmierza ból, poprawia biologiczne funkcjonowanie organizmu, pomaga dorosłym do nawiązania więzi z dzieckiem, działa rozluźniająco przy kolkach niemowlęcych, pomaga dzieciom z nadaktywnością i trudnościami w zasypianiu, pomaga ofiarom przemocy, wspiera procesy zdrowienia i rekonwalescencji po wypadkach i chorobie. Na kursie zapoznasz się z podstawami Łagodnej Bio-Energetyki, której częścią jest Masaż dotyku Motyla. Będzie mowa o napięciu mięśniowym i mechanizmach obronnych, pulsacji, przepływie emocjach i o tym jak wyrażają się one w ciele oraz delikatnym dotyku i jego wpływie na nasze życie.

Mediacje rówieśnicze i szkolne

 • 45 godz. dydakt.( w 3 blokach: 15, 15 i 10 godz.)
 • 1050 zł/osoby

Adresat

pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Konflikty w szkole - spektrum spraw do mediacji rówieśniczych i szkolnych.
2. Komunikacja - techniki komunikacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych.
3. Mediacja rówieśnicza i szkolna - procedury, przebieg i dokumentowanie.
2. Brief Mediation - krótka interwencja mediacyjna.

Opis

Zajęcia prowadzone metodą: mini wykładu w oraz warsztatów z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestnika, symulacje i analiza przypadków. Kurs kończy się egzaminem w formie testu.

Szczegóły

oferta_mediacje rówieśnicze- 40h

Metody aktywne i aktywizujące w nauczaniu

 • 8 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Psychologiczne warunki uczenia się, podział metod i form pracy, zasady właściwego doboru metod do realizowanych treści i typu prowadzonych zajęć, przegląd wybranych metod, ćwiczenia w posługiwaniu się poznanymi metodami.

Metody stosowane w Terapii pedagogicznej

 • 10 godz. dydakt.
 • 210 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, kształcenia zintegrowanego, terapeuci, pedagodzy prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczna w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zakres treści

Przegląd metod (metody praktyczne i aktywizujące) w pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania – 8 metod. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe pomoce edukacyjno-terapeutyczne.

Nauczyciel wychowawca – doradca zawodowy ucznia

 • 20 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele wychowawcy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres treści

Uświadomienie nauczycielom roli doradztwa zawodowego, zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkiem pracy oraz technikami udzielania pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zapoznanie z technicznymi środkami przekazywania informacji zawodowej. Doradztwo zawodowe w krajach UE, uczeń i szkoła wobec obecnego rynku pracy, szkolny doradca zawodowy- zadania i cele działania, Metody i formy pracy, doradcy zawodowego ucznia.

„Nowoczesna szkoła z mediacją” – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 8 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w miejscu pracy: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Obraz kliniczny, diagnoza i podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera

 • 8 godz. dydakt.
 • 210 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera. Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome). Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria. Trudności szkolne dziecka z AS. Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Szczegóły

oferta_asperger

Organizacja procesu terapeutycznego w pracy z dzieckiem

 • 25 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych nauczania początkowego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Organizacja pomocy uczniom w świetle przepisów. Diagnoza w przebiegu procesu terapeutycznego. Programowanie pracy terapeutycznej. Źródła zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka. Wybrane metody pracy z dziećmi. Osobowość terapeuty. Współpraca nauczyciela z domem rodzinnym.

Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

 • 8 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Planowanie nadzoru pedagogicznego, w tym działań doskonalących prace szkoły/placówki ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zasady i procedury przeprowadzania ewaluacji w szkole/placówce zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach prawa.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego umiejętność diagnozowania poszczególnych obszarów działalności szkoły/placówki, wyciągania wniosków i wprowadzania działań naprawczych.

Ortografia w glottodydaktyce, czyli jak wprowadzać reguły ortograficzne w klasach młodszych

 • 8 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej.

Zakres treści

Zapoznanie z elementami glottodydaktyki wg prof. B. Rocławskiego, rodzaje syntez słuchowych. Dlaczego uczymy dzieci głoskować. Najczęstsze błędy w nauce ortografii.

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językowa dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

Pedagogiczno- metodyczne ABC młodego nauczyciela.

 • 16 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Prawa i obowiązki nauczyciela, Co młody nauczyciel wiedzieć powinien? Sposoby realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Dopasowanie własnego sposobu komunikacji do języka uczniów. Jak sprostać roli wychowawcy klasy? Współpraca z innymi nauczycielami. Czynności administracyjno-sprawozdawcze . Projektowanie procesu kształcenia. Znajomość prawa oświatowego.

Percepcja wzrokowa w praktyce

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 160 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Zakres treści

1.Rozwój fizyczny dziecka do 5,5-6 r.ż.
-Opis rozwoju dziecka przed skokiem rozwojowym.
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych - Aspekt koordynacja wzrokowo-ruchowa (KW-R).

2. Rozwój fizyczny dziecka od 5,5-6 r.ż.
-Opis dziecka w fazie skoku rozwojowego.

3. Rozwój poznawczy do 5,5-6 r.ż.
-Opis dziecka przed skokiem rozwojowym.
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) - Aspekt: Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP), Analiza i synteza wzrokowa (ASW)
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) - pamięć.

4. Rozwój poznawczy od 5,5-6 r.ż.
-Opis dziecka w fazie skoku rozwojowego.
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) – Aspekt: Spostrzeganie figury i tła (SFT), Stałość spostrzegania (SS), Spostrzeganie stosunków przestrzennych ( SSP).

Opis

Uczestnik warsztatu otrzyma:
-Materiały szkoleniowe.
-Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Szczegóły

Percepcja wzrokowa w praktyce

Pismo i rysunek ucznia w diagnozie i terapii pedagogicznej

 • 10 h dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, wszystkich przedmiotów, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

• Poznanie form i metod pracy z graf izmem ucznia autystycznego, z ADHD, z dysgrafią oraz innymi dysfunkcjami. Rozpoznawanie na podstawie analizy pisma i rysunku ucznia trudności rozwojowych w zakresie emocji i funkcjonowania społecznego. Nabycie wiedzy z zakresu usprawnienia motorycznego uczniów dysfunkcyjnych. Stosowanie w praktyce reedukacji pisma
• Rozpoznawanie i diagnozowanie na podstawie analizy pisma i rysunku dziecka niedostosowania społecznego
• Umiejętność udzielenia uczniowi pomocy w omawianym zakresie

„Plastyka papieru”

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele młodszych klas SP, świetlic, ośrodków i placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele plastyki, sztuki.

Zakres treści

• terapeutyczne działania warsztatu plastycznego opartego na papierze
• wycinanie form kirigami,
• składanie form origami,
• wykonania kartek i form okolicznościowych np. świątecznych,
• wykonywanie kompozycji do dekoracji szkolnych.

Podstawy pracy z grupą socjoterapeutyczną

 • 40 godz. dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele – wychowawcy, pedagodzy, wychowawcy świetlic, internatów, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Zagadnienia pracy z grupą i normy etyczne tej pracy, treningi: asertywności, komunikacyjne, wychowawcze, mediacyjne. Budowanie programów pracy z grupą dziecięcą i młodzieżową.

Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe (wybiórczość) o podłożu sensoryczno-motorycznym

 • 6 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi ogólni, pielęgniarki pediatryczne i położne, terapeuci zajęciowi, rodzice i inne osoby zainteresowane tematem

Zakres treści

1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia
- odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia
- regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia
- zaburzenia odżywiania w świetle ICD - 10
2. Przetwarzanie sensoryczno-motoryczne w obszarze jamy ustnej:
- pokarm źródłem doznań sensorycznych: pokarm jako bodziec sensoryczny nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej
- pokarm jako źródło doznań motorycznych: reakcje odruchowe z obszaru ustno-twarzowego proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia,
obróbka pokrowcowych bodźców sensorycznych - odgryzanie, gryzienie, żucie
3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna:
- Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka
- Interwencja o podłożu sensoryczno-motorycznym
- Wspomaganie funkcji pokarmowych w pierwszym roku życia dziecka jako element profilaktyki wybiórczości pokarmowej

Opis

Jest to świetne szkolenie teoretyczno - warsztatowe. Nabędziesz wiedze i umiejętności w zakresie diagnozowania , profilaktyki i terapii problemów związanych z wybiórczością pokarmową u dzieci.

Szczegóły

oferta_wybiorczość_pokarmowa

Praca z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze

 • 40 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Elementy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, społeczno – kulturowe uwarunkowania trudności wychowawczych, założenia terapeutyczne w pracy
z dziećmi (warsztaty):
- z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
- z zaburzeniami zachowania,
- z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych.

Praca psychologiczna z rodziną dysfunkcyjną

 • 40 godz. dydakt.
 • 380 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, nauczyciele świetlic terapeutycznych, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracownicy socjalni

Zakres treści

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie możliwości i form wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, przygotowanie do praktycznej pracy z patologicznym środowiskiem rodzinnym, nabycie umiejętności przeprowadzania interwencji kryzysowych w rodzinie. W programie: Elementy psychologii klinicznej i społecznej. Elementy systemowej teorii rodzin. Diagnoza sytuacji i elementy terapii . Praca terapeutyczna z ofiarami przemocy i interwencja kryzysowa.

Program profilaktyki przemocy w szkole.

 • 20 godz. dydakt.
 • 220 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Istota i źródła zachowań agresywnych i przemocy, zjawisko przemocy występujące w szkole. Czynniki sprzyjające przemocy w szkole. Program profilaktyki zachowań agresywnych w szkole. Interwencje wychowawcze w działaniach profilaktycznych i budowanie koalicji przeciw przemocy w szkole.

Przemoc w rodzinie – jak rozmawiać z ofiarą przemocy?

 • 5 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Zjawisko przemocy w rodzinie. Źródła dysproporcji sił, rodzaje przemocy, cykl przemocy. Jak rozmawiać z ofiarą przemocy, opracowanie planu bezpieczeństwa, przemoc wobec dzieci – objawy, konsekwencje przemocy w rodzinie, zachowania dziecka, które mogą świadczyć o przemocy, zachowanie sprawców przemocy wg Sykesa i Matzy.

Psychologia kłamstwa

 • 5 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Rodzaje kłamstwa, werbalne i pozawerbalne oznaki nieszczerości. Portret psychologiczny kłamcy. Rola kanałów zmysłowych w odczytywaniu kłamstwa, zasady interpretowania wskazówek behawioralnych kłamstwa. Czynniki utrudniające sprawdzenie kłamstwa. Techniczne możliwości sprawdzenia kłamstwa.

Moje relacje z dzieckiem – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów

 • 14 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice.

Zakres treści

Warsztat ma na celu wsparcie rodziców w trudnej sztuce wychowywania. Jak mówić, żeby mnie słuchano, jak słuchać, żeby chciał mówić - poznanie zasad skutecznej komunikacji z dzieckiem. Konstruktywna krytyka - jak wyrażać swoje uczucia i oczekiwania nie raniąc dziecka. Konsekwencja – sztuka stawiania granic i egzekwowania wymagań.

Rola i zadania opiekuna stażu

 • 6 godz. dydakt.
 • 120 zł/os.

Adresat

Opiekunowie nauczycieli stażystów.

Zakres treści

Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa. Obowiązki opiekuna. Analiza wymagań na stopnie awansu nauczyciela, a powinności opiekuna stażu. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu, zasady formułowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Wykorzystanie pełnienia funkcji opiekuna stażu do własnego awansu.

Stymulacja sensoryczno – motoryczna w edukacji szkolnej

 • 12 godz. dydakt. (2 dni)
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i szkól podstawowych i gimnazjalnych, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Ruch jako naturalny rozwój dziecka, zależności między rozwojem słuchu, wzroku, komunikacji werbalnej a rozwojem ruchowym dziecka. Stymulacja sensoryczno-motoryczna jako podstawa prawidłowego rozwoju porozumiewania się, organizowania podejmowanych zadań, lepszej koncentracji i zrozumienia, wzmacnianie naturalnego rozwoju zmysłów, wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej, treningu widzenia, zabaw rytmiczno-ruchowych, tańca kolorowej mandali, śmieszne minki dla chłopca i dziewczynki, czyli ćwiczenia logopedyczne, człowiek guma- to ja, czyli koncentracja bez granic wszechogarniający i wzmacniający taniec dla mózgu i ciała.

Tańce integracyjne i zabawy muzyczne

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 220 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, nauczania początkowego, szkół podstawowych, gimnazjów, nauczyciele świetlic i inni zainteresowani.

Zakres treści

Celem jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania na zajęciach form ekspresji ruchowej. Treścią nauka wybranych tańców integracyjnych. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie.

Tańce słowiańskie

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, nauczania początkowego, szkół podstawowych, specjalnych, n-le świetlic, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Uczestnicy kursu: poznają proste układy zabaw i tańcow dla dzieci pochodzących z Polski, Ukrainy, Bułgarii, Rosji, Czech. wszystkie tańce mają charakter integracyjny. Pozwalają wspierać dziecko w ruchowej koordynacji, dyscyplinie, organizacji czasu i przestrzeni łącząc z kreatywnością działania i radosną zabawą.

Tańcząca Mandala

 • 16 godz. dydakt. (3 dni)
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, nauczyciele szkolnictwa specjalnego, świetlic szkolnych, wychowawcy burs i internatów, nauczyciele zatrudnieniu w klasach integracyjnych szkół i placówek ogólnodostępnych.

Zakres treści

Warsztaty łączą naukę tańców z plastycznym zapisem struktury i formy ruchu w przestrzeni kręgu. Uczą wyrażania stanu emocjonalnego za pomocą kształtu, barwy i dynamiki ruchu. Zapoznają ze sposobem integracji tańca z muzyką i plastyczną wizją:
• nauka tańców w kręgu (wszystkie po raz pierwszy prezentowane) od armeńskich, albańskich po afrykańskie, białoruskie, z wysp Kanaryjskich, od tradycyjnych, sakralnych po proste formy integracyjne, „od zadumanych po roześmiane”)
• będzie to lekcja pełna niespodzianek i dobrej zabawy.
• wykład z prezentacją nt. „Mandala w edukacji i terapii” (ok. 45 min.)
• tańce w mandali z wykorzystaniem rekwizytów (krepina, wstążka, materiał)
Uczestnicy w ramach warsztatu otrzymają materiały oraz płytę CD z muzyką do tańców.

Teatr lalek w edukacji

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 160 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

• Poznanie technik lalkowych oraz inscenizacyjnych
• Poznanie wartości wychowawczej i terapeutycznej lalki w procesie edukacji
• Łączenie technik lalkowych z teatrem szkolnym

Tekst przewodni i metoda projektów w kształceniu zawodowym

 • 20 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Istota nauczania metodą tekstu przewodniego. Tworzenie pomocy do nauczania metodą tekstu przewodniego – warsztaty. Istota nauczania metodą projektów. Uczenie okołoprojektowe – przygotowanie uczniów do nauczania metodą projektów. Prezentacja projektów.

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka – I stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) u których występują zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki reki, studenci, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym. „Od niemowlaka do szkolniaka” - etapy rozwoju motoryki ręki dziecka (rozwój chwytu, manipulacji i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Znaczenie rozwoju sensoryczno - odruchowego (percepcja i integracja zmysłów, kluczowe odruchy: dłoniowo-chwytny, Babkina, ATOS, STOS, TOB) w odniesieniu do rozwoju małej motoryki. Diagnoza funkcjonalna kończyn górnych – omówienie i ćwiczenia praktyczne. Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne. Programy i plany terapeutyczne (zasady ich konstruowania) - ćwiczenia praktyczne uczestników szkolenia

Szczegóły

oferta_terapia_ręki_Ist_og.

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

Warsztaty asertywności

 • 20 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele, dyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Program ma charakter psychoedukacyjny, koncentruje się na ćwiczeniach zachowań asertywnych w symulowanych sytuacjach, głównie takich, w których uczestnicy mają trudności w wyrażaniu siebie w sposób nie naruszający praw innych osób. Układ zajęć obejmuje osobiste doświadczenie psychoedukacyjne i ćwiczenia pod superwizją.
Cele szczegółowe:
• Poszerzenie świadomości siebie, przezwyciężanie problemów interpersonalnych
• Rozwijanie wrażliwości i umiejętności rozumienia innych
• Rozwijanie sposobów budowania zaufania w relacjach z członkami grupy
• Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej
i niewerbalnej
• Doskonalenie umiejętności udzielania i uzyskiwanie informacji zwrotnych
• Eksperymentowanie z zachowaniami asertywnymi przy społecznym przyzwoleniu grupy.

Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że „Warsztaty asertywności” można realizować dzieląc je na 4 bloki programowe po 5 godzin dydaktycznych w większych odstępach czasu i przeszkolić np. grono pedagogiczne. Bloki tematyczne przedstawiają się następująco:

1. Doskonalenie komunikacji. 5 godz.
2. Mapa asertywności, ćwicz. zachowań asert. 5 godz.
3. Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób. 5 godz
4. Osobisty styl zachowań asertywnych. 5 godz.

Własny program nauczania w oparciu o nową podstawę programową

 • 16 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zakres treści

Programy nauczania w świetle przepisów prawa oświatowego. Funkcje i modele programów nauczania. Rodzaj programu a przedmiot nauczania. Struktura programu nauczania. Od podstawy programowej do programu nauczania. Opiniowanie programu nauczania. Ewaluacja programu nauczania.

Opis

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności opracowywania programów nauczania zgodnych z treścią podstawy programowej oraz oceny ich jakości. Opracowanie fragmentu programu nauczania własnego przedmiotu.

Wykorzystanie metody projektów i questingu w edukacji wczesnoszkolnej

 • 4 godz. dydakt.
 • 100 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

Zakres treści

Zapoznanie nauczycieli z metodą projektu oraz jej zaletami, możliwościami wykorzystania mini projektu w edukacji przedszkolnej. Przedstawienie metody Questingu, zasad tworzenia questów oraz wykorzystania ich w pracy z dziećmi.

Zachowaj twarz i kontroluj emocje – elementy treningu asertywności

 • 16 godz. dydakt. (warsztaty 4x4)
 • 250 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres treści

Autodiagnoza stref asertywności wymagających korekty; Charakterystyka porównawcza reakcji asertywnej, agresywnej i uległej; Umiejętność tworzenia opinii w miejsce oceny; Nieagresywne stawiania granic w sytuacjach naruszenia przestrzeni osobistej; Wyrażenie uczuć z poszanowaniem przestrzeni osobistej uczestnika relacji; Reagowanie na atak i krytykę; Monolog wewnętrzny - sojusznik efektywnych działań; Konstruktywne zachowania w kontaktach z autorytetami oraz w trudnych sytuacjach z grupą.

Zastosowanie muzykoterapii w praktyce szkolnej

 • 10 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

Podstawy teoretyczne muzykoterapii, metody i formy muzykoterapii, techniki muzykoterapeutyczne, ekspresyjne zachowanie się dziecka w procesie terapii muzycznej, muzyka relaksacyjna – harmonia i odprężenie.

Opis

Celem szkolenia jest zrelaksowanie się, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, poprawienie atrakcyjności i popularności w grupie, poprawa reaktywności zmysłów : wzroku słuchu, dotyku, rozluźnienie i wyciszenie przykrych stanów emocjonalnych.

Zrozumieć świat głosek i liter

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • OPCJA I- 260 zł/os., II- 240 zł/os.

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, logopedzi.

Zakres treści

Omówienie rodzajów syntez słuchowych, poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się”, poznanie roli umiejętności prawidłowego głoskowania, ćwiczenia ortograficzne w wybrzmiewaniu głosek, formułowanie reguł ortograficznych.

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językowa dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

Szczegóły

Zrozumieć świat glosek i liter

8 sposobów na poznanie inteligencji wielorakiej

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej i wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Część I – teoretyczno-praktyczna: wprowadzenie w tematykę warsztatu, praktyczne poznanie 8 inteligencji wielorakich.
Część II - Omówienie założeń inteligencji wielorakiej, sylwetka dziecka w przypadku każdej inteligencji i jej rozwój, metody pracy rozwijające inteligencję wieloraką.
Część III – Nowoczesne spojrzenie na ucznia, jego możliwości , mocne i słabe strony diagnoza ucznia – profil inteligencji dziecka. O czym warto pamiętać pracując z uczniem.

Opis

Szkolenie ma na celu przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją wiedzy na temat inteligencji wielorakiej oraz sposobów na jej rozpoznanie i rozwój.

Szczegóły

Osiem_sposobów_na_poznanie_inteligencji_wielorakiej

Aktywizujące metody i animacja pracy z grupą na zajęciach świetlicowych i terapeutyczno- profilaktycznych

 • 20 godz. dydakt.
 • 400zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy.

Zakres treści

Poznanie zasad prowadzenia lekcji metodą warsztatową. Techniki aktywizacji uczniów. Wykorzystanie doświadczeń uczniów w procesie nauczania. Integracja klasy –podstawa efektywnej pracy. Motywowanie uczniów. Sposoby zaangażowania całej klasy. Praca z uczniem sprawiającym problemy.

Animator czasu wolnego

 • 10 godz. dydakt.
 • 350 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic , wychowawcy, zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zakres treści

Teoretyczne podstawy animacji czasu wolnego. Stosunki interpersonalne w pracy animatora. Zawodowa sylwetka animatora. Animacja sportowa dzieci i dorosłych. Animacja dzieci i młodzieży. Stres w pracy animatora.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności uprawniającej do podjęcia zatrudnienia jako animator czasu wolnego w hotelach, ośrodkach wczasowych. Podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych. Nabycie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Artystyczne filcowanie wełny

 • 16 godz. dydakt.
 • 350 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, opiekunowie chcący wzbogacić swój warsztat pracy z dzieckiem o nową formę artystyczną.

Zakres treści

Podstawowe informacje o materiale. Współczesne trendy w twórczym eksperymentowaniu z filcem. Techniki filcowania wełny: filcowane na mokro i na sucho. Projektowanie i wykonywanie prac płaskich i przestrzennych (biżuteria, etui, kwiaty i inne).

Awans zawodowy nauczyciela – jak bezstresowo przebrnąć przez procedury awansu zawodowego?

 • 3 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Zapoznanie z najnowszym aktami prawnymi dotyczącymi dotyczącymi procedur awansu zawodowego, Omówienie realizacji wymagań rozporządzeń, dokumentacja wymagana i umożliwiająca uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego, omówienie struktury złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego. omówienie roli i zadań opiekuna stażu

Szczegóły

oferta_awans zawodowy_2018_1

Biblioterapia w szkole

 • 15 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów

Zakres treści

Biblioterapia jako dyscyplina naukowa. Podstawy psychologiczne biblioterapii. Poznanie możliwości wykorzystania biblioterapii w terapii dzieci o zaburzonym zachowaniu, nieprzystosowanego społeczne, chorego i niepełnosprawnego o organizacji procesu terapeutycznego w bibliotece. . Biblioterapia w praktyce – Jak pracować z tekstem? Osobowość bibliotekarza biblioterapeuty.

Cha cha, salsa, merengue i inne tance oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 170 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkonej, pedagodzy szkolni, nauczyciele ukierunkowani na rozwój psychoruchowy dziecka

Zakres treści

Celem szkolenia jest wskazanie alternatywnych sposobów rozwoju motoryki.
Część I- teoretyczna
- Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe.
- Wpływ tańca, ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem muzyki na rozwój motoryki
2. Część II- praktyczna
- Nauka kroków tanecznych wybranych tańców oraz innych ćwiczeń ruchowych.
- Sposoby wykorzystania wybranych elementów tańca, ćwiczeń ruchowych w pracy nad rozwojem motoryki.
- Prezentacja zajęć Zumbatomic 1– pokaz zajęć

1. ZUMBATOMIC - to program łączący elementy zabawy i ruchów tanecznych w oparciu o koncepcję ZUMBA. Jest w 100% przyjazny dla dzieci, zawiera muzykę, piosenki, tańce i ruchy taneczne, które promują ogólne zagadnienia zdrowego stylu życia.

Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w trudnościach w czytaniu

 • 18 godz. dydakt.
 • 450 zł/os.

Adresat

Pedagodzy specjalni, pedagodzy terapeuci, psychologowie, pracownicy ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, studenci pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

1. Cele i zadania ortoptyki.
2. Podstawowe wiadomości z zakresu rozwoju i budowy narządu wzroku.
3. Rozwój i charakterystyka widzenia u dzieci.
4. Podstawy procesu czytania.
5. Przyczyny trudności w czytaniu: dysleksja typu wzrokowo-przestrzennego, wady wzroku i ich związek z procesem nauki czytania, siedem aspektów widzenia i ich związek z trudnościami w czytaniu.
6. Badanie ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu.
7. Rehabilitacja ortoptyczna (ćwiczenia).
8. Analiza kwestionariusza dla terapeutów i nauczycieli klas 0-III (do wstępnej oceny narządu wzroku).
9. Terapia pedagogiczno-ortoptyczna. Propozycje ćwiczeń do stosowania w praktyce: specjalistyczne ćwiczenia w czytaniu m.in. z przegrodą, z kartami stereogramowymi, lokalizatorem i innymi aparatami ortoptycznymi.

Opis

Cel szkolenia:
1. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej.
2. Wykorzystanie rehabilitacji ortoptycznej u dzieci z trudnościami w czytaniu (propozycje ćwiczeń).

Dyskalkulia i akalkulia czyli specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

 • 8 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Matematycy, nauczyciele klas I-III, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy.

Zakres treści

Umiejętność samodzielnej oceny ryzyka dyskalkulii i akalkulii u dzieci w wieku szkolnym. Formy i zasady pomocy uczniom z dyskalkulią. Pomysły do pracy indywidualnej. Przegląd metod (praktycznych i aktywizujących). Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zestawy ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze będące wynikiem dyskalkulii.

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w szkole/placówce

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pracujących z dziećmi (w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Zakres treści

Podstawy anatomiczno- fizjologiczne słuchu. Czynniki zakłócające prawidłowy rozwój słuchu. Percepcja i pamięć słuchowa. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ZPS) - co to takiego i jak to rozpoznać? Związek zaburzeń przetwarzania słuchowego z zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi, rozwojem mowy, a także z nauką języków obcych. Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - jak można im pomóc?
- terapie i treningi słuchowe dostępne w Polsce
- wskazówki do pracy z dzieckiem z ZPS

Emisja i higiena głosu

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, terapeuci, rodzice , studenci, uczniowie, wszyscy zainteresowani poprawą walorów
i umiejętności głosowych oraz higieną aparatu mowy

Zakres treści

Fizjologia powstawania głosu. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia oddychania przeponowo-żebrowego (wzmacnianie usprawnianie mięśni biorących udział
w oddychaniu.) Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne. Ćwiczenia fonacyjne. Uruchamianie pracy rezonatorów. Ćwiczenia na tekstach mówionych. Indywidualne ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Opis

Uczestnicy nauczą się swobodnej pracy z głosem przez wiele godzin w ciągu dnia.

Szczegóły

oferta_emisja i higiena głosu

Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD – diagnoza i terapia

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Mechanizmy powstawania zaburzeń zachowań. Rozpoznawanie dzieci z zespołem hiperkinetycznym. Sposoby udzielania pomocy dzieciom w nabywaniu umiejętności kontroli nad własną aktywnością. Planowanie pracy z uczniem. Stosowane systemy pomocy. Budowa systemu zasad, przywilejów i konsekwencji. Praca z rodziną dziecka.

Istota wychowania – nauczyciel jako wychowawca

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Zwrócenie uwagi na czynniki sprzyjające, warunkujące proces wychowania, wskazanie nauczycielom alternatywnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży

Jak dostosować metody nauczania do stylu i sposobu uczenia się?

 • 8 godz. dydakt.
 • 160 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN.

Zakres treści

Aktywna edukacja. Nauczanie polisensoryczne, obupółkulowe, wielointeligentne, a w tym:
• diagnoza preferencji sensorycznych nauczycieli
• rozpoznawanie preferencji sensorycznych uczniów
• nauczanie obupółkulowe
• inteligencja wieloraka w klasie
Style działania i style myślenia. Dostosowanie metod i form pracy na lekcji do stylów i sposobów uczenia się.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu aktywnej edukacji oraz umiejętności dobierania metod nauczania do sposobów uczenia się.

Jak zrobić lalkę teatralną?

 • 8 godz. dydakt. (2 x 4 godz.)
 • 220 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, opiekunowie, terapeuci, wychowawcy internatów, n-le świetlic, rodzice oraz wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Nabycie umiejętności wykonywania prostych lalek teatralnych. Poznanie zastosowania lalek w procesie edukacyjnym. Poznanie „tajemnic” teatralnych.

Wycieczki szkolne – prawidłowa i bezpieczna organizacja w świetle najnowszych przepisów prawa

 • 8 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Turystyka szkolna, praca turystyczno – krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Szczegóły

Kinezjologia radosna

 • 18 godz. dydakt.
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy, reedukatorzy i inne osoby pracujący na rzecz dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, terapeuci pracujący z dorosłymi, rodzice, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci, osoby zainteresowane własnym rozwojem.

Zakres treści

Wzbogacenie ćwiczeń Brain Gym® o zabawy rytmiczno-ruchowe z wykorzystaniem muzykoterapii, art.-terapii, choreoterapii, psychokinezjologii i elementów procedur Kinezjologii Stosowanej. Nabycie umiejętności starannego wybierania działań (w zależności od wieku, sprawności fizycznej i aktywności psychofizycznej) do wspomagania procesów rozwojowych i terapeutycznych w ogólnej edukacji.

Komunikacja alternatywna

 • 15 godz. dydakt.
 • 400 zl/os.

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rehabilitanci, terapeuci, wszyscy którzy zamierzają wspomagać dzieci i młodzież z trudnościami w werbalnym komunikowaniu się.

Zakres treści

Zapoznanie, zaprezentowanie technik komunikacji alternatywnej dostosowanych do preferencji i możliwości rozwojowych dzieci. uczestnicy poznają w zarysie metody: MAKATON, PECS, GPS. Słuchacze nabędą umiejętności komunikowania się w oparciu o zaprezentowane metody.

Konstruowanie ankiet ewaluacyjnych

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, liderzy WDN, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Rola ewaluacji. Zasady konstruowania ankiet ewaluacyjnych. Analiza wyników ankiety.

KREDKA, CIAŁO I MUZYKA TO MAGICZNY ŚWIAT DLA SMYKA

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 380 zł/os.

Adresat

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz osób pracujących z małymi dziećmi. Kurs w całości praktyczny.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:

BLOK I - Wirują rączki, wirują nóżki, a ja się ciągle uśmiecham do wróżki – zabawy muzyczno- ruchowe, pląsy muzyczne.
BLOK II - Trochę rysunku, trochę malunku – działania plastyczne w oparciu o krótkie wierszyki i rymowanki.
BLOK III - Bałagan jak huragan – praca z portretem muzycznym, podróż w głąb siebie, treningi relaksacyjne.
BLOK IV - Łapki w ciapki – praca twórcza w oparciu o arteterapię.
BLOK V - Teatr przed zaśnięciem – ciche zabawy z wykorzystaniem pantomimy i dramy.

Opis

Korzyści uczestnika szkolenia:
• zna metody pracy takie jak muzykoterapia, mandala, praca z ciałem, techniki relaksacyjne, techniki uważności, trening autogenny, wizualizacje, działania plastyczne (kolaż, stemplowanie, fakturowanie)
• zna sposoby wykorzystania prostych przedmiotów do działań plastycznych ( rolki, stemple, słomki, talerzyki papierowe, płyty CD )
• zna sposoby rozwijania zdolności i umiejętności twórczych u dzieci
• zwiększy akceptację samego siebie i innych
• zna sposoby na integrację w grupie
• zna liczne zabawy muzyczne i plastyczne w oparciu o różne metody arteterapii
• zna ćwiczenia związane z wyrażaniem ekspresji swojego ciała
• otrzyma skrypt z opisem zabaw muzycznych, plastycznych i twórczych i muzykę
do zajęć

Szczegóły

Kredka_ciało_i_muzyka

Kurs przygotowujący do nauki programowania w klasach 1 – 3 – dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 • 20 godz. dydakt. (4 dni)
 • 400 zł/os.

Adresat

Kurs skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wymagane są podstawowe umiejętności obsługi komputera, pracy z pakietem biurowym, korzystania z usług sieci Internet.

Zakres treści

1. Wstęp do kodowania bez umiejętności czytania:

• Kodowanie na dywanie bez komputera.
• Sterowanie postacią nie tylko na ekranie.
• Rozwiązywanie zadań logicznych - odkrywanie algorytmów.
• Pierwszy wizualny język programowania – Scratch Jr –środowisko przyjazne, nie wymagające umiejętności czytania:
- Instalacja programu, działanie bloków.
- Układamy w logicznym ciągu obrazki – tworzymy ciekawe historyjki.

2. Sterowanie postacią na ekranie, sekwencja i literacja.
Drugi wizualny język programowania – Baltie – bardziej zaawansowane środowisko dające więcej możliwości ale wciąż nie wymagające od dzieci umiejętności czytania.

• Instalacja programu, działanie bloków,
• Tryby pracy: budowania, czarowania, programowania nowicjusz
• Sekwencje instrukcji – historyjki.
• Oswajamy iterację na prostych przykładach.
• Jak nauczyć analizy algorytmu.

3. Trzeci wizualny język programowania Scratch.

Na koniec edukacji wczesnoszkolnej wprowadzamy środowisko w którym daje wiele możliwości kreatywnej pracy, tworzenia historyjek, gier, rysowania ale i wymaga więcej umiejętności od dzieci. W tym środowisku wprowadzimy treści wykraczające poza podstawę programową klas I-III aby wyposażyć nauczyciela w wiedzę pozwalającą na pracę z uczniami zdolnymi.
• Tryb online , instalacja programu offline.
• Wprowadzamy instrukcje warunkowe
• Programujemy rysowanie figur geometrycznych
• Uczymy dzieci tworzyć własne gry.

Opis

Formy pracy: Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. Elementy pokazu / wykładu z użyciem projektora będą ograniczone do minimum niezbędnego do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Uczestnik powinien posiadać sprawny notebook z systemem Windows, na którym ma uprawnienia administratora systemu i możliwość korzystania z WiFi.

Formy sprawdzania efektów nauczania:Każdy z 3 bloków tematycznych kończy się wykonaniem scenariusza zajęć edukacji informatycznej dotyczącego realizacji podstawy programowej w zakresie programowania. Scenariusze zajęć zostaną udostępnione uczestnikom w formie umożliwiającej wykorzystywane w pracy z uczniami po kursie.

Wymagania od uczestników: Laptopy pod Windowsem i Wi –Fi. (nie Mac i nie Linuks)

Osoba prowadząca warsztaty: informatyk, nauczyciel, pasjonat programowania.

Szczegóły

Małe formy teatralne w edukacji i twórczej zabawie

 • 20 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic , wychowawcy, osoby pracujące z dziećmi od przedszkola do dorosłości, z dziećmi z problemami edukacyjnymi i emocjonalnymi, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zakres treści

Wyzwolenie twórczej postawa ucznia i dziecka, wprowadzenie aktywnych form w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz edukacji specjalnej, poznanie nowych form ekspresji, doskonalenie warsztatu organizacyjnego, nabycie umiejętności podejmowania działań i przedsięwzięć opartych na nowych formach aktywności nauczyciela i dziecka. w tym:
• Czarny teatr jako improwizacja sceniczna.
• Teatr rękawków (białego i czarnego rękawka) jako forma aktywności plastycznej i muzycznej.
• Teatr dziur – jako pomoc w edukacji językowej i metoda terapii.
• Teatr rur – element akcji plenerowych i happeningowych.
• Małe formy maski – teatr, prezentacje

Masaż Shantala

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/osoby

Adresat

rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy żłobków i przedszkoli, nianie, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, masażyści. psychologowie, logopedzi, położne, wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie pielęgnacji i masażu dzieci i niemowląt

Zakres treści

Dzień 1:
• Historia masażu Shantala.
• Omówienie prawidłowego rozwoju dziecka 0 -3.
• Wpływ masażu na rozwój dziecka.
• Korzyści dla matki/osoby wykonującej masaż wynikające z wykonywania masażu.
• Prawidłowa pielęgnacja małego dziecka.
• Metodyka zasady wykonywania masażu dziecka. Masaż krok po kroku.
Praktyczna nauka masażu dziecka.
Dzień 2:
• Powtórzenie technik masażu oraz praktyczne ćwiczenia - nabieramy biegłości
• Omówienie rozwoju sensorycznego dziecka 0-3.
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój ruchowy małego dziecka.

Opis

masaż Shantala szczególnie wskazany jest dla dzieci:
• nadpobudliwych, urodzonych przedwcześnie,
• opóźnionych w rozwoju psychoruchowym,
• dzieci z nadmiernym napięciem mięśniowym,
• po urazach mózgowo-czaszkowych,
• z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej,
• z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niedostymulowanych dotykowo
• z zaburzeniami jelitowymi w szczególności z ostrymi kolkami,
• niepełnosprawnych intelektualnie od stopnia lekkiego po głęboki,
• dzieci z nadwrażliwością dotykową,
• płaczliwych,
• dzieci autystycznych,
• dla dzieci niespokojnych, rozdrażnionych,
• mających problemy ze snem,
Pozytywne efekty masażu można zaobserwować również , stosując go u starszych dzieci, zwłaszcza tych z deficytami na poziomie emocji.

Szczegóły

oferta_Shantala_

Matematyka malucha. Maluch badacz

 • 15 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele pracujący ze starszymi przedszkolakami i młodszymi uczniami szkoły podstawowej, wychowawcy świetlic, rodzice.

Zakres treści

Prezentacja metod i sposobów na "zabawę matematyką” w pracy indywidualnej i grupowej. Prezentacja zabawy, które rozwijają słownictwo i pojęcia matematyczne, ułatwiają i doskonalą umiejętności liczenia. Nauka atrakcyjnych gier i ćwiczeń ułatwiające zapamiętywanie pojęć kalendarzowych, porządkowanie i segregowanie. Prezentacja i przećwiczenie prostych ćwiczeń chemiczno-fizycznych, które można pokazać w grupie przedszkolnej i w klasie. Prezentowane eksperymenty ukazują prawa rządzące ciepłem, powietrzem, światłem, elektrycznością, wodą i zjawiskami magnetycznymi. Jak wyjaśniać zjawiska pogodowe i zależności występowania tych zjawisk.

Metoda Dobrego Startu

 • 40 godz. dydakt.
 • 600 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, pedagogiki specjalnej, pedagodzy.

Zakres treści

Wdrożenie do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się – w celu wspierania ich rozwoju, przygotowania ich do nauki czytania i pisania, przedstawienie możliwości wykorzystania metody dla celów rehabilitacji dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym rozwoju. Warsztaty mają charakter doskonalący. Składają się z części teoretycznej i praktycznej

Metody aktywne w pracy z dzieckiem (muzyka, taniec, plastyka, teatr)

 • 16 godz. dydakt. (warsztaty) – 2 dni
 • 430 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, nauczania zintegrowanego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Wiersze, bajki i piosenki - interpretacja treści za pomocą muzyki, ruchu i plastyki. Tańce - grupowe, integracyjne, regionalne. Zabawy - ruchowe, stymulujące, naprężające, rozluźniające. Plastyka - przykładowe, proste metody ekspresji plastycznej. Ćwiczenia dramowe - instrumentowanie zjawisk akustycznych i zjawisk przyrody; - tworzenie ilustracji muzycznych do utworów literackich; - inspiracja i ekspresja ruchowa z wykorzystaniem prostych rekwizytów; - kreowanie scenek sytuacyjnych; - metoda "stop - klatki", analiza postaci; - kreacja alternatywnych przebiegów zdarzeń; - poszukiwanie nowatorskich rozwiązań plastycznych; - kreowanie programu zajęć tematycznych związanych z porami roku.

Opis

Celem szkolenia jest ukazanie możliwości oddziaływania muzyki, plastyki, sztuki i tańca na sferę poznawczą, emocjonalną i ruchową.

MOJE SYLABKI – nauka czytania metoda symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo .- wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres treści

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od
czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów).

Opis

UWAGA! Warsztaty składają się z 2 części; koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda
symultaniczno-sekwencyjna. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 16 godz. dydakt.
 • 230 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, wszyscy chętni.

Zakres treści

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, typy konfliktów. ćwiczenie rozpoznawania typów konfliktów, pojęcie mediacji i negocjacji (cele, funkcje podstawowe techniki, metoda„bez porażek”). Praktyczne ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

Obowiązki przewodniczącego komisji powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy zamierzają zajmować się lub zajmujący się przewodniczeniem pracom komisji powołanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Zakres treści

1. Przepisy prawa,
2. Procedury i dokumentowanie w zakresie zorganizowania, przeprowadzenia i przewodzenia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
3. Dobre praktyki

Opis

Celem kursu jest:
• poznanie, pogłębienie i aktualizacja przepisów prawa z zakresu obowiązków przewodniczącego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
• poznanie lub poszerzenie wiedzy na temat procedur związanych z przeprowadzaniem prac ww. komisji,
• zdobycie lub doskonalenie umiejętności przeprowadzenia prac ww. komisji,
• uzyskanie porad w powyższym zakresie.

Szczegóły

Obowiązki_przewodniczącego_komisji

Ocenianie kształtujące- warsztaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 220 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy nadzoru pedagogicznego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Istota, cele i walory oceniania kształtującego. Umiejętności kluczowe i możliwości ich rozwijania u uczniów. Kryteria oceniania. Praca z rodzicami. Pytania kluczowe. Techniki zadawania pytań. Informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia i ucznia dla nauczyciela. Ocena koleżeńska. Samoocena uczniowska.

Organizacja i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej – procedury i rady praktyczne

 • 8 godz. dydakt. (2x4 godz.)
 • 230 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, osoby zainteresowane.

Zakres treści

Planowanie ewaluacji wewnętrznej, w tym działań doskonalących racę szkoły, placówki ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Procedury przeprowadzania ewaluacji w szkole/placówce zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa. Metodologia badań, w tym dobór metod, narzędzi i źródeł informacji. Zasady opracowania wyników, raportu, wniosków i rekomendacji.

Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

 • 5 godz. dydakt.
 • 13

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Wybrane przepisy organizacji turystyki szkolnej. Odpowiedzialnej prawna nauczycieli. Typowe przykłady naruszania prawa i etyki zawodu.

Papierowa wiklina

 • 4 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, opiekunowie, terapeuci, rodzice oraz wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zdobycie podstawowych informacji o technice wikliniarskiej. Nabycie umiejętności wykonywania papierowej wikliny. Nauka formowania przestrzennych form plecionkarstwa. Rozwój własny przez opanowanie nowych środków wyrazu.

Pedagogika Marii Montessori

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 430 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i osoby pracując indywidualnie z dziećmi. Zapraszamy również do osoby, które niekoniecznie pracują metodą montessori, a są nią zainteresowane i ciekawe.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:

I. Wprowadzenie w tematykę pedagogiki Marii Montessori.

II. Prezentacja materiałów:

a. Ćwiczenia Praktycznego Dnia,
b. Sensoryka,
c. Matematyka łatwa i trudna,
d. Mowa,
e. Szafa sensoryczna,
f. Kalendarz Montessori
g. 12 ramek z zapięciami,
h. Urodzinowe Słoneczko,
i. Lekcje ciszy i milczenia,
j. Chodzenie po elipsie.

III. Praca swobodna na materiale Montessori.

Opis

• zdobędziesz praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat pedagogiki Marii Montessori
• dowiesz się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy metodą Montessori
• nauczysz się odpowiednio wybierać materiał, przygotowywać miejsce pracy i przeprowadzać trzystopniową lekcję nazw
• nauczysz się tworzyć własne pomoce dydaktyczne
• weźmiesz udział w lekcji ciszy i milczeniu
• otrzymasz bogaty skrypt szkoleniowy wraz z kartami pracy
• otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel Metody Montessori z wieloletnią praktyką, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i rytmiki. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii.

Szczegóły

Pedagogika_Marii_Montessori

Pisanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i planów wspomagania ucznia na podstawie orzeczeń i opinii

 • 12 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Analiza rozporządzenia MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, IPET-y – praktyczne pisanie w oparciu o orzeczenie. Pisanie planów działań wspierających ucznia w oparciu o opinię poradni ppp, ucznia w kryzysie lub wynikające z obserwacji nauczyciela.

Plany wynikowe – warsztaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 220 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, nauczyciele.

Zakres treści

Założenia planowania wynikowego. Procedura tworzenia planu wynikowego. Plan wynikowy a ocenianie. Wykorzystanie planu wynikowego do doskonalenia procesu dydaktycznego.

Podstawowe elementy autoprezentacji i wystąpień publicznych

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele zainteresowani efektywną i efektowną autoprezentacją i przygotowaniem wystąpień publicznych .

Zakres treści

Znaczenie i uwarunkowanie pozytywnej autoprezentacji, techniki autoprezentacji, podstawowe błędy w autoprezentacji, praktyczne ćwiczenie autoprezentacji, efektywne przygotowanie się do wystąpienia publicznego, publiczna prezentacja treści., radzenie sobie z tremą (pozytywne aspekty tremy).

Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek

Zakres treści

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych urazach i przypadkach (Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach … - rozdział 1, § 21 mówi, że nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy)

Praca z dzieckiem z wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśniowym

 • 10 godz. dyd.
 • 350 zł/osoby

Adresat

terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI(integracji bilateralnej), logopedai, nauczyciele WF-u,

Zakres treści

1. Rozwój prawidłowy w 1 roku życia.
2. Kształtowanie się wad postawy w wyniku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz szkodliwych nawyków ruchowych.
3. Pozycjonowanie.
4. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym (w wieku 5-7 lat) w:
a. terapii SI,
b. podczas zajęć terapeutycznych motoryki ręki,
c. terapii integracji odruchowej,
d. terapii pedagogicznej.
5. Dziecko ze skoliozą w terapii: SI, podczas zajęć terapeutycznych: motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych - wiek 5-7 lat.
6. Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów (dostępnych w gabinecie, sali SI, gimnastycznej) w terapii dziecka z wadą postawy.

Opis

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Szczegóły

oferta_wady postawy

Praca w grupie i z grupą

 • 15 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grup.

Zakres treści

Umiejętności psychologiczne w praktyce nauczycielskiej, zawiązywanie się grupy, ja i grupa, grupowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (również z radą pedagogiczną), metody upowszechniania osiągnięć uczniów.

Profilaktyka logopedyczna na wczesnych etapach wychowania i nauczania

 • 8 godz. dydakt. (2 x 4 godz.)
 • 220 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas, rodzice dzieci przedszkolnych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Profilaktyka logopedyczna i jej rola w kształtowaniu się rozwoju mowy i języka. Rozwój mowy dziecka – etapy i elementy dla nich charakterystyczne. Klasyfikacja zaburzeń i wad wymowy. Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na rozwój mowy dziecka. Elementy diagnozy i podstawowej terapii logopedycznej w tym przykłady gier, zabaw oraz ćwiczeń artykulacyjnych, słuchowych, fonacyjnych i oddechowych. Znaczenie wrażliwości słuchowej dla nauki mowy - logorytnika. Profilaktyka logopedyczna – współpraca z rodzicami, psychologami i logopedami.

PROTOKOŁOWANIE posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 • 3 godz. dydakt.
 • 125 zł/os.

Adresat

• Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, sekretarze szkół, przedstawiciele rad rodziców i inne osoby odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Przedstawiciele organów prowadzących
• Nauczyciele i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką

Zakres treści

• prawne uwarunkowania w zakresie dokumentowania posiedzeń rad
• zasady tworzenia decyzji, uchwał czy zarządzeń
• co to jest „prawo do informacji publicznej” w szkole
• omówienie wzorów dokumentów

Szczegóły

Protokołowanie_posiedzeń_rad_ped

Przygotowanie się nauczyciela do zajęć dydaktycznych

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, nauczyciele kontraktowi, inni zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Czynności dydaktyczne nauczyciela związane z przygotowaniem się do zajęć lekcyjnych. Typy lekcji i ich struktury. Metody i formy pracy stosowane na lekcjach. Struktury konspektów lekcji: konspekt wg psychologicznej teorii czynności, plan lekcji. Opracowanie koncepcji metodycznej lekcji. Ewaluacja działań dydaktycznych nauczyciela na lekcji.

Opis

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności opracowywania koncepcji lekcji oraz doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych, opracowanie konspektu dowolnego typu lekcji.

Psychorysunek i rysunek w terapii i edukacji (I, II st.)

 • 30 godz. dydakt. (I st.- 15 godz./ II st.- 15 godz.)
 • 600-800 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące z dziećmi – nauczyciele nauczania początkowego i oddziałów przedszkolnych, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy oraz wszyscy tych, którzy chcą poznać swoje predyspozycje i zasoby, zrozumieć swoje problemy i znaleźć ich rozwiązanie oraz pokonać swoje ograniczające przekonania. Aby wziąć udział w kursie nie trzeba umieć rysować.

Zakres treści

I stopień:
- Rysunek jako wskazówka diagnostyczna. Symbolika i przestrzeń w rysunku. Testy rysunkowe: Dom-Drzewo-Osoba. Interpretacja testów projekcyjnych. Rysunek w terapii rodzinnej.
II stopień:
- Psychologiczne znaczenie kolorów. Testy projekcyjne i zabawy integracyjne. Rysunek w terapii indywidualnej i grupowej. Analizy i interpretacja rysunków. Proste techniki relaksu i wizualizacji. Mandala jako technika terapeutyczna i edukacyjna.

Rola nauczyciela wspierającego w klasie integracyjnej

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele klas integracyjnych, nauczyciele zainteresowani.

Zakres treści

Osobowość nauczyciela terapeuty. Metody pracy w klasie integracyjnej z uczniami niepełnosprawnymi. Budowanie programu terapeutycznego dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Samobójswo – profilaktyka presuicydalna

 • 5 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Przybliżenie tematyki związanej z potencjalnym samobójstwem: Fazy procesu samobójstwa, objawy zespołu presuicydalnego, główne czynniki ryzyka zamachu samobójczego, rozpoznawanie skłonności do autoagresji, przeciwdziałanie zachowaniom autodestrukcyjnym, zasady postępowania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, wskazania i przeciwwskazania w kontakcie z osoba zagrożona samobójstwem.

Szkoła bez homofobii

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy nauczyciele świetlic, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres treści

Homofobia, LGBT, heteroseksualizm, heteronormatywność – definicje. Rozwój tożsamości i orientacji seksualnej. Tożsamość indywidualna i grupowa. zjawisko dyskryminacji. Konsekwencje psychologiczne stygmatyzacji. Homoseksualizm – prawda czy fałsz. Homofobia w szkole – skala zjawiska, przejawy i skutki. Najczęstsze problemy osób z LGBT w polskiej szkole. Rozpoznawanie homofobii w szkole. Dobre praktyki czyli jak szkoła może pomóc.

Opis

Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów i konsekwencji dyskryminacji, budowanie kompetencji do przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania młodzieży dyskryminowanej i ich rodzin.

Tańce polskie – gry i zabawy dla dzieci

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, nauczania początkowego, szkół podstawowych, specjalnych, n-le świetlic, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Uczestnicy kursu: naucza się piosenek i zabaw dla dzieci- od gór po morze, od Śląska po Rzeszowszczyznę, poznają proste choreograficznie i łatwe układy taneczne oraz popularne śpiewanki z „przytupem” . Ten warsztat to inspiracja do wykorzystania na zajęciach i imprezach szkolnych.

Tańce w kręgu

 • 18 godz. dydakt.
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, nauczania początkowego, szkół podstawowych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Uczestnicy kursu: Kształtują wszechstronny rozwój integracji ruchowej, koncentrację i integrację umysł – ciało w holistycznej edukacji i rozwoju dziecka, nabywają umiejętności integracji grupy, budowania więzi, bezpieczeństwa i współpracy,nabywają umiejętności tworzenia warunków do twórczej improwizacji w oparciu o poznane impulsy choreograficzne z uwzględnieniem potrzeb i warunków pracy pedagogicznej, osiągają uwrażliwienie na różnorodność tempa i dynamiki linii melodycznych oraz umiejętności uwzględniania ich walorów w układach choreograficznych, poznają kultury różnych narodów ( muzyka, taniec, strój, obrzędy).

TAŃCZY RĘKA TAŃCZY NOGA i ZABAWA JUŻ GOTOWA

 • 10 godz. dydakt.
 • 380 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i osoby pracujące z małymi dziećmi. Zapraszamy również do osoby, poszukujące pomysłów do pracy z dziećmi w której łączymy ruch i taniec.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:

1. Wybrane kierunki pracy z ciałem
2. Analiza utworów muzycznych.
3. Techniki relaksacyjne w pracy z dzieckiem
4. Improwizacje i zabawy instrumentalne
5. Pomysły na ciekawe rozgrzewki muzyczne
6. Zabawy ruchowo-muzyczne
7. Układy choreograficzne dla dzieci
8. Ćwiczenia rytmiczne z rekwizytem
9. Wybrane tańce w kręgu dla dzieci
10. Bum bum rurki w zabawie i edukacji - wprowadzenie

Opis

Korzyści uczestnika szkolenia:
• zdobędzie praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat muzykoterapii,
• zapozna się z wieloma utworami muzyki klasycznej, które w łatwy sposób można wykorzystać na zajęciach,
• dowie się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy na zajęciach muzykoterapii,
• nauczy się wielu ciekawych układów choreograficznych,
• pozna wiele ciekawych zabaw muzyczno-ruchowych I tańców integracyjnych,
• pozna ciekawe formy relaksacji dla dzieci,
• dowie się w jaki sposób ciekawie wykorzystać instrumenty do pracy z dzieckiem i jak te instrumenty samemu stworzyć,
• zapozna się z pracą na Bum Bum Rurkach
• otrzymasz gotowe opisy zabaw muzyczno-ruchowych i muzykę do zajęć.

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i rytmiki. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii.

Szczegóły

Tańczy_ręka_tańczy_noga

Technika Decoupage w pracy z małym dzieckiem

 • 5 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zakres treści

Zapoznanie z techniką decoupage. Nauka samodzielnego wykonywania prac. Nabycie umiejętności konstruowania programu autorskiego w oparciu o poznaną technikę.

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka z zaburzeniami rozwoju – MPD – II stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące lub planujące rozpocząć pracę z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Zakres treści

BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY:

Ogólna charakterystyka i podział MPDz (mózgowe porażenie dziecięce), skale oceny niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku.

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY DRUGI:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w postaci móżdzkowej. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium przypadku

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdzkowej do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY TRZECI:

Zajęcia praktyczne - praca zespołowa w grupach:
Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie wyznaczonego celu.
Zaplanowanie sesji terapeutycznej na "dziś i na jutro."
Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu klasycznego oraz Shantali)

Szczegóły

oferta_terapia_ręki_II_st_og_

Trening doskonalenia funkcji poznawczych dla dorosłych

 • 40 godz. dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy pragnący poznać techniki usprawniania własnej pamięci, koncentracji uwagi oraz myślenia twórczego i logicznego.

Zakres treści

Zasady efektywnego wykorzystania mnemotechnik: Testy pamięciowe, haki, łańcuszki, symbole, system cyfrowo literowy, zapamiętywanie nazwisk, metoda słowa klucza. Sieć skojarzeniowa. Trening uwagi. Wystąpienia publiczne: przygotowanie merytoryczne, komunikacja ze słuchaczami, pokonanie tremy. Myślenie twórcze: testy myślenia twórczego, burza mózgów, twórcze generowanie pomysłów, twórcze rozwiązywanie problemów. Elementy szybkiego czytania. Relaksacja.

Uzależnienia – droga do nikąd

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Przybliżenie wiedzy na temat podstawowych uzależnień – m.in. alkoholizm , narkomania. Zdefiniowanie czym jest uzależnienie, jak wygląda droga do choroby, jakie są jej przyczyny, mechanizmy rządzące uzależnieniami, role w rodzinie alkoholowej, Rodzaj narkotyków – jak je poznać. jak poznać, że ktoś jest uzależniony. Jakie są konsekwencje uzależnień. Proces wsparcia.

Warsztaty: Umiem rozróżniać dotyk. Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dziecka.

 • 30 godz. dydakt.
 • 320 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Zasięg i skala zjawiska. Cykle przemocy – mechanizmy, sposoby radzenia sobie z przemocą. Objawy występujące u dziecka wykorzystywanego seksualnie. Typologia sprawców przemocy seksualnej. Procedury postępowania
z ofiarą (psychologiczne, prawne, medyczne). Obszary urazów i skutki występujące u ofiar. Tworzenie systemów wsparcia, w tym poradnictwa dla ofiar.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej

 • 10 godz. dyd.
 • 350 zł/osoby

Adresat

szkolenie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o logopedach, którzy chcą poszerzyć własny warsztat pracy - w bezpieczny sposób - o elementy terapii integracji sensorycznej. Do uczestnictwa zachęcamy również terapeutów SI (którzy nie posiadają kwalifikacji logopedycznych) otwartych na współpracę z logopedą i chcących rozszerzyć repertuar oddziaływań na sali do terapii SI o elementy terapii logopedycznej. Zapraszamy również zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców.

Zakres treści

1. Główne założenia metody integracji sensorycznej i krótka charakterystyka 3 bazowych systemów sensorycznych (układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny) - ich związek z kształtowaniem się funkcji oralnych i mowy.
2. Omówienie wybranych odruchów ustno – twarzowych i ich związku z rozwojem mowy
3. Zaburzenia integracji sensorycznej a zaburzenia oralno – twarzowe
4. Wybrane propozycje terapeutyczne z uwzględnieniem możliwości ograniczeń metody SI:
- Terapia logopedyczna z elementami metody integracji sensorycznej – ćwiczenia praktyczne
- Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii logopedycznej – ćwiczenia praktyczne
7. Znaczenie pracy zespołowej specjalistów we wspomaganiu rozwoju dziecka - czyli współpraca logopedy i terapeuty SI.

Opis

Na szkolenie należy zabrać: wygodny strój, obuwie zamienne oraz grube "skarpeto-kapcie"

Szczegóły

oferta_wspomaganie_mowa

Zaburzenia jedzenia – anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć?

 • 5 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Rozpoznawanie pierwszych symptomów jadłowstrętu psychicznego. Formy pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na zaburzenie jedzenia. Czynniki wpływające na rozwój anoreksji. Kiedy trzeba zacząć leczenie anoreksji i bulimii? Czym różni się anoreksja od bulimii, Anoreksja typu bulimicznego – bulimia, czy anoreksja – podobieństwa i różnice.

Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody, biologii i geografii

 • 10 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Bezpieczeństwo uczestników zajęć w terenie. Metodyka zajęć w terenie, Ścieżki edukacyjne w pracy przedmiotowej nauczyciela. Scenariusz zajęć terenowych. Uczniowie na zajęciach w terenie.

Zastosowanie twórczych i aktywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim

 • 10 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Terapeuci, rehabilitanci, nauczyciele pracujący w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, klasach integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, itp.

Zakres treści

I. USPRAWNIANIE PSYCHORUCHOWE /metody aktywne/: Ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona. Programy Aktywności Khnill'ów. Elementy pedagogiki integracyjnej Marii Montessori. Ćwiczenia doskonalące zmysły tzw. „zmaterializowana abstrakcja”, Stymulacja sensomotoryczna. Elementy metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne.

II. ARTETERAPIA /metody twórcze/: Zabawa jako przejaw naturalnej ekspresji twórczej dziecka. „Poranny krąg”. Elementy muzykoterapii. Teatroterapia – zabawa z wykorzystaniem działań parateatralnych.

101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej.

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Część I teoretyczna - Wprowadzenie w tematykę warsztatu.
Opis teczki terapeutycznej – teczka terapeutyczna jako narzędzie stymulujące, rozwijające, usprawniające funkcje percepcji wzrokowej.

Część II teoretyczno-praktyczna- Ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, celem poznania 6 aspektów percepcji wzrokowej.
Aspekt – koordynacja wzrokowo-ruchowa
Aspekt – synteza i analiza wzrokowa
Aspekt – spostrzeganie figury i tła
Aspekt – stałość spostrzegania
Aspekt – spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
Aspekt – spostrzeganie stosunków przestrzennych

Część III praktyczna - Podsumowanie – percepcja wzrokowa to…(tworzenie własnej definicji).

Opis

- poznanie 100 ćwiczeń (313 kart pracy) pogrupowanych na sześć aspektów: stałość spostrzegania, spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej skierowanych na stymulację, rozwijanie, usprawnianie percepcji wzrokowej,

- poznanie grupy docelowej (do kogo kierujemy narzędzie terapeutyczne),

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o 100 pomysłów na stymulację, rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej

Szczegóły

oferta_101_pomyslow

8 sposobów na poznanie inteligencji wielorakiej

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej i wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Część I – teoretyczno-praktyczna: wprowadzenie w tematykę warsztatu, praktyczne poznanie 8 inteligencji wielorakich.
Część II - Omówienie założeń inteligencji wielorakiej, sylwetka dziecka w przypadku każdej inteligencji i jej rozwój, metody pracy rozwijające inteligencję wieloraką.
Część III – Nowoczesne spojrzenie na ucznia, jego możliwości , mocne i słabe strony diagnoza ucznia – profil inteligencji dziecka. O czym warto pamiętać pracując z uczniem.

Opis

Szkolenie ma na celu przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją wiedzy na temat inteligencji wielorakiej oraz sposobów na jej rozpoznanie i rozwój.

Szczegóły

Osiem_sposobów_na_poznanie_inteligencji_wielorakiej

ABC prawa oświatowego

 • 8 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Co nauczyciel wiedzieć powinien? Podstawowe akty prawne w oświacie, elementy prawa pracy, Kodeks Pracy w praktyce, interpretacja przepisów prawa oświatowego, wykorzystanie prawa w praktyce szkolnej, monitoring zmian w prawie oświatowym, źródła wiedzy o nowych aktach prawnych. Pytania i odpowiedzi.

Aktywizujące metody i animacja pracy z grupą na zajęciach świetlicowych i terapeutyczno- profilaktycznych

 • 20 godz. dydakt.
 • 400zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy.

Zakres treści

Poznanie zasad prowadzenia lekcji metodą warsztatową. Techniki aktywizacji uczniów. Wykorzystanie doświadczeń uczniów w procesie nauczania. Integracja klasy –podstawa efektywnej pracy. Motywowanie uczniów. Sposoby zaangażowania całej klasy. Praca z uczniem sprawiającym problemy.

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

 • 15 godz. dydakt. (2 dni)
 • 380zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, animatorów kultury i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Celem warsztatów jest prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, poznanie założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu zajęć, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej. W czasie warsztatu prowadząca prezentuje 10 utworów muzycznych różnych kompozytorów do których Batia Strauss opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne, instrumentację, melorecytację i pewne formy fabularyzacji prezentowanych przykładów.

Uwaga: metodę pracy mogą również stosować nauczyciele z mniejszym doświadczeniem i bez doświadczenia muzycznego. Słuchacze otrzymują materiały z opisem metod.

Opis

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - to metoda pracy z dziećmi wspierająca ich rozwój i kreatywność. "Batimuzykowanie" łączy (integruje) wiele form aktywności - grę na instrumentach, taniec, wygłaszanie krótkich fraz słownych - wyliczanek, rymowanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. to wszystko sprawia niezwykłą radość wśród uczestników. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Dzieci, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem i słowem. Uczestnicy mogą wielokrotnie słuchać utworu, za każdym razem być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Taniec może być wykonywany solo, w parach, w kole z użyciem rekwizytów lub bez nich. "Batimuzykowanie" to zabawa, która nie nuży.

Szczegóły

oferta_Batia_strauss_1

Animator czasu wolnego

 • 10 godz. dydakt.
 • 350 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic , wychowawcy, zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zakres treści

Teoretyczne podstawy animacji czasu wolnego. Stosunki interpersonalne w pracy animatora. Zawodowa sylwetka animatora. Animacja sportowa dzieci i dorosłych. Animacja dzieci i młodzieży. Stres w pracy animatora.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności uprawniającej do podjęcia zatrudnienia jako animator czasu wolnego w hotelach, ośrodkach wczasowych. Podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych. Nabycie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Artrecykling

 • 4 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów i inne zainteresowane osoby.

Zakres treści

• Pokaz współczesnych trendów artystycznych,
• Pokazanie metod i pomysłów na twórcze wykorzystanie odpadów,
• Praktyczne wykorzystanie wybranych technik w procesie edukacji.

Opis

Podczas naszych warsztatów pokazujemy jak z surowców wtórnych stworzyć niespotykane przedmioty, których oryginalnością zaskoczymy swoich znajomych. Warsztaty są też sposobem na uświadomienie sobie jak wiele odpadów produkujemy na co dzień w naszych domach i jaki wpływ na środowisko mamy jako jednostka.

Artystyczne filcowanie wełny

 • 16 godz. dydakt.
 • 350 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, opiekunowie chcący wzbogacić swój warsztat pracy z dzieckiem o nową formę artystyczną.

Zakres treści

Podstawowe informacje o materiale. Współczesne trendy w twórczym eksperymentowaniu z filcem. Techniki filcowania wełny: filcowane na mokro i na sucho. Projektowanie i wykonywanie prac płaskich i przestrzennych (biżuteria, etui, kwiaty i inne).

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Awans zawodowy nauczyciela – jak bezstresowo przebrnąć przez procedury awansu zawodowego?

 • 3 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Zapoznanie z najnowszym aktami prawnymi dotyczącymi dotyczącymi procedur awansu zawodowego, Omówienie realizacji wymagań rozporządzeń, dokumentacja wymagana i umożliwiająca uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego, omówienie struktury złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego. omówienie roli i zadań opiekuna stażu

Szczegóły

oferta_awans zawodowy_2018_1

Awans zawodowy nauczyciela – procedury zakończenia stażu i dokumentowanie wymagań

 • 3 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

nauczyciele, którzy kończą staż na stopień awansu: kontraktowy, mianowany i dyplomowany

Zakres treści

Interpretacja zapisów rozporządzenia MEN - procedury postępowania egzaminacyjnego i rola dyrektora szkoły.
Sposoby realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Sposoby dokumentowania wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Sposób przygotowania się i prezentowania własnego dorobku zawodowego (przygotowanie prezentacji przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego).

Opis

Przygotowanie nauczycieli do zgodnego z przepisami prawa realizowania wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji własnego dorobku zawodowego.

Szczegóły

oferta_awans zawodowy- dok

Biblioterapia w szkole

 • 15 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów

Zakres treści

Biblioterapia jako dyscyplina naukowa. Podstawy psychologiczne biblioterapii. Poznanie możliwości wykorzystania biblioterapii w terapii dzieci o zaburzonym zachowaniu, nieprzystosowanego społeczne, chorego i niepełnosprawnego o organizacji procesu terapeutycznego w bibliotece. . Biblioterapia w praktyce – Jak pracować z tekstem? Osobowość bibliotekarza biblioterapeuty.

Bryłki bez kleju – origami matematyczne

 • 8 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakres treści

Kreatywne nauczanie geometrii brył. Rożne sposoby składania brył z papieru. Rodzaje brył. Własności brył. Tworzenie efektownych kompozycji przestrzennych.

Opis

Cel: Jak uczyć matematyki przez działanie, uatrakcyjnienie lekcji geometrii, kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

Cha cha, salsa, merengue i inne tance oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 170 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkonej, pedagodzy szkolni, nauczyciele ukierunkowani na rozwój psychoruchowy dziecka

Zakres treści

Celem szkolenia jest wskazanie alternatywnych sposobów rozwoju motoryki.
Część I- teoretyczna
- Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe.
- Wpływ tańca, ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem muzyki na rozwój motoryki
2. Część II- praktyczna
- Nauka kroków tanecznych wybranych tańców oraz innych ćwiczeń ruchowych.
- Sposoby wykorzystania wybranych elementów tańca, ćwiczeń ruchowych w pracy nad rozwojem motoryki.
- Prezentacja zajęć Zumbatomic 1– pokaz zajęć

1. ZUMBATOMIC - to program łączący elementy zabawy i ruchów tanecznych w oparciu o koncepcję ZUMBA. Jest w 100% przyjazny dla dzieci, zawiera muzykę, piosenki, tańce i ruchy taneczne, które promują ogólne zagadnienia zdrowego stylu życia.

Diagnoza dyskalkulii rozwojowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 • 7 godz. dydakt.
 • 260 zł/os.

Adresat

Matematycy, nauczyciele klas IV-VI, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy.

Zakres treści

Umiejętność samodzielnej oceny ryzyka dyskalkulii i akalkulii u dzieci w wieku szkolnym. Formy i zasady pomocy uczniom z dyskalkulią. Pomysły do pracy indywidualnej. Przegląd metod (praktycznych i aktywizujących). Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zestawy ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze będące wynikiem dyskalkulii.

Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w trudnościach w czytaniu

 • 18 godz. dydakt.
 • 450 zł/os.

Adresat

Pedagodzy specjalni, pedagodzy terapeuci, psychologowie, pracownicy ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, studenci pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

1. Cele i zadania ortoptyki.
2. Podstawowe wiadomości z zakresu rozwoju i budowy narządu wzroku.
3. Rozwój i charakterystyka widzenia u dzieci.
4. Podstawy procesu czytania.
5. Przyczyny trudności w czytaniu: dysleksja typu wzrokowo-przestrzennego, wady wzroku i ich związek z procesem nauki czytania, siedem aspektów widzenia i ich związek z trudnościami w czytaniu.
6. Badanie ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu.
7. Rehabilitacja ortoptyczna (ćwiczenia).
8. Analiza kwestionariusza dla terapeutów i nauczycieli klas 0-III (do wstępnej oceny narządu wzroku).
9. Terapia pedagogiczno-ortoptyczna. Propozycje ćwiczeń do stosowania w praktyce: specjalistyczne ćwiczenia w czytaniu m.in. z przegrodą, z kartami stereogramowymi, lokalizatorem i innymi aparatami ortoptycznymi.

Opis

Cel szkolenia:
1. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej.
2. Wykorzystanie rehabilitacji ortoptycznej u dzieci z trudnościami w czytaniu (propozycje ćwiczeń).

Drama w nauczaniu i wychowaniu – gry i ćwiczenia dramowe

 • 20 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

Poznanie podstawowych technik, gier i ćwiczeń dramowych, projektowanie scenariuszy zajęć w oparciu o wybrane techniki.

Dyskalkulia i akalkulia czyli specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

 • 8 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Matematycy, nauczyciele klas I-III, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy.

Zakres treści

Umiejętność samodzielnej oceny ryzyka dyskalkulii i akalkulii u dzieci w wieku szkolnym. Formy i zasady pomocy uczniom z dyskalkulią. Pomysły do pracy indywidualnej. Przegląd metod (praktycznych i aktywizujących). Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o zestawy ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze będące wynikiem dyskalkulii.

Dziecko z mutyzmem – i co dalej?!

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Mutyzm – charakterystyka trudności dziecka. Przyczyny mutyzmu. Mity na temat mutyzmu. Strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem.

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w szkole/placówce

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pracujących z dziećmi (w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Zakres treści

Podstawy anatomiczno- fizjologiczne słuchu. Czynniki zakłócające prawidłowy rozwój słuchu. Percepcja i pamięć słuchowa. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ZPS) - co to takiego i jak to rozpoznać? Związek zaburzeń przetwarzania słuchowego z zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi, rozwojem mowy, a także z nauką języków obcych. Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - jak można im pomóc?
- terapie i treningi słuchowe dostępne w Polsce
- wskazówki do pracy z dzieckiem z ZPS

Elementy Ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne – w praktyce szkolnej

 • 20 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych nauczania początkowego, zintegrowanego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Znaczenie ruchu w życiu człowieka. Kategorie ruchu. Organizacja zajęć stymulująco-terapeutycznych. Modelowe sesje ruchowa z udziałem uczestników warsztatu. Wspomaganie rozwoju i korygowanie jego zaburzeń poprzez ruch.

Emisja i higiena głosu

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, terapeuci, rodzice , studenci, uczniowie, wszyscy zainteresowani poprawą walorów
i umiejętności głosowych oraz higieną aparatu mowy

Zakres treści

Fizjologia powstawania głosu. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia oddychania przeponowo-żebrowego (wzmacnianie usprawnianie mięśni biorących udział
w oddychaniu.) Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne. Ćwiczenia fonacyjne. Uruchamianie pracy rezonatorów. Ćwiczenia na tekstach mówionych. Indywidualne ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Opis

Uczestnicy nauczą się swobodnej pracy z głosem przez wiele godzin w ciągu dnia.

Szczegóły

oferta_emisja i higiena głosu

Formy aktywności plastycznej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 • 10 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

Poznanie różnych form aktywności plastycznej, praktyczne wykorzystanie ich w pracy dydaktyczno-opiekuńczej, sposoby rozbudzania wyobraźni, myśli, uczuć i kreatywności poprzez repertuar nowych form plastycznych.

Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD – diagnoza i terapia

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Mechanizmy powstawania zaburzeń zachowań. Rozpoznawanie dzieci z zespołem hiperkinetycznym. Sposoby udzielania pomocy dzieciom w nabywaniu umiejętności kontroli nad własną aktywnością. Planowanie pracy z uczniem. Stosowane systemy pomocy. Budowa systemu zasad, przywilejów i konsekwencji. Praca z rodziną dziecka.

Głoski i litery w świecie reguł ortograficznych

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, logopedzi, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej.

Zakres treści

Omówienie zagadnień: pojęcie głoski, podział głosek w języku polskim, wymowa głosek w izolacji, wyodrębnienie głosek miękkich. Ćwiczenia słuchowe przygotowujące do odkrycia reguł ortograficznych pisowni głosek miękkich (wykorzystanie ćwiczeniowych kart pracy). Reguła ortograficzna w praktyce: zgromadzenie materiału słownikowego, sformułowanie reguły, wykorzystanie reguły w wyrazach, zdaniach, tekstach (wykorzystanie kart pracy).

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językową dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także nabycie przez uczestników szkolenie umiejętności wprowadzania reguł ortograficznych w pisowni głosek miękkich.

Istota wychowania – nauczyciel jako wychowawca

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Zwrócenie uwagi na czynniki sprzyjające, warunkujące proces wychowania, wskazanie nauczycielom alternatywnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży

Jak ciekawie organizować zajęcia w bibliotece szkolnej?

 • 10 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Kontekst czytelniczy dzieci i młodzieży. Możliwości biblioteki z zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych. Aktywizacja czytelnicza w szkole. Różnorodne formy pracy z czytelnikiem – niekonwencjonalne przykłady rozwiązań.

Jak dostosować metody nauczania do stylu i sposobu uczenia się?

 • 8 godz. dydakt.
 • 160 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN.

Zakres treści

Aktywna edukacja. Nauczanie polisensoryczne, obupółkulowe, wielointeligentne, a w tym:
• diagnoza preferencji sensorycznych nauczycieli
• rozpoznawanie preferencji sensorycznych uczniów
• nauczanie obupółkulowe
• inteligencja wieloraka w klasie
Style działania i style myślenia. Dostosowanie metod i form pracy na lekcji do stylów i sposobów uczenia się.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu aktywnej edukacji oraz umiejętności dobierania metod nauczania do sposobów uczenia się.

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Jak zrobić lalkę teatralną?

 • 8 godz. dydakt. (2 x 4 godz.)
 • 220 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, opiekunowie, terapeuci, wychowawcy internatów, n-le świetlic, rodzice oraz wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Nabycie umiejętności wykonywania prostych lalek teatralnych. Poznanie zastosowania lalek w procesie edukacyjnym. Poznanie „tajemnic” teatralnych.

Wyginam śmiało ciało – elementy jogi dla dzieci i ćwiczenia śmiechowe

 • 10 godz. dydakt. warsztaty
 • 360 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, wychowawcy rodzice , którym na sercu leży rozwój psychoruchowy człowieka. Nie musisz ćwiczyć jogi na co dzień ani wyginać się jak guma. Wystarczy, że szukasz pomysłu na zajęcia z dziećmi.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Ćwiczenia ruchowe wzmacniające koncentrację i uważność dzieci.
2. Gimnastyka mózgu.
3. Ćwiczenia relaksujące dla dzieci.
4. Wizualizacje, bajki pomagajki.
5. Ćwiczenia oddechowe.
6. Terapia śmiechem.
7. Zabawy ruchowe z elementami jogi.
8. Masaż Shantala.

Opis

Celem szkolenia jest inspirowanie i wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, opiekuna dziecka o gotowy pakiet zabaw ruchowych z elementami ćwiczeń oddechowych , relaksacyjnych i jogi dla dzieci.

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel wychowania przedszkolnego, animator zabaw dla dzieci, dyplomowany nauczyciel podstaw jogi dla dzieci i certyfikowany lider jogi śmiechu Laughter Yoga International University. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii, Instruktor masażu Shantala dla dzieci i masażu Shantala Body Touch dla dorosłych.

Szczegóły

oferta_Joga dla dzieci Słupsk

Wycieczki szkolne – prawidłowa i bezpieczna organizacja w świetle najnowszych przepisów prawa

 • 8 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Turystyka szkolna, praca turystyczno – krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Szczegóły

Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka Mózgu wg P.G. Dennisona (I i IIst.)

 • 16 godz. dydakt. (I st.)+ 16 godz. dydakt. (II st.)
 • 350 zł (za jeden stopień). Łącznie 650 zł

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, reedukatorzy terapeuci zajęciowi, psycholodzy rodzice dzieci z trudnościami w nauce (dysgrafia, dysleksja, brak koncentracji uwagi, trudności w zdawaniu egzaminów), rodzice dzieci z trudnościami w zakresie integracji sensorycznej i intelektualnej, nauczyciela kształcenia specjalnego, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

Zakres treści

Podstawy fizjologiczne kinezjologii edukacyjnej. Uczenie się w ujęciu kinezjologii. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. Usprawnianie funkcji czytania i pisania. Przygotowanie n-li do pracy z uczniem o spec. Trudnościach w nauce(dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) nadpobudliwością psychoruchową, z deficytem uwagi, zaburzeniami zachowania( agresja, lęk). Absolwent szkolenia zdobywa wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym może: zwiększyć pewność siebie, poprawić komunikację, zwiększyć pamięć i koncentrację, efektywnie radzić sobie ze stresem. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:
– pamięć krótko i długotrwałą,
– koncentrację i zdolności skupienia uwagi,
– koordynacje ruchową,
– funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo,
– proces pisania i czytania (pisania twórczego),
– spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową,
– proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
– rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
– zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
– umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
– pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Opis

Gimnastyka Mózgu® - to opracowany przez Paula Dennisona (amerykańskiego pedagoga) program rozwojowo-terapeutyczny opierający się na prostych ćwiczeniach ruchowych działających pobudzająco na mózg i system nerwowy (integrujących współpracę ciała i umysłu). Zestaw technik Gimnastyki Mózgu® znany także jako metoda Dennisona . Przez praktyków uważany za metodę wspierającą m.in. proces uczenia się, rozwój inteligencji, pamięć, redukcję stresu.

Celem szkolenia jest aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju, wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków), integracja funkcji półkul mózgowych, integracja funkcji 3 poziomów mózgu, rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.

Szczegóły

oferta_kinezjologia_I i II

Kinezjologia radosna

 • 18 godz. dydakt.
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy, reedukatorzy i inne osoby pracujący na rzecz dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, terapeuci pracujący z dorosłymi, rodzice, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci, osoby zainteresowane własnym rozwojem.

Zakres treści

Wzbogacenie ćwiczeń Brain Gym® o zabawy rytmiczno-ruchowe z wykorzystaniem muzykoterapii, art.-terapii, choreoterapii, psychokinezjologii i elementów procedur Kinezjologii Stosowanej. Nabycie umiejętności starannego wybierania działań (w zależności od wieku, sprawności fizycznej i aktywności psychofizycznej) do wspomagania procesów rozwojowych i terapeutycznych w ogólnej edukacji.

KOLOROWA ORTOGRAFIA – jak efektywnie i efektownie uczyć ortografii? – ortofrajtkowe zmagania w zabawach i grach edukacyjnych

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo .- wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres treści

Poznanie atrakcyjnych form pracy w nauce ortografii z wykorzystaniem 6 kolorów.

Komunikacja alternatywna

 • 15 godz. dydakt.
 • 400 zl/os.

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rehabilitanci, terapeuci, wszyscy którzy zamierzają wspomagać dzieci i młodzież z trudnościami w werbalnym komunikowaniu się.

Zakres treści

Zapoznanie, zaprezentowanie technik komunikacji alternatywnej dostosowanych do preferencji i możliwości rozwojowych dzieci. uczestnicy poznają w zarysie metody: MAKATON, PECS, GPS. Słuchacze nabędą umiejętności komunikowania się w oparciu o zaprezentowane metody.

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • 5 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne mechanizmy powstawanie, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grac w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Konstruowanie ankiet ewaluacyjnych

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, liderzy WDN, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Rola ewaluacji. Zasady konstruowania ankiet ewaluacyjnych. Analiza wyników ankiety.

Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół/placówek, przedstawiciele zespołów administracyjno-ekonomicznych, księgowi szkolni, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Geneza i definicja oraz przepisy prawa krajowego w sprawie kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej. Poziomy funkcjonowania kz. Przepisy prawa i odpowiedzialność w kontroli zarządczej. Oświadczenie o kontroli zarządczej.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie budowania ram organizacyjnych zarządzania ryzykiem w szkole/placówce oraz skutecznego zarządzania ryzykiem w swojej placówce, z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Ministra Finansów.

KREDKA, CIAŁO I MUZYKA TO MAGICZNY ŚWIAT DLA SMYKA

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 380 zł/os.

Adresat

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz osób pracujących z małymi dziećmi. Kurs w całości praktyczny.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:

BLOK I - Wirują rączki, wirują nóżki, a ja się ciągle uśmiecham do wróżki – zabawy muzyczno- ruchowe, pląsy muzyczne.
BLOK II - Trochę rysunku, trochę malunku – działania plastyczne w oparciu o krótkie wierszyki i rymowanki.
BLOK III - Bałagan jak huragan – praca z portretem muzycznym, podróż w głąb siebie, treningi relaksacyjne.
BLOK IV - Łapki w ciapki – praca twórcza w oparciu o arteterapię.
BLOK V - Teatr przed zaśnięciem – ciche zabawy z wykorzystaniem pantomimy i dramy.

Opis

Korzyści uczestnika szkolenia:
• zna metody pracy takie jak muzykoterapia, mandala, praca z ciałem, techniki relaksacyjne, techniki uważności, trening autogenny, wizualizacje, działania plastyczne (kolaż, stemplowanie, fakturowanie)
• zna sposoby wykorzystania prostych przedmiotów do działań plastycznych ( rolki, stemple, słomki, talerzyki papierowe, płyty CD )
• zna sposoby rozwijania zdolności i umiejętności twórczych u dzieci
• zwiększy akceptację samego siebie i innych
• zna sposoby na integrację w grupie
• zna liczne zabawy muzyczne i plastyczne w oparciu o różne metody arteterapii
• zna ćwiczenia związane z wyrażaniem ekspresji swojego ciała
• otrzyma skrypt z opisem zabaw muzycznych, plastycznych i twórczych i muzykę
do zajęć

Szczegóły

Kredka_ciało_i_muzyka

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością ucznia

 • 40 godz. dydakt.
 • 440 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wszyscy zainteresowani a w szczególności członkowie rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Zakres treści

Dostarczenie przykładów kształcenia umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży, przykładów radzenia sobie ze złością ucznia i własną, poznanie rodzajów zachowań agresywnych i metod eliminowania zachowań społecznie niepożądanych, przedstawienie sposobów pracy wychowawczej nad uzupełnieniem deficytów w zakresie umiejętności społecznych (zwłaszcza w podejmowaniu kontaktów interpersonalnych) u dzieci.

Opis

Trening wg oryginalnej metody ART (trening zastępowania agresji).

Kurs przygotowujący do nauki programowania w klasach 1 – 3 – dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 • 20 godz. dydakt. (4 dni)
 • 400 zł/os.

Adresat

Kurs skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wymagane są podstawowe umiejętności obsługi komputera, pracy z pakietem biurowym, korzystania z usług sieci Internet.

Zakres treści

1. Wstęp do kodowania bez umiejętności czytania:

• Kodowanie na dywanie bez komputera.
• Sterowanie postacią nie tylko na ekranie.
• Rozwiązywanie zadań logicznych - odkrywanie algorytmów.
• Pierwszy wizualny język programowania – Scratch Jr –środowisko przyjazne, nie wymagające umiejętności czytania:
- Instalacja programu, działanie bloków.
- Układamy w logicznym ciągu obrazki – tworzymy ciekawe historyjki.

2. Sterowanie postacią na ekranie, sekwencja i literacja.
Drugi wizualny język programowania – Baltie – bardziej zaawansowane środowisko dające więcej możliwości ale wciąż nie wymagające od dzieci umiejętności czytania.

• Instalacja programu, działanie bloków,
• Tryby pracy: budowania, czarowania, programowania nowicjusz
• Sekwencje instrukcji – historyjki.
• Oswajamy iterację na prostych przykładach.
• Jak nauczyć analizy algorytmu.

3. Trzeci wizualny język programowania Scratch.

Na koniec edukacji wczesnoszkolnej wprowadzamy środowisko w którym daje wiele możliwości kreatywnej pracy, tworzenia historyjek, gier, rysowania ale i wymaga więcej umiejętności od dzieci. W tym środowisku wprowadzimy treści wykraczające poza podstawę programową klas I-III aby wyposażyć nauczyciela w wiedzę pozwalającą na pracę z uczniami zdolnymi.
• Tryb online , instalacja programu offline.
• Wprowadzamy instrukcje warunkowe
• Programujemy rysowanie figur geometrycznych
• Uczymy dzieci tworzyć własne gry.

Opis

Formy pracy: Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. Elementy pokazu / wykładu z użyciem projektora będą ograniczone do minimum niezbędnego do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Uczestnik powinien posiadać sprawny notebook z systemem Windows, na którym ma uprawnienia administratora systemu i możliwość korzystania z WiFi.

Formy sprawdzania efektów nauczania:Każdy z 3 bloków tematycznych kończy się wykonaniem scenariusza zajęć edukacji informatycznej dotyczącego realizacji podstawy programowej w zakresie programowania. Scenariusze zajęć zostaną udostępnione uczestnikom w formie umożliwiającej wykorzystywane w pracy z uczniami po kursie.

Wymagania od uczestników: Laptopy pod Windowsem i Wi –Fi. (nie Mac i nie Linuks)

Osoba prowadząca warsztaty: informatyk, nauczyciel, pasjonat programowania.

Szczegóły

Lekcje nitką malowane

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele np.: matematyki, plastyki, techniki, religii, kształcenia zintegrowanego, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele świetlic.

Zakres treści

Jak pobudzić dzieci do aktywności intelektualnej? Kreatywne nauczanie. Wyszywanki – metoda paraboli i wędrującego promienia. Tworzenie kompozycji dekoracyjnych , tematycznych, pomocy dydaktycznych.

Opis

Celem szkolenia jest rozwijanie cierpliwości, pomysłowości, wytrwałości, skupienia. Kształcenie wyobraźni, precyzji, dokładności w wykonywaniu zadań. Kształcenie spostrzegawczości, samodzielności, logicznego i kreatywnego myślenia, planowania działań.

Małe formy teatralne w edukacji i twórczej zabawie

 • 20 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlic , wychowawcy, osoby pracujące z dziećmi od przedszkola do dorosłości, z dziećmi z problemami edukacyjnymi i emocjonalnymi, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zakres treści

Wyzwolenie twórczej postawa ucznia i dziecka, wprowadzenie aktywnych form w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz edukacji specjalnej, poznanie nowych form ekspresji, doskonalenie warsztatu organizacyjnego, nabycie umiejętności podejmowania działań i przedsięwzięć opartych na nowych formach aktywności nauczyciela i dziecka. w tym:
• Czarny teatr jako improwizacja sceniczna.
• Teatr rękawków (białego i czarnego rękawka) jako forma aktywności plastycznej i muzycznej.
• Teatr dziur – jako pomoc w edukacji językowej i metoda terapii.
• Teatr rur – element akcji plenerowych i happeningowych.
• Małe formy maski – teatr, prezentacje

Mandala plastyczna – metoda oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z dziećmi

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele młodszych klas SP, świetlic, ośrodków i placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele plastyki, sztuki.

Zakres treści

Poznanie obszarów pracy z mandalą, nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się nią w pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Wykorzystanie mandali na różnych przedmiotach nauczania.

Masaż Shantala

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/osoby

Adresat

rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy żłobków i przedszkoli, nianie, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, masażyści. psychologowie, logopedzi, położne, wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie pielęgnacji i masażu dzieci i niemowląt

Zakres treści

Dzień 1:
• Historia masażu Shantala.
• Omówienie prawidłowego rozwoju dziecka 0 -3.
• Wpływ masażu na rozwój dziecka.
• Korzyści dla matki/osoby wykonującej masaż wynikające z wykonywania masażu.
• Prawidłowa pielęgnacja małego dziecka.
• Metodyka zasady wykonywania masażu dziecka. Masaż krok po kroku.
Praktyczna nauka masażu dziecka.
Dzień 2:
• Powtórzenie technik masażu oraz praktyczne ćwiczenia - nabieramy biegłości
• Omówienie rozwoju sensorycznego dziecka 0-3.
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój ruchowy małego dziecka.

Opis

masaż Shantala szczególnie wskazany jest dla dzieci:
• nadpobudliwych, urodzonych przedwcześnie,
• opóźnionych w rozwoju psychoruchowym,
• dzieci z nadmiernym napięciem mięśniowym,
• po urazach mózgowo-czaszkowych,
• z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej,
• z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niedostymulowanych dotykowo
• z zaburzeniami jelitowymi w szczególności z ostrymi kolkami,
• niepełnosprawnych intelektualnie od stopnia lekkiego po głęboki,
• dzieci z nadwrażliwością dotykową,
• płaczliwych,
• dzieci autystycznych,
• dla dzieci niespokojnych, rozdrażnionych,
• mających problemy ze snem,
Pozytywne efekty masażu można zaobserwować również , stosując go u starszych dzieci, zwłaszcza tych z deficytami na poziomie emocji.

Szczegóły

oferta_Shantala_

Masaż terapeutyczny – Dotyk Motyla

 • 10 godz. dydakt.
 • 380 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy rehabilitanci, psycholodzy, rodzice pragnący na co dzień pomóc swoim podopiecznym.

Zakres treści

Praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykorzystania techniki Masaż Dotyk Motyla w swojej pracy i życiu. Masaż ten: rozpuszcza napięcia, łagodzi objawy stresu, depresji, uśmierza ból, poprawia biologiczne funkcjonowanie organizmu, pomaga dorosłym do nawiązania więzi z dzieckiem, działa rozluźniająco przy kolkach niemowlęcych, pomaga dzieciom z nadaktywnością i trudnościami w zasypianiu, pomaga ofiarom przemocy, wspiera procesy zdrowienia i rekonwalescencji po wypadkach i chorobie. Na kursie zapoznasz się z podstawami Łagodnej Bio-Energetyki, której częścią jest Masaż dotyku Motyla. Będzie mowa o napięciu mięśniowym i mechanizmach obronnych, pulsacji, przepływie emocjach i o tym jak wyrażają się one w ciele oraz delikatnym dotyku i jego wpływie na nasze życie.

Matematyka malucha. Maluch badacz

 • 15 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele pracujący ze starszymi przedszkolakami i młodszymi uczniami szkoły podstawowej, wychowawcy świetlic, rodzice.

Zakres treści

Prezentacja metod i sposobów na "zabawę matematyką” w pracy indywidualnej i grupowej. Prezentacja zabawy, które rozwijają słownictwo i pojęcia matematyczne, ułatwiają i doskonalą umiejętności liczenia. Nauka atrakcyjnych gier i ćwiczeń ułatwiające zapamiętywanie pojęć kalendarzowych, porządkowanie i segregowanie. Prezentacja i przećwiczenie prostych ćwiczeń chemiczno-fizycznych, które można pokazać w grupie przedszkolnej i w klasie. Prezentowane eksperymenty ukazują prawa rządzące ciepłem, powietrzem, światłem, elektrycznością, wodą i zjawiskami magnetycznymi. Jak wyjaśniać zjawiska pogodowe i zależności występowania tych zjawisk.

Mediacje rówieśnicze i szkolne

 • 45 godz. dydakt.( w 3 blokach: 15, 15 i 10 godz.)
 • 1050 zł/osoby

Adresat

pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Konflikty w szkole - spektrum spraw do mediacji rówieśniczych i szkolnych.
2. Komunikacja - techniki komunikacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych.
3. Mediacja rówieśnicza i szkolna - procedury, przebieg i dokumentowanie.
2. Brief Mediation - krótka interwencja mediacyjna.

Opis

Zajęcia prowadzone metodą: mini wykładu w oraz warsztatów z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestnika, symulacje i analiza przypadków. Kurs kończy się egzaminem w formie testu.

Szczegóły

oferta_mediacje rówieśnicze- 40h

Metoda Dobrego Startu

 • 40 godz. dydakt.
 • 600 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, pedagogiki specjalnej, pedagodzy.

Zakres treści

Wdrożenie do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się – w celu wspierania ich rozwoju, przygotowania ich do nauki czytania i pisania, przedstawienie możliwości wykorzystania metody dla celów rehabilitacji dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym rozwoju. Warsztaty mają charakter doskonalący. Składają się z części teoretycznej i praktycznej

Metody aktywne i aktywizujące w nauczaniu

 • 8 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Psychologiczne warunki uczenia się, podział metod i form pracy, zasady właściwego doboru metod do realizowanych treści i typu prowadzonych zajęć, przegląd wybranych metod, ćwiczenia w posługiwaniu się poznanymi metodami.

Metody aktywne w pracy z dzieckiem (muzyka, taniec, plastyka, teatr)

 • 16 godz. dydakt. (warsztaty) – 2 dni
 • 430 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, nauczania zintegrowanego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Wiersze, bajki i piosenki - interpretacja treści za pomocą muzyki, ruchu i plastyki. Tańce - grupowe, integracyjne, regionalne. Zabawy - ruchowe, stymulujące, naprężające, rozluźniające. Plastyka - przykładowe, proste metody ekspresji plastycznej. Ćwiczenia dramowe - instrumentowanie zjawisk akustycznych i zjawisk przyrody; - tworzenie ilustracji muzycznych do utworów literackich; - inspiracja i ekspresja ruchowa z wykorzystaniem prostych rekwizytów; - kreowanie scenek sytuacyjnych; - metoda "stop - klatki", analiza postaci; - kreacja alternatywnych przebiegów zdarzeń; - poszukiwanie nowatorskich rozwiązań plastycznych; - kreowanie programu zajęć tematycznych związanych z porami roku.

Opis

Celem szkolenia jest ukazanie możliwości oddziaływania muzyki, plastyki, sztuki i tańca na sferę poznawczą, emocjonalną i ruchową.

Metody stosowane w Terapii pedagogicznej

 • 10 godz. dydakt.
 • 210 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, kształcenia zintegrowanego, terapeuci, pedagodzy prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczna w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zakres treści

Przegląd metod (metody praktyczne i aktywizujące) w pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania – 8 metod. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe pomoce edukacyjno-terapeutyczne.

MOJE SYLABKI – nauka czytania metoda symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo .- wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres treści

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od
czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów).

Opis

UWAGA! Warsztaty składają się z 2 części; koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda
symultaniczno-sekwencyjna. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Nauczyciel wychowawca – doradca zawodowy ucznia

 • 20 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele wychowawcy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zakres treści

Uświadomienie nauczycielom roli doradztwa zawodowego, zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkiem pracy oraz technikami udzielania pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zapoznanie z technicznymi środkami przekazywania informacji zawodowej. Doradztwo zawodowe w krajach UE, uczeń i szkoła wobec obecnego rynku pracy, szkolny doradca zawodowy- zadania i cele działania, Metody i formy pracy, doradcy zawodowego ucznia.

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 16 godz. dydakt.
 • 230 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, wszyscy chętni.

Zakres treści

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, typy konfliktów. ćwiczenie rozpoznawania typów konfliktów, pojęcie mediacji i negocjacji (cele, funkcje podstawowe techniki, metoda„bez porażek”). Praktyczne ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

„Nowoczesna szkoła z mediacją” – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 8 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w miejscu pracy: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Obowiązki przewodniczącego komisji powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy zamierzają zajmować się lub zajmujący się przewodniczeniem pracom komisji powołanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

Zakres treści

1. Przepisy prawa,
2. Procedury i dokumentowanie w zakresie zorganizowania, przeprowadzenia i przewodzenia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
3. Dobre praktyki

Opis

Celem kursu jest:
• poznanie, pogłębienie i aktualizacja przepisów prawa z zakresu obowiązków przewodniczącego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
• poznanie lub poszerzenie wiedzy na temat procedur związanych z przeprowadzaniem prac ww. komisji,
• zdobycie lub doskonalenie umiejętności przeprowadzenia prac ww. komisji,
• uzyskanie porad w powyższym zakresie.

Szczegóły

Obowiązki_przewodniczącego_komisji

Obraz kliniczny, diagnoza i podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera

 • 8 godz. dydakt.
 • 210 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera. Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome). Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria. Trudności szkolne dziecka z AS. Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Szczegóły

oferta_asperger

Ocenianie kształtujące- warsztaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 220 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy nadzoru pedagogicznego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Istota, cele i walory oceniania kształtującego. Umiejętności kluczowe i możliwości ich rozwijania u uczniów. Kryteria oceniania. Praca z rodzicami. Pytania kluczowe. Techniki zadawania pytań. Informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia i ucznia dla nauczyciela. Ocena koleżeńska. Samoocena uczniowska.

Organizacja procesu terapeutycznego w pracy z dzieckiem

 • 25 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych nauczania początkowego, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Organizacja pomocy uczniom w świetle przepisów. Diagnoza w przebiegu procesu terapeutycznego. Programowanie pracy terapeutycznej. Źródła zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka. Wybrane metody pracy z dziećmi. Osobowość terapeuty. Współpraca nauczyciela z domem rodzinnym.

Organizacja i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej – procedury i rady praktyczne

 • 8 godz. dydakt. (2x4 godz.)
 • 230 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, osoby zainteresowane.

Zakres treści

Planowanie ewaluacji wewnętrznej, w tym działań doskonalących racę szkoły, placówki ze szczególnym uwzględnieniem wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Procedury przeprowadzania ewaluacji w szkole/placówce zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa. Metodologia badań, w tym dobór metod, narzędzi i źródeł informacji. Zasady opracowania wyników, raportu, wniosków i rekomendacji.

Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

 • 8 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Planowanie nadzoru pedagogicznego, w tym działań doskonalących prace szkoły/placówki ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zasady i procedury przeprowadzania ewaluacji w szkole/placówce zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach prawa.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego umiejętność diagnozowania poszczególnych obszarów działalności szkoły/placówki, wyciągania wniosków i wprowadzania działań naprawczych.

Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

 • 5 godz. dydakt.
 • 13

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Wybrane przepisy organizacji turystyki szkolnej. Odpowiedzialnej prawna nauczycieli. Typowe przykłady naruszania prawa i etyki zawodu.

Ortografia w glottodydaktyce, czyli jak wprowadzać reguły ortograficzne w klasach młodszych

 • 8 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej.

Zakres treści

Zapoznanie z elementami glottodydaktyki wg prof. B. Rocławskiego, rodzaje syntez słuchowych. Dlaczego uczymy dzieci głoskować. Najczęstsze błędy w nauce ortografii.

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językowa dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

Papierowa wiklina

 • 4 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, opiekunowie, terapeuci, rodzice oraz wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zdobycie podstawowych informacji o technice wikliniarskiej. Nabycie umiejętności wykonywania papierowej wikliny. Nauka formowania przestrzennych form plecionkarstwa. Rozwój własny przez opanowanie nowych środków wyrazu.

Pedagogiczno- metodyczne ABC młodego nauczyciela.

 • 16 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Prawa i obowiązki nauczyciela, Co młody nauczyciel wiedzieć powinien? Sposoby realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Dopasowanie własnego sposobu komunikacji do języka uczniów. Jak sprostać roli wychowawcy klasy? Współpraca z innymi nauczycielami. Czynności administracyjno-sprawozdawcze . Projektowanie procesu kształcenia. Znajomość prawa oświatowego.

Pedagogika Marii Montessori

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 430 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i osoby pracując indywidualnie z dziećmi. Zapraszamy również do osoby, które niekoniecznie pracują metodą montessori, a są nią zainteresowane i ciekawe.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:

I. Wprowadzenie w tematykę pedagogiki Marii Montessori.

II. Prezentacja materiałów:

a. Ćwiczenia Praktycznego Dnia,
b. Sensoryka,
c. Matematyka łatwa i trudna,
d. Mowa,
e. Szafa sensoryczna,
f. Kalendarz Montessori
g. 12 ramek z zapięciami,
h. Urodzinowe Słoneczko,
i. Lekcje ciszy i milczenia,
j. Chodzenie po elipsie.

III. Praca swobodna na materiale Montessori.

Opis

• zdobędziesz praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat pedagogiki Marii Montessori
• dowiesz się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy metodą Montessori
• nauczysz się odpowiednio wybierać materiał, przygotowywać miejsce pracy i przeprowadzać trzystopniową lekcję nazw
• nauczysz się tworzyć własne pomoce dydaktyczne
• weźmiesz udział w lekcji ciszy i milczeniu
• otrzymasz bogaty skrypt szkoleniowy wraz z kartami pracy
• otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel Metody Montessori z wieloletnią praktyką, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i rytmiki. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii.

Szczegóły

Pedagogika_Marii_Montessori

Percepcja wzrokowa w praktyce

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 160 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Zakres treści

1.Rozwój fizyczny dziecka do 5,5-6 r.ż.
-Opis rozwoju dziecka przed skokiem rozwojowym.
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych - Aspekt koordynacja wzrokowo-ruchowa (KW-R).

2. Rozwój fizyczny dziecka od 5,5-6 r.ż.
-Opis dziecka w fazie skoku rozwojowego.

3. Rozwój poznawczy do 5,5-6 r.ż.
-Opis dziecka przed skokiem rozwojowym.
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) - Aspekt: Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP), Analiza i synteza wzrokowa (ASW)
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) - pamięć.

4. Rozwój poznawczy od 5,5-6 r.ż.
-Opis dziecka w fazie skoku rozwojowego.
-Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy terapeutycznych na materiale obrazkowym, geometrycznym (w zakresie stymulacji, rozwoju, usprawniania funkcji wzrokowych) – Aspekt: Spostrzeganie figury i tła (SFT), Stałość spostrzegania (SS), Spostrzeganie stosunków przestrzennych ( SSP).

Opis

Uczestnik warsztatu otrzyma:
-Materiały szkoleniowe.
-Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Szczegóły

Percepcja wzrokowa w praktyce

Pisanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i planów wspomagania ucznia na podstawie orzeczeń i opinii

 • 12 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Analiza rozporządzenia MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, IPET-y – praktyczne pisanie w oparciu o orzeczenie. Pisanie planów działań wspierających ucznia w oparciu o opinię poradni ppp, ucznia w kryzysie lub wynikające z obserwacji nauczyciela.

Pismo i rysunek ucznia w diagnozie i terapii pedagogicznej

 • 10 h dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, wszystkich przedmiotów, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

• Poznanie form i metod pracy z graf izmem ucznia autystycznego, z ADHD, z dysgrafią oraz innymi dysfunkcjami. Rozpoznawanie na podstawie analizy pisma i rysunku ucznia trudności rozwojowych w zakresie emocji i funkcjonowania społecznego. Nabycie wiedzy z zakresu usprawnienia motorycznego uczniów dysfunkcyjnych. Stosowanie w praktyce reedukacji pisma
• Rozpoznawanie i diagnozowanie na podstawie analizy pisma i rysunku dziecka niedostosowania społecznego
• Umiejętność udzielenia uczniowi pomocy w omawianym zakresie

Plany wynikowe – warsztaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 220 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, nauczyciele.

Zakres treści

Założenia planowania wynikowego. Procedura tworzenia planu wynikowego. Plan wynikowy a ocenianie. Wykorzystanie planu wynikowego do doskonalenia procesu dydaktycznego.

„Plastyka papieru”

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele młodszych klas SP, świetlic, ośrodków i placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele plastyki, sztuki.

Zakres treści

• terapeutyczne działania warsztatu plastycznego opartego na papierze
• wycinanie form kirigami,
• składanie form origami,
• wykonania kartek i form okolicznościowych np. świątecznych,
• wykonywanie kompozycji do dekoracji szkolnych.

Podstawowe elementy autoprezentacji i wystąpień publicznych

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele zainteresowani efektywną i efektowną autoprezentacją i przygotowaniem wystąpień publicznych .

Zakres treści

Znaczenie i uwarunkowanie pozytywnej autoprezentacji, techniki autoprezentacji, podstawowe błędy w autoprezentacji, praktyczne ćwiczenie autoprezentacji, efektywne przygotowanie się do wystąpienia publicznego, publiczna prezentacja treści., radzenie sobie z tremą (pozytywne aspekty tremy).

Podstawy pracy z grupą socjoterapeutyczną

 • 40 godz. dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele – wychowawcy, pedagodzy, wychowawcy świetlic, internatów, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Zagadnienia pracy z grupą i normy etyczne tej pracy, treningi: asertywności, komunikacyjne, wychowawcze, mediacyjne. Budowanie programów pracy z grupą dziecięcą i młodzieżową.

Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek

Zakres treści

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych urazach i przypadkach (Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach … - rozdział 1, § 21 mówi, że nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy)

Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe (wybiórczość) o podłożu sensoryczno-motorycznym

 • 6 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi ogólni, pielęgniarki pediatryczne i położne, terapeuci zajęciowi, rodzice i inne osoby zainteresowane tematem

Zakres treści

1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia
- odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia
- regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia
- zaburzenia odżywiania w świetle ICD - 10
2. Przetwarzanie sensoryczno-motoryczne w obszarze jamy ustnej:
- pokarm źródłem doznań sensorycznych: pokarm jako bodziec sensoryczny nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej
- pokarm jako źródło doznań motorycznych: reakcje odruchowe z obszaru ustno-twarzowego proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia,
obróbka pokrowcowych bodźców sensorycznych - odgryzanie, gryzienie, żucie
3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna:
- Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka
- Interwencja o podłożu sensoryczno-motorycznym
- Wspomaganie funkcji pokarmowych w pierwszym roku życia dziecka jako element profilaktyki wybiórczości pokarmowej

Opis

Jest to świetne szkolenie teoretyczno - warsztatowe. Nabędziesz wiedze i umiejętności w zakresie diagnozowania , profilaktyki i terapii problemów związanych z wybiórczością pokarmową u dzieci.

Szczegóły

oferta_wybiorczość_pokarmowa

Praca z dzieckiem z wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśniowym

 • 10 godz. dyd.
 • 350 zł/osoby

Adresat

terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI(integracji bilateralnej), logopedai, nauczyciele WF-u,

Zakres treści

1. Rozwój prawidłowy w 1 roku życia.
2. Kształtowanie się wad postawy w wyniku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz szkodliwych nawyków ruchowych.
3. Pozycjonowanie.
4. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym (w wieku 5-7 lat) w:
a. terapii SI,
b. podczas zajęć terapeutycznych motoryki ręki,
c. terapii integracji odruchowej,
d. terapii pedagogicznej.
5. Dziecko ze skoliozą w terapii: SI, podczas zajęć terapeutycznych: motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych - wiek 5-7 lat.
6. Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów (dostępnych w gabinecie, sali SI, gimnastycznej) w terapii dziecka z wadą postawy.

Opis

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Szczegóły

oferta_wady postawy

Praca z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze

 • 40 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Elementy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, społeczno – kulturowe uwarunkowania trudności wychowawczych, założenia terapeutyczne w pracy
z dziećmi (warsztaty):
- z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
- z zaburzeniami zachowania,
- z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych.

Praca w grupie i z grupą

 • 15 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie grup.

Zakres treści

Umiejętności psychologiczne w praktyce nauczycielskiej, zawiązywanie się grupy, ja i grupa, grupowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (również z radą pedagogiczną), metody upowszechniania osiągnięć uczniów.

Praca psychologiczna z rodziną dysfunkcyjną

 • 40 godz. dydakt.
 • 380 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, nauczyciele świetlic terapeutycznych, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracownicy socjalni

Zakres treści

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie możliwości i form wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, przygotowanie do praktycznej pracy z patologicznym środowiskiem rodzinnym, nabycie umiejętności przeprowadzania interwencji kryzysowych w rodzinie. W programie: Elementy psychologii klinicznej i społecznej. Elementy systemowej teorii rodzin. Diagnoza sytuacji i elementy terapii . Praca terapeutyczna z ofiarami przemocy i interwencja kryzysowa.

Profilaktyka logopedyczna na wczesnych etapach wychowania i nauczania

 • 8 godz. dydakt. (2 x 4 godz.)
 • 220 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas, rodzice dzieci przedszkolnych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Profilaktyka logopedyczna i jej rola w kształtowaniu się rozwoju mowy i języka. Rozwój mowy dziecka – etapy i elementy dla nich charakterystyczne. Klasyfikacja zaburzeń i wad wymowy. Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na rozwój mowy dziecka. Elementy diagnozy i podstawowej terapii logopedycznej w tym przykłady gier, zabaw oraz ćwiczeń artykulacyjnych, słuchowych, fonacyjnych i oddechowych. Znaczenie wrażliwości słuchowej dla nauki mowy - logorytnika. Profilaktyka logopedyczna – współpraca z rodzicami, psychologami i logopedami.

Program profilaktyki przemocy w szkole.

 • 20 godz. dydakt.
 • 220 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Istota i źródła zachowań agresywnych i przemocy, zjawisko przemocy występujące w szkole. Czynniki sprzyjające przemocy w szkole. Program profilaktyki zachowań agresywnych w szkole. Interwencje wychowawcze w działaniach profilaktycznych i budowanie koalicji przeciw przemocy w szkole.

PROTOKOŁOWANIE posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 • 3 godz. dydakt.
 • 125 zł/os.

Adresat

• Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, sekretarze szkół, przedstawiciele rad rodziców i inne osoby odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Przedstawiciele organów prowadzących
• Nauczyciele i inne osoby zainteresowane proponowaną tematyką

Zakres treści

• prawne uwarunkowania w zakresie dokumentowania posiedzeń rad
• zasady tworzenia decyzji, uchwał czy zarządzeń
• co to jest „prawo do informacji publicznej” w szkole
• omówienie wzorów dokumentów

Szczegóły

Protokołowanie_posiedzeń_rad_ped

Przemoc w rodzinie – jak rozmawiać z ofiarą przemocy?

 • 5 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Zjawisko przemocy w rodzinie. Źródła dysproporcji sił, rodzaje przemocy, cykl przemocy. Jak rozmawiać z ofiarą przemocy, opracowanie planu bezpieczeństwa, przemoc wobec dzieci – objawy, konsekwencje przemocy w rodzinie, zachowania dziecka, które mogą świadczyć o przemocy, zachowanie sprawców przemocy wg Sykesa i Matzy.

Przygotowanie się nauczyciela do zajęć dydaktycznych

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, nauczyciele kontraktowi, inni zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Czynności dydaktyczne nauczyciela związane z przygotowaniem się do zajęć lekcyjnych. Typy lekcji i ich struktury. Metody i formy pracy stosowane na lekcjach. Struktury konspektów lekcji: konspekt wg psychologicznej teorii czynności, plan lekcji. Opracowanie koncepcji metodycznej lekcji. Ewaluacja działań dydaktycznych nauczyciela na lekcji.

Opis

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności opracowywania koncepcji lekcji oraz doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych, opracowanie konspektu dowolnego typu lekcji.

Psychologia kłamstwa

 • 5 godz. dydakt.
 • 180 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Rodzaje kłamstwa, werbalne i pozawerbalne oznaki nieszczerości. Portret psychologiczny kłamcy. Rola kanałów zmysłowych w odczytywaniu kłamstwa, zasady interpretowania wskazówek behawioralnych kłamstwa. Czynniki utrudniające sprawdzenie kłamstwa. Techniczne możliwości sprawdzenia kłamstwa.

Psychorysunek i rysunek w terapii i edukacji (I, II st.)

 • 30 godz. dydakt. (I st.- 15 godz./ II st.- 15 godz.)
 • 600-800 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące z dziećmi – nauczyciele nauczania początkowego i oddziałów przedszkolnych, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy oraz wszyscy tych, którzy chcą poznać swoje predyspozycje i zasoby, zrozumieć swoje problemy i znaleźć ich rozwiązanie oraz pokonać swoje ograniczające przekonania. Aby wziąć udział w kursie nie trzeba umieć rysować.

Zakres treści

I stopień:
- Rysunek jako wskazówka diagnostyczna. Symbolika i przestrzeń w rysunku. Testy rysunkowe: Dom-Drzewo-Osoba. Interpretacja testów projekcyjnych. Rysunek w terapii rodzinnej.
II stopień:
- Psychologiczne znaczenie kolorów. Testy projekcyjne i zabawy integracyjne. Rysunek w terapii indywidualnej i grupowej. Analizy i interpretacja rysunków. Proste techniki relaksu i wizualizacji. Mandala jako technika terapeutyczna i edukacyjna.

Moje relacje z dzieckiem – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów

 • 14 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice.

Zakres treści

Warsztat ma na celu wsparcie rodziców w trudnej sztuce wychowywania. Jak mówić, żeby mnie słuchano, jak słuchać, żeby chciał mówić - poznanie zasad skutecznej komunikacji z dzieckiem. Konstruktywna krytyka - jak wyrażać swoje uczucia i oczekiwania nie raniąc dziecka. Konsekwencja – sztuka stawiania granic i egzekwowania wymagań.

Rola nauczyciela wspierającego w klasie integracyjnej

 • 10 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele klas integracyjnych, nauczyciele zainteresowani.

Zakres treści

Osobowość nauczyciela terapeuty. Metody pracy w klasie integracyjnej z uczniami niepełnosprawnymi. Budowanie programu terapeutycznego dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rola i zadania opiekuna stażu

 • 6 godz. dydakt.
 • 120 zł/os.

Adresat

Opiekunowie nauczycieli stażystów.

Zakres treści

Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa. Obowiązki opiekuna. Analiza wymagań na stopnie awansu nauczyciela, a powinności opiekuna stażu. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu, zasady formułowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Wykorzystanie pełnienia funkcji opiekuna stażu do własnego awansu.

Samobójswo – profilaktyka presuicydalna

 • 5 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Przybliżenie tematyki związanej z potencjalnym samobójstwem: Fazy procesu samobójstwa, objawy zespołu presuicydalnego, główne czynniki ryzyka zamachu samobójczego, rozpoznawanie skłonności do autoagresji, przeciwdziałanie zachowaniom autodestrukcyjnym, zasady postępowania wobec osoby zagrożonej samobójstwem, wskazania i przeciwwskazania w kontakcie z osoba zagrożona samobójstwem.

Stymulacja sensoryczno – motoryczna w edukacji szkolnej

 • 12 godz. dydakt. (2 dni)
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i szkól podstawowych i gimnazjalnych, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Ruch jako naturalny rozwój dziecka, zależności między rozwojem słuchu, wzroku, komunikacji werbalnej a rozwojem ruchowym dziecka. Stymulacja sensoryczno-motoryczna jako podstawa prawidłowego rozwoju porozumiewania się, organizowania podejmowanych zadań, lepszej koncentracji i zrozumienia, wzmacnianie naturalnego rozwoju zmysłów, wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej, treningu widzenia, zabaw rytmiczno-ruchowych, tańca kolorowej mandali, śmieszne minki dla chłopca i dziewczynki, czyli ćwiczenia logopedyczne, człowiek guma- to ja, czyli koncentracja bez granic wszechogarniający i wzmacniający taniec dla mózgu i ciała.

Szkoła bez homofobii

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy nauczyciele świetlic, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres treści

Homofobia, LGBT, heteroseksualizm, heteronormatywność – definicje. Rozwój tożsamości i orientacji seksualnej. Tożsamość indywidualna i grupowa. zjawisko dyskryminacji. Konsekwencje psychologiczne stygmatyzacji. Homoseksualizm – prawda czy fałsz. Homofobia w szkole – skala zjawiska, przejawy i skutki. Najczęstsze problemy osób z LGBT w polskiej szkole. Rozpoznawanie homofobii w szkole. Dobre praktyki czyli jak szkoła może pomóc.

Opis

Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów i konsekwencji dyskryminacji, budowanie kompetencji do przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania młodzieży dyskryminowanej i ich rodzin.

Tańce integracyjne i zabawy muzyczne

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 220 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, nauczania początkowego, szkół podstawowych, gimnazjów, nauczyciele świetlic i inni zainteresowani.

Zakres treści

Celem jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania na zajęciach form ekspresji ruchowej. Treścią nauka wybranych tańców integracyjnych. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie.

Tańce polskie – gry i zabawy dla dzieci

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 180 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, nauczania początkowego, szkół podstawowych, specjalnych, n-le świetlic, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Uczestnicy kursu: naucza się piosenek i zabaw dla dzieci- od gór po morze, od Śląska po Rzeszowszczyznę, poznają proste choreograficznie i łatwe układy taneczne oraz popularne śpiewanki z „przytupem” . Ten warsztat to inspiracja do wykorzystania na zajęciach i imprezach szkolnych.

Tańce słowiańskie

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, nauczania początkowego, szkół podstawowych, specjalnych, n-le świetlic, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Uczestnicy kursu: poznają proste układy zabaw i tańcow dla dzieci pochodzących z Polski, Ukrainy, Bułgarii, Rosji, Czech. wszystkie tańce mają charakter integracyjny. Pozwalają wspierać dziecko w ruchowej koordynacji, dyscyplinie, organizacji czasu i przestrzeni łącząc z kreatywnością działania i radosną zabawą.

Tańce w kręgu

 • 18 godz. dydakt.
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, nauczania początkowego, szkół podstawowych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Uczestnicy kursu: Kształtują wszechstronny rozwój integracji ruchowej, koncentrację i integrację umysł – ciało w holistycznej edukacji i rozwoju dziecka, nabywają umiejętności integracji grupy, budowania więzi, bezpieczeństwa i współpracy,nabywają umiejętności tworzenia warunków do twórczej improwizacji w oparciu o poznane impulsy choreograficzne z uwzględnieniem potrzeb i warunków pracy pedagogicznej, osiągają uwrażliwienie na różnorodność tempa i dynamiki linii melodycznych oraz umiejętności uwzględniania ich walorów w układach choreograficznych, poznają kultury różnych narodów ( muzyka, taniec, strój, obrzędy).

Tańcząca Mandala

 • 16 godz. dydakt. (3 dni)
 • 270 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, nauczyciele szkolnictwa specjalnego, świetlic szkolnych, wychowawcy burs i internatów, nauczyciele zatrudnieniu w klasach integracyjnych szkół i placówek ogólnodostępnych.

Zakres treści

Warsztaty łączą naukę tańców z plastycznym zapisem struktury i formy ruchu w przestrzeni kręgu. Uczą wyrażania stanu emocjonalnego za pomocą kształtu, barwy i dynamiki ruchu. Zapoznają ze sposobem integracji tańca z muzyką i plastyczną wizją:
• nauka tańców w kręgu (wszystkie po raz pierwszy prezentowane) od armeńskich, albańskich po afrykańskie, białoruskie, z wysp Kanaryjskich, od tradycyjnych, sakralnych po proste formy integracyjne, „od zadumanych po roześmiane”)
• będzie to lekcja pełna niespodzianek i dobrej zabawy.
• wykład z prezentacją nt. „Mandala w edukacji i terapii” (ok. 45 min.)
• tańce w mandali z wykorzystaniem rekwizytów (krepina, wstążka, materiał)
Uczestnicy w ramach warsztatu otrzymają materiały oraz płytę CD z muzyką do tańców.

TAŃCZY RĘKA TAŃCZY NOGA i ZABAWA JUŻ GOTOWA

 • 10 godz. dydakt.
 • 380 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i osoby pracujące z małymi dziećmi. Zapraszamy również do osoby, poszukujące pomysłów do pracy z dziećmi w której łączymy ruch i taniec.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:

1. Wybrane kierunki pracy z ciałem
2. Analiza utworów muzycznych.
3. Techniki relaksacyjne w pracy z dzieckiem
4. Improwizacje i zabawy instrumentalne
5. Pomysły na ciekawe rozgrzewki muzyczne
6. Zabawy ruchowo-muzyczne
7. Układy choreograficzne dla dzieci
8. Ćwiczenia rytmiczne z rekwizytem
9. Wybrane tańce w kręgu dla dzieci
10. Bum bum rurki w zabawie i edukacji - wprowadzenie

Opis

Korzyści uczestnika szkolenia:
• zdobędzie praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat muzykoterapii,
• zapozna się z wieloma utworami muzyki klasycznej, które w łatwy sposób można wykorzystać na zajęciach,
• dowie się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy na zajęciach muzykoterapii,
• nauczy się wielu ciekawych układów choreograficznych,
• pozna wiele ciekawych zabaw muzyczno-ruchowych I tańców integracyjnych,
• pozna ciekawe formy relaksacji dla dzieci,
• dowie się w jaki sposób ciekawie wykorzystać instrumenty do pracy z dzieckiem i jak te instrumenty samemu stworzyć,
• zapozna się z pracą na Bum Bum Rurkach
• otrzymasz gotowe opisy zabaw muzyczno-ruchowych i muzykę do zajęć.

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzyki i rytmiki. Instruktor metod muzykoterapii i choreoterapii.

Szczegóły

Tańczy_ręka_tańczy_noga

Teatr lalek w edukacji

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 160 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek oświatowych, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

• Poznanie technik lalkowych oraz inscenizacyjnych
• Poznanie wartości wychowawczej i terapeutycznej lalki w procesie edukacji
• Łączenie technik lalkowych z teatrem szkolnym

Technika Decoupage w pracy z małym dzieckiem

 • 5 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zakres treści

Zapoznanie z techniką decoupage. Nauka samodzielnego wykonywania prac. Nabycie umiejętności konstruowania programu autorskiego w oparciu o poznaną technikę.

Tekst przewodni i metoda projektów w kształceniu zawodowym

 • 20 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Istota nauczania metodą tekstu przewodniego. Tworzenie pomocy do nauczania metodą tekstu przewodniego – warsztaty. Istota nauczania metodą projektów. Uczenie okołoprojektowe – przygotowanie uczniów do nauczania metodą projektów. Prezentacja projektów.

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka z zaburzeniami rozwoju – MPD – II stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące lub planujące rozpocząć pracę z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Zakres treści

BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY:

Ogólna charakterystyka i podział MPDz (mózgowe porażenie dziecięce), skale oceny niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku.

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY DRUGI:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w postaci móżdzkowej. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium przypadku

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdzkowej do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY TRZECI:

Zajęcia praktyczne - praca zespołowa w grupach:
Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie wyznaczonego celu.
Zaplanowanie sesji terapeutycznej na "dziś i na jutro."
Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu klasycznego oraz Shantali)

Szczegóły

oferta_terapia_ręki_II_st_og_

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka – I stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) u których występują zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki reki, studenci, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym. „Od niemowlaka do szkolniaka” - etapy rozwoju motoryki ręki dziecka (rozwój chwytu, manipulacji i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Znaczenie rozwoju sensoryczno - odruchowego (percepcja i integracja zmysłów, kluczowe odruchy: dłoniowo-chwytny, Babkina, ATOS, STOS, TOB) w odniesieniu do rozwoju małej motoryki. Diagnoza funkcjonalna kończyn górnych – omówienie i ćwiczenia praktyczne. Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne. Programy i plany terapeutyczne (zasady ich konstruowania) - ćwiczenia praktyczne uczestników szkolenia

Szczegóły

oferta_terapia_ręki_Ist_og.

Trening doskonalenia funkcji poznawczych dla dorosłych

 • 40 godz. dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy pragnący poznać techniki usprawniania własnej pamięci, koncentracji uwagi oraz myślenia twórczego i logicznego.

Zakres treści

Zasady efektywnego wykorzystania mnemotechnik: Testy pamięciowe, haki, łańcuszki, symbole, system cyfrowo literowy, zapamiętywanie nazwisk, metoda słowa klucza. Sieć skojarzeniowa. Trening uwagi. Wystąpienia publiczne: przygotowanie merytoryczne, komunikacja ze słuchaczami, pokonanie tremy. Myślenie twórcze: testy myślenia twórczego, burza mózgów, twórcze generowanie pomysłów, twórcze rozwiązywanie problemów. Elementy szybkiego czytania. Relaksacja.

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

Uzależnienia – droga do nikąd

 • 8 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Zakres treści

Przybliżenie wiedzy na temat podstawowych uzależnień – m.in. alkoholizm , narkomania. Zdefiniowanie czym jest uzależnienie, jak wygląda droga do choroby, jakie są jej przyczyny, mechanizmy rządzące uzależnieniami, role w rodzinie alkoholowej, Rodzaj narkotyków – jak je poznać. jak poznać, że ktoś jest uzależniony. Jakie są konsekwencje uzależnień. Proces wsparcia.

Warsztaty asertywności

 • 20 godz. dydakt.
 • 350zł/os.

Adresat

Nauczyciele, dyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Program ma charakter psychoedukacyjny, koncentruje się na ćwiczeniach zachowań asertywnych w symulowanych sytuacjach, głównie takich, w których uczestnicy mają trudności w wyrażaniu siebie w sposób nie naruszający praw innych osób. Układ zajęć obejmuje osobiste doświadczenie psychoedukacyjne i ćwiczenia pod superwizją.
Cele szczegółowe:
• Poszerzenie świadomości siebie, przezwyciężanie problemów interpersonalnych
• Rozwijanie wrażliwości i umiejętności rozumienia innych
• Rozwijanie sposobów budowania zaufania w relacjach z członkami grupy
• Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej
i niewerbalnej
• Doskonalenie umiejętności udzielania i uzyskiwanie informacji zwrotnych
• Eksperymentowanie z zachowaniami asertywnymi przy społecznym przyzwoleniu grupy.

Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że „Warsztaty asertywności” można realizować dzieląc je na 4 bloki programowe po 5 godzin dydaktycznych w większych odstępach czasu i przeszkolić np. grono pedagogiczne. Bloki tematyczne przedstawiają się następująco:

1. Doskonalenie komunikacji. 5 godz.
2. Mapa asertywności, ćwicz. zachowań asert. 5 godz.
3. Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób. 5 godz
4. Osobisty styl zachowań asertywnych. 5 godz.

Warsztaty: Umiem rozróżniać dotyk. Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dziecka.

 • 30 godz. dydakt.
 • 320 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Zasięg i skala zjawiska. Cykle przemocy – mechanizmy, sposoby radzenia sobie z przemocą. Objawy występujące u dziecka wykorzystywanego seksualnie. Typologia sprawców przemocy seksualnej. Procedury postępowania
z ofiarą (psychologiczne, prawne, medyczne). Obszary urazów i skutki występujące u ofiar. Tworzenie systemów wsparcia, w tym poradnictwa dla ofiar.

Własny program nauczania w oparciu o nową podstawę programową

 • 16 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Zainteresowani nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zakres treści

Programy nauczania w świetle przepisów prawa oświatowego. Funkcje i modele programów nauczania. Rodzaj programu a przedmiot nauczania. Struktura programu nauczania. Od podstawy programowej do programu nauczania. Opiniowanie programu nauczania. Ewaluacja programu nauczania.

Opis

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności opracowywania programów nauczania zgodnych z treścią podstawy programowej oraz oceny ich jakości. Opracowanie fragmentu programu nauczania własnego przedmiotu.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej

 • 10 godz. dyd.
 • 350 zł/osoby

Adresat

szkolenie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o logopedach, którzy chcą poszerzyć własny warsztat pracy - w bezpieczny sposób - o elementy terapii integracji sensorycznej. Do uczestnictwa zachęcamy również terapeutów SI (którzy nie posiadają kwalifikacji logopedycznych) otwartych na współpracę z logopedą i chcących rozszerzyć repertuar oddziaływań na sali do terapii SI o elementy terapii logopedycznej. Zapraszamy również zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców.

Zakres treści

1. Główne założenia metody integracji sensorycznej i krótka charakterystyka 3 bazowych systemów sensorycznych (układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny) - ich związek z kształtowaniem się funkcji oralnych i mowy.
2. Omówienie wybranych odruchów ustno – twarzowych i ich związku z rozwojem mowy
3. Zaburzenia integracji sensorycznej a zaburzenia oralno – twarzowe
4. Wybrane propozycje terapeutyczne z uwzględnieniem możliwości ograniczeń metody SI:
- Terapia logopedyczna z elementami metody integracji sensorycznej – ćwiczenia praktyczne
- Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii logopedycznej – ćwiczenia praktyczne
7. Znaczenie pracy zespołowej specjalistów we wspomaganiu rozwoju dziecka - czyli współpraca logopedy i terapeuty SI.

Opis

Na szkolenie należy zabrać: wygodny strój, obuwie zamienne oraz grube "skarpeto-kapcie"

Szczegóły

oferta_wspomaganie_mowa

Wykorzystanie metody projektów i questingu w edukacji wczesnoszkolnej

 • 4 godz. dydakt.
 • 100 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

Zakres treści

Zapoznanie nauczycieli z metodą projektu oraz jej zaletami, możliwościami wykorzystania mini projektu w edukacji przedszkolnej. Przedstawienie metody Questingu, zasad tworzenia questów oraz wykorzystania ich w pracy z dziećmi.

Zaburzenia jedzenia – anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć?

 • 5 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Wychowawcy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Rozpoznawanie pierwszych symptomów jadłowstrętu psychicznego. Formy pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na zaburzenie jedzenia. Czynniki wpływające na rozwój anoreksji. Kiedy trzeba zacząć leczenie anoreksji i bulimii? Czym różni się anoreksja od bulimii, Anoreksja typu bulimicznego – bulimia, czy anoreksja – podobieństwa i różnice.

Zachowaj twarz i kontroluj emocje – elementy treningu asertywności

 • 16 godz. dydakt. (warsztaty 4x4)
 • 250 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres treści

Autodiagnoza stref asertywności wymagających korekty; Charakterystyka porównawcza reakcji asertywnej, agresywnej i uległej; Umiejętność tworzenia opinii w miejsce oceny; Nieagresywne stawiania granic w sytuacjach naruszenia przestrzeni osobistej; Wyrażenie uczuć z poszanowaniem przestrzeni osobistej uczestnika relacji; Reagowanie na atak i krytykę; Monolog wewnętrzny - sojusznik efektywnych działań; Konstruktywne zachowania w kontaktach z autorytetami oraz w trudnych sytuacjach z grupą.

Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody, biologii i geografii

 • 10 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Bezpieczeństwo uczestników zajęć w terenie. Metodyka zajęć w terenie, Ścieżki edukacyjne w pracy przedmiotowej nauczyciela. Scenariusz zajęć terenowych. Uczniowie na zajęciach w terenie.

Zastosowanie muzykoterapii w praktyce szkolnej

 • 10 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych, wychowawcy świetlic, pedagogiki specjalnej.

Zakres treści

Podstawy teoretyczne muzykoterapii, metody i formy muzykoterapii, techniki muzykoterapeutyczne, ekspresyjne zachowanie się dziecka w procesie terapii muzycznej, muzyka relaksacyjna – harmonia i odprężenie.

Opis

Celem szkolenia jest zrelaksowanie się, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, poprawienie atrakcyjności i popularności w grupie, poprawa reaktywności zmysłów : wzroku słuchu, dotyku, rozluźnienie i wyciszenie przykrych stanów emocjonalnych.

Zastosowanie twórczych i aktywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim

 • 10 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Terapeuci, rehabilitanci, nauczyciele pracujący w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, klasach integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, itp.

Zakres treści

I. USPRAWNIANIE PSYCHORUCHOWE /metody aktywne/: Ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona. Programy Aktywności Khnill'ów. Elementy pedagogiki integracyjnej Marii Montessori. Ćwiczenia doskonalące zmysły tzw. „zmaterializowana abstrakcja”, Stymulacja sensomotoryczna. Elementy metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne.

II. ARTETERAPIA /metody twórcze/: Zabawa jako przejaw naturalnej ekspresji twórczej dziecka. „Poranny krąg”. Elementy muzykoterapii. Teatroterapia – zabawa z wykorzystaniem działań parateatralnych.

Zrozumieć świat głosek i liter

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • OPCJA I- 260 zł/os., II- 240 zł/os.

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, logopedzi.

Zakres treści

Omówienie rodzajów syntez słuchowych, poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się”, poznanie roli umiejętności prawidłowego głoskowania, ćwiczenia ortograficzne w wybrzmiewaniu głosek, formułowanie reguł ortograficznych.

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językowa dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

Szczegóły

Zrozumieć świat glosek i liter