Informatyka dla nauczycieli

Adresat

Nauczyciele, absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Organizacja laboratorium komputerowego
2. Systemy operacyjne
3. Narzędzia administracyjne systemu Windows
4. Narzędzia i nawigacja w sieci Internet
5. Edycja i prezentacja dokumentów
6. Arkusz kalkulacyjny
7. Wektorowa grafika komputerowa
8. Rastrowa grafika komputerowa
9. Programowanie komputerów
10. Komputerowe wspomaganie projektowania
11. Systemy i sieci komputerowe
12. Projektowanie stron WWW
13. Systemy baz danych
14. Metodyka nauczania informatyki
15. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin

3 sem. 310 h w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa

Opis

Celem studiów wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

Galeria zdjęć